Prieskum (výskum)

Prieskum (výskum)

geologické prieskumy, stavebno-technický prieskumy (zamerané najmä na zistenie súčasného technického stavu jednotlivých konštrukcií stavby), statické prieskumy (zamerané najmä na posúdenie stability stavby a jej konštrukcií), stavebno-technologické prieskumy (zamerané najmä na analýzu možnosti a obmedzení realizácie stavebných prác na stavbe) a ďalšie špecializované prieskumy. Prieskumy môžu byť v prípade potreby získania podrobnejších východiskových údajov alebo v prípade nejasností spájané s vykonaním „diagnostických“ vyšetrení s použitím prístrojov a vedeckých metód skúmania stavu stavby alebo jej časti. Pozri aj: • dokumentácia a zameranie stavby, • pamiatkový výskum, • archeologický výskum, • stavebno-technické prieskumy, • stavebno-technologické prieskumy, • inžiniersko-geologický prieskum, • stavebno-technologické prieskumy, • špecializované prieskumy pri ruinách, • prieskumy omietok a murovacích mált.

[Bóna, M., Dudáš, M., Fabian, P., Hoferek, A., Hrčka, M., Kohút, V., Makýš, O., Šimkovic, M., Vlčko, J., Závacký, J. (2006): Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine, Lietava: ZNZLH]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Lietava

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede