okenná os

okennú os viacpodlažných budov tvoria všetky okná umiestnené nad sebou a to aj vtedy, keď sú slepé – naznačené. Pri budovách s pravidelným priečelím má…

okenný parapet

čať múru pod okenným otvorom; v interiéri zakončený poprsnicou, v exteriéri podokennou rímsou. Ak má okenný parapet rovnakú hrúbku ako obvodový múr, označuje sa ako…

poprsnica

(podokenica, podobločnica, parapetná doska), drevená alebo kamenná doska kryjúca časťokenného parapetu za oknom, vyčnievajúca dovnútra miestnosti

frontón

(lat. frons – čelo) štít, hlavne nadokenný, ale aj nad dverami a v nábytkárskej tvorbe; podľa jeho pojatia rozlišujeme frontón: 1. trojuholníkový – rovnoramenný trojuholník…

vitráž

( franc. vitrail) obraz vytvorený mozaikovým zosadením priesvitných farebných alebo maľovaných skiel, najmä do okenných výplní.

Ihlanec

Ihlanec je výzdoba okna s krížom v mieste kríženia prutov.