odrazník

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
odrazník

(slov. pätník, čes. nákolník, nem. Radabweiser)
kamenný, od 19. storočia kovový (liatinový) vyčnievajúci architektonický ochranný prvok
umiestňovaný na roh mestskej budovy, do soklovej časti priečelia, do päty múru v úzkych uličkách a tvoriaci pätu ostenia vjazdových brán, ktorého úlohou bolo zabraňovať poškodeniu stavby nábojmi kolies koňmi ťahaných povozov.

Londýn, 1732

 

Historické kamenné odrazníky (1, 2) majú niekedy reliéfnu výzdobu, zriedkavo aj vročenie alebo nápis. Výnimočne sa vyskytujú odrazníky s ochranným kovaním.
Ako odrazníky boli často osadzované druhotne použité kvádre zaniknutých stavieb.
V 19. storočí sa objavujú liatinové odrazníky (3, 4) prispôsobené architektonickému výrazu priečelia.

 

Literatúra:
Le Clerc, S.: Treatise of Architecture with Remarks and Observations. Londýn, 1732. 143 s.
Šefců O.: Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha, 2012.  256 s. ISBN 978-80-247-3120-9

 

 

Kategória: Základné pojmy
Tag: nákolník, odrazník

.

Vytvorené: 13. augusta 2020 13:08

Upravené: 02. decembra 2021 13:12

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede