Stavebno-technické prieskumy

Stavebno-technické prieskumy

– pod stavebno-technické prieskumy zahŕňame odborné činnosti, vedúce k poznaniu stavu stavby (konštrukcií, detailov, materiálov a pod). Výstupom býva nielen analýza súčasného stavu, ale aj možnosti riešenia porúch a nedostatkov. Správny postup prieskumu by nemal zabudnúť na: • rozbor stavby (statická schéma, konštrukčná skladba, použité materiály a technológie), • určenie kvality konštrukcií (popis porúch, analýza ich príčin, zatriedenie), • návrh na vykonanie ďalších špecializovaných prieskumov a analýz.

[Bóna, M., Dudáš, M., Fabian, P., Hoferek, A., Hrčka, M., Kohút, V., Makýš, O., Šimkovic, M., Vlčko, J., Závacký, J. (2006): Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, Lietava: ZNZLH]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Lietava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede