Akant

Ozdobný, štylizovaný rastlinný motív symetricky štylizovaný do tvaru listov akantu (Acantus spinosa) na hlavici antického stĺpu. Je charakteristický hornými členitými a dopredu prehnutými listami. Je plastickým prvkom používaným v gréckom staviteľstve najmä na korintskej hlavici, na hlaviciach rímskych stĺpov predovšetkým v kompozitnom slohu. Používal sa aj neskôr v ornamentálnej výzdobe, najčastejšie v renesancii a klasicizme.

 

> akantová rozvilina

 

 

Kategória: Atribúty svätých, patronáty, ikonografia, Hnuteľné kultúrne pamiatky, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: akant, kvet, rastlina

Vytvorené: 02. decembra 2010 22:12

Upravené: 02. decembra 2010 22:12

Autor: harp

Návrh na zmenu

Odpovede