odrazník

(čes. nákolník, nem. Radabweiser)
kamenný, od 19. storočia kovový (liatinový) vyčnievajúci architektonický ochranný prvok