Analýza

(rozborová metóda, analytická metóda, resp. rozbor) je zdôraznenie hodnoty pamiatky pomocou zachovania, resp. zvýraznenia viditeľných, pôvodných stavebných detailov z rozličných etáp vývoja objektu. Zdroj: [Makýš,…