Projekt organizácie výstavby

Projekt organizácie výstavby

(POV, aj plán organizácie výstavby) – je súčasť projektovej dokumentácie stavby, ktorá rieši koncepciu realizácie výstavby (spôsoby a postupy realizácie projektu), najmä s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia s životného prostredia počas výstavby, resp. obnovy. Návrh POV zhotovuje projektant, a je súčasťou dokumentácie k udeleniu stavebného povolenia a tiež podkladom pre uzatváranie zmlúv. Spracovanie POV bez účasti zhotoviteľa nemusí zabezpečiť dosiahnutie požiadaviek stavebníka v procese uskutočňovania stavby. Preto je vhodnejšie, ak sa konečná podoba POV spracuje v súčinnosti so zhotoviteľom stavby a výsledky sa uplatnia do Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede