frontón

frontón

(lat. frons – čelo) štít, hlavne nadokenný, ale aj nad dverami a v nábytkárskej tvorbe; podľa jeho pojatia rozlišujeme frontón:
1. trojuholníkový – rovnoramenný trojuholník tvorený troma priamymi stranami,
2. neúplný – trojuholníkový s vynechanou vodorovnou rímsou,
3. okrídlený – v strede zalomená vodorovná rímsa,
4. oblúkový alebo segmentový – má tympanón vymedzený rímsou a úsekom kruhu alebo elipsy,
5. prelomený alebo polovičný – s vynechaním strednej vrcholovej časť štítu; v tejto medzere býva umiestnená busta, váza, kartuša a pod.; objavuje sa v prvej polovici 16. storočia,
6. pretrhnutý – má vodorovnú rímsu uprostred prerušenú a do tejto medzery často presahuje okno,
7. roztrhnutý – tvoria ho dve samostatné časti, ktoré vzniknú vynechaním strednej časti vodorovnej a oboch šikmých ríms.

Kategória: Základné pojmy
Tag: frontón, okno

Vytvorené: 14. februára 2022 18:02

Upravené: 14. februára 2022 18:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede