Analýza

Analýza

(rozborová metóda, analytická metóda, resp. rozbor) je zdôraznenie hodnoty pamiatky pomocou zachovania, resp. zvýraznenia viditeľných, pôvodných stavebných detailov z rozličných etáp vývoja objektu.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: analýza

.

Vytvorené: 01. októbra 2023 22:10

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede