Stavebno-technologické prieskumy

Stavebno-technologické prieskumy

výstupom stavebno-technologických prieskumov je podklad k analýze podmienok realizácie obnovy [Makýš, O. st. – Makýš, P., 2003]. Časť údajov možno získať štúdiom projektových podkladov, väčšinu však len osobnou obhliadkou v teréne. Jednotlivé oblasti prieskumu sú sformulované nasledovne [Vlček, 1998, Makýš, 2004]: • podmienky na výkon prác (pracovný priestor, únosnosť konštrukcií zaťažených realizáciou), • posúdenie dopravných trás a zdrojov stavebných prvkov (aj pôvodné stavebné materiály), • umiestnenie skladovacích plôch, zariadenia staveniska, odberov elektriny, vody a miest likvidácie odpadu, • obmedzenia prác (vzdušné a podzemné vedenia, ochrana okolitej zástavby a prevádzok, pamiatková ochrana, ochrana životného prostredia, požiarna ochrana), • identifikácia rizík realizácie.

[Bóna, M., Dudáš, M., Fabian, P., Hoferek, A., Hrčka, M., Kohút, V., Makýš, O., Šimkovic, M., Vlčko, J., Závacký, J. (2006): Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, Lietava: ZNZLH]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Lietava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede