Technické, technologické a energetické vybavenie stavby ( ttevs)

Technické, technologické a energetické vybavenie stavby ( ttevs)

v staršom označované ako technické zariadenia budov (TZB) zahŕňa: • zdravotnotechnické rozvody a zariadenia pitnej, úžitkovej a teplej úžitkovej vody, vody na hasenie, kanalizáciu a zariaďovacie predmety, • vykurovacie a klimatizačné rozvody a zariadenia a zariaďovacie predmety, • elektrotechnické rozvody a zariadenia silnoprúdové a slaboprúdové a zariaďovacie predmety, • tepelné zariadenia a rozvody, • plynové zariadenia a rozvody, • výrobné technologické zariadenia.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede