Prieskumy omietok a murovacích mált

Prieskumy omietok a murovacích mált

k špecializovaným interdisciplinárnym prieskumom patrí súbor samostatných aktivít, zameraných na podrobný rozbor zachovaných omietkových vrstiev konštrukcií. Výsledky prinášajú nielen informácie o dejinách zrúcaniny, ale sú potrebné aj k návrhom maltovej zmesí k dopĺňaniu omietok. Obdobné rozbory sa používajú aj pre murovacie malty: • vizuálny a sondážny prieskum (popis stavu omietkových vrstiev, ich štruktúra, zrnitosť, farebnosť, remeselné spracovanie, technický stav omietky aj podkladu, stratigrafia – vrstvenie omietok), • zasolenie (odobratie vzoriek, základne prieskumy priamo na mieste – lakmusovými papierikmi, laboratórne rozbory, návrh odsolenia ), • fyzikálne vlastnosti – vlhkosti, nasiakavosti a mrazuvzdornosti (stanovenie vlhkosti vážením vzorky, v rôznych ročných obdobiach, meranie Karstenovou trubicou, laboratórne merania), • zloženie omietok (chemicko-technologický rozbor, stanovenie podielu spojiva / plniva, prísady, podrobnejšie laboratórne rozbory spojiva – vápna, granulometrický rozbor plniva na sitách, petrografický rozbor plniva – druh piesku, či kamennej drviny, lokalita pôvodu), • povrchové vrstvy a nátery (stratigrafia náterov, spojivo náterov, pigmenty, určenie výtvarných techník, vývoj farebnosti, epigraficky rozbor historických graffiti).

[Bóna, M., Dudáš, M., Fabian, P., Hoferek, A., Hrčka, M., Kohút, V., Makýš, O., Šimkovic, M., Vlčko, J., Závacký, J. (2006): Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, Lietava: ZNZLH]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Lietava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede