Rebro

súčasť rebrovej klenby, kamenný, príp. terakotový podperný architektonický článok, preberajúci tlaky klenby, ktoré ďalej prevádza do …

Cyriak

čert, diabol, malá kráľovská dcéra s Cyriakovou štólou okolo krku, alebo kniha z ktorej Cyriak číta. Cyriak bol rímsky jáhen, ujal sa kres…

Dionýz

vlastná zoťatá hlava v ruke, niekedy len s hornou časťou lebky s mitrou na knihe, Dionysius je národný svätec Francúzov

Ján krstiteĺ

hlava zoťatá na tenieri, jahniatko božie, krížová palica

Peter

kľúč, kohút, kríž, krížová palica, ryba

Uršula

Základné atribúty: šíp, loď.

Ďalšie atribúty: korunka na hlave, panny ukryté pod plášťom, koruhva s krížom, palmový l…

Dominik

hviezda na čele, niekedy pes s tmavými a bielymi škvrnami, niekedy s pochodňou v papuli, Dominikova matka mala sen, že porodila psa ktorý pochod…

Dorota

malý Ježiško, ruže ako koruna na hlave, nebeské pachoľa s košom ovocia, niekedy pávie pero, meč, palma

Kozmas a damián

skrinka s liečivami, škatuľa, fľaša s močom, Kozmas a Damián sú patróni lekárov a lekárnikov K,.a D. sú dvojčatá, lekári, patróni Flor…

Barbora

Atribúty: fakľa, kalich (aj s hostiou), veža.

Egídius

jelenia samička, šíp alebo šípy

Matej

halapartňňa, kríž, sekera

Vendelín

domáci dobytok, jahňa, kôň, pstierska lopata, prasiatko

Elígius

kalich, nákova, niekedy kovárske náčinie. Elígius ako zlatník na dvore franského krála Chlotara, dobročinný človek, starostlivosť o nevoľ…

Gervasius a protasius

meč, palica, Sú to patróni mesta Miláno, synovia sv.Vitalisa, dvojičky. Zomreli za cisára Nerona mučeníckou smrťou. Svätia sa v v Miláne 19…

Joachim

dve holubice, mladá mária, pastierska lopata

Bartolomej

stiahnutá koža, nôž, biblia(resp.viazaná kniha)

Goard

pustovník s kutňou alebo čapicou, s hrncom v ruke, s troma laňami a diablom za chrbtom, Goard je patrón hrnčiarov

Krištof

Atribúty: malý Ježiško (Kristus ako dieťa), kmeň stromu, zeleňajúca palica, voda, často sa zobrazuje ako obor s pa…

Bartolomej

Bartolomej zv. Aj Nathanael – apoštol, podstúpil mučenícku smrť v Armenii tak, žemu bola zaživa stiahnutá koža a až potom bol sťatý.

Jozef

dve holubice, malý Ježiško, kvitnúca palica

Leonard

kôň, palica, okovy a reťaze, Leonard - aj linhart je patrónom chorých zvierat, pomocníkom väzňov a duševne chorých, patrón šestinedielok, …

Matúš

halapartňa, meč, počtárska doštička, sekera

Rochus

rana, vred, červený kríž na tele, pes pri pravej nohe aj s chlebom, klobúk, kapsa, palica. Legendárny život.

Vít

kohút, kotol, visiaca lampa, lev, obušok, pec, chlapec zvíjajúci sa pri jeho nohách (choroba sv.Víta=epilepsia)

Beňadik aj benedikt

čaša s otráveným vínom, kalich, Sv.Benedikt z nursie býva zobrazovaný i v reholnom rúchu s knihou a berlou, prípadne s opátskou mitrou pri …

Eustach

jeleň s krucifixom medzi parohami

Helena

kríž, model kostola a koruna

Sebastián

kmeň stromu, stĺp, šíp (y). Ochranca pri morovej nákaze – šípy symbolizujú prienik choroby do tela

Bernard z Clairvaux

Bernard z Clairvaux žil v 12. storočí a bol významným reformátorom a druhým zakladateľom cisterciánskeho rádu.

Hemma

prsteň, Hemma bola korutánska vládkyňa, vracia zrak zázračným prsteňom

Lucia

dýka, meč v hrdle, misa s očami. Ochrankyňa očí (najmä južné krajiny). Mučeníočka zo Syrakúz(za Diokleciána)majetok rozdala chudobným. …

Mikuláš

tri jablká, kotva, loď, tri zlaté gule (jablká)

Yves

svätý, predtým advokát

Bernardin sienský

tabuľka s monogramom IHS, kotúč s IHS, niekedy tri berly alebo hora s troma špicami

Blažej

svieca, tri skrížené sviečky, S chlapčekom čo si pchá prsty do hrdla, Česačka, ako mučenícky nástroj. Blažej zahynul pri prenasledovaní…

Hildegarda

potreby na písanie (kalamár, pero), mníšsky šat, kniha, diabol ktorého vyháňa, Hildegarda bola abatyšou (1098-1179) kláštora Benediktíniek…

Bonaventura

kardinálsky klobúk, kríž s listami a plodmi

Hubert

jeleň s krucifixom medzi parožím, roh, Hubert bol biskupom naprel. 7. a 8.st., nazývaný i apoštol z Ardén. Zobrazovaný od 15.st. aj ako lovec …

Notburg

máry s mŕtvym, mŕtvola (Notburgis)

Florián

horiaci dom., misa s vodou, vedro, Florián bol rímsky vojak (máva v ikonografii jeho odev), Patrón hasičov