Špecializované prieskumy pri ruinách

Špecializované prieskumy pri ruinách

k špecializovaným a cieleným prieskumom, ktoré sú podkladom pre kvalitný projekt záchrany zrúcaniny patria: • prieskum zavĺhania a zamokania zrúcaniny (smery hnaného dažďa, odtokové smery dažďovej vody na teréne, hladina podzemnej vody, zásobníky vlhkosti – násypy, závaly, a pod.) a možností realizácie opatrení, ktoré urýchlia odvod vody mimo zrúcaninu (napr. vykopané či osadené terénne žľaby, žliabky, dažďové chrliče, zvody, drenáže, rúry na odtok vody z násypov a závalov – aj cez murivá a pod.) • prieskum veternej erózie (smery prevládajúcich vetrov, smery erozívneho prúdenia vzduchu zrúcaninou, najviac poškodené prvky či steny, identifikácia vetrolamov – napr. stromov) a možností realizácie opatrení na úpravu prúdenia vzduchu v ruine, alebo ochranu prvkov kľúčových pre jej vzhľad (napr. ponechanie určitých stromov v areáli, obloženie nároží, inštalácia prekážok vetru a pod.) • prieskum organických deštruentov (stromy a kríky s koreňmi rozrušujúcimi murivo, huby, plesne, riasy, zvieratá a pod.) a možností realizácie ochranných opatrení (odstránenie deštruujúcich rastlín s výnimkou vetrolamov, zábrany pre zver a pod.), • prieskum antropogénnych poškodení (rozkrádanie stavebného materiálu, zneužívanie zrúcaniny, výlezy na ohrozené konštrukcie a pod.) a možností realizácie opatrení na čiastočné zmiernenie negatívnych vplyvov ľudí (zábrany, ale aj osveta a výchova v lokalite).

[Bóna, M., Dudáš, M., Fabian, P., Hoferek, A., Hrčka, M., Kohút, V., Makýš, O., Šimkovic, M., Vlčko, J., Závacký, J. (2006): Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, Lietava: ZNZLH]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Lietava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede