Petice za záchranu Karlova mostu

Je zarážející, že památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy, používané při opravách jiných kulturních památek. Pokud nedojde ke kvalitativní a principiální změně, nelze vyloučit závažné důsledky. Je tedy nutné, aby byly práce přerušeny a zjednána náprava.V srpnu roku 2007 byla zahájena oprava mostovky a kamenného zábradlí Karlova mostu. Na závažné nedostatky upozornila již před rokem Památková inspekce. Inspekce zjistila, že oprava nebyla řádně připravena. Nebyl proveden stavebně-historický průzkum, nebyly zjištěny kulturněhistorické hodnoty, které měly být při opravě zachovány. Nebyla zpracována prováděcí dokumentace. Vůbec nebylo vyřešeno a předem řádně schváleno, jak se má opravovat kamenné zábradlí. Důsledky byly ničivé. Na Karlův most nastoupily sbíječky a rozbrušovací pily. Kamenné zábradlí začalo být rozebíráno způsobem, který připomínal bourací práce. Dokladem bezohledného přístupu k hodnotám mostu je například středověký kvádr, který byl naříznut rozbrušovací pilou a následně rozlomen. Takto znetvořené torzo je k vidění v protokolu Památkové inspekce nebo v čísle 4/2009 časopisu Zprávy památkové péče, který vydává Národní památkový ústav. Zde lze též nahlédnout do skladu kamenných kvádrů odstraněných z Karlova mostu. Na tomto „pohřebišti“ se nachází až 30 procent původních kvádrů, které jsou v dobrém stavu, a přesto nebyly vráceny na své místo v zábradlí. Některé vyřazené kameny byly dokonce zlikvidovány v drtičce. O jejich stavu nebyl pořízen žádný záznam. Namísto původních ručně sekaných kvádrů s kvalitní řemeslnou kamenickou povrchovou úpravou jsou do zábradlí osazovány prefabrikáty vyrobené průmyslovým řezáním. Nové kusy neodpovídají původním ani způsobem zhotovení ani tvarem, rozměrem či typem kamene. Při opětovném zdění parapetu nejsou vůbec akceptovány nejen tradiční kamenické technologie, ale ani nejzákladnější řemeslné požadavky. Kvádry jsou křivě osazovány, na jedné straně ze zdiva vystupují, na straně druhé jsou propadlé. Některé křivě osazené historické kameny jsou dodatečně osekávány. Spárování je provedeno zcela amatérským způsobem. Malta při zdění stéká na středověké kameny v nižších partiích. Je neuvěřitelné, že se při opravě Karlova mostu odvádí tak neodborná a nekvalitní práce.

Pro posouzení průběhu prací byla v březnu roku 2009 ustanovena Odborná komise pro obnovu Karlova mostu. Jejími členy se stali významní odborníci z oblasti památkové péče, restaurátoři a projektanti se zkušenostmi při obnově kulturních památek. Konstatovala: „Komise považuje za zarážející, že památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy, používané při opravách jiných kulturních památek“. Je přesvědčena, že pokud nedojde ke kvalitativní a principiální změně „nelze vyloučit závažné důsledky pro tuto unikátní památku“. Je tedy nutné, aby vlastník Karlova mostu, kterým je hlavní město Praha, přerušil práce a zjednal nápravu. Přerušení prací až do vyřešení optimálního postupu opravy oficiálně požadoval též Národní památkový ústav. Stavební práce na Karlově mostě do dnešního dne zastaveny nebyly!!!

Zjištění Památkové inspekce a Odborné komise pro obnovu Karlova mostu je alarmující! Vážnost situace umocňuje skutečnost, že Hlavní město Praha a stavební firma SMP CZ, a.s. objektivně zjištěné nedostatky usilovně popírají! To může mít nedozírné následky při další etapě, kdy má být provedena oprava pilířů a kleneb.

Karlův most je sice po formální stránce vlastnictvím hlavního města Prahy, ale ve skutečnosti patří celému národu. Vyzýváme proto všechny jeho občany: „Zabraňte dalšímu poškozování Karlova mostu, zapojte se do petiční akce za záchranu této unikátní národní památky!“ Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) žádá OKAMŽITÉ zastavení prací!!!
Požadujeme, aby rekonstrukce české národní památky číslo jedna byla svěřena firmě s prokazatelnou historií v úspešné rekonstrukci historických budov. Kulturní dědictví pražských staveb, které jsou jako celek zapsány v Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO, se speciální zmínkou Karlova mostu, nás zavazují, abychom toto kulturní dědictví předali dalším generacím nepoškozené.

Petice za záchranu Karlova mostu
Žádám o okamžité zastavení rekonstrukčních prací na Karlově mostě do doby, než budou investor a stavební firma připraveni provádět opravu s ohledem na jeho kulturní význam pro český národ a evropské dědictví.
Tisíce lidí chce ničení národního klenotu zastavit.
Na druhé straně jsou jednotlivci (pět, šest?), kteří říkají, že je vše v pořádku! Proboha, kdy se „elity“ konečně chytí za nos? Nebo je za něj máme chytit my?
Vážení občané, nejedná se o spor památkářů, jestli opravovat Karlův most tak nebo onak. Jedná se zde o to, že nebyly splněny základní zákonné podmínky pro opravu národní kulturní památky. V tomto případě byly porušeny i zákony této země, a to je v případě tohoto národního klenotu skandální!

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) vznikla 26. 9. 2009. Hlavním cílem Asociace je sjednotit občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČR. Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů a občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství. K tomu má sloužit nově vzniklá Asociace.

Zdroj: http://www.zachrante-karluv-most.cz/

Redakčná poznámka: Do tejto chvíle – 4. januára 2009 – sa k petícii na internete pridalo 36.415 ľudí, nielen z Českej republiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Unionisté vítají, že město zrušilo soutěž na opravu Karlova mostu

PRAHA (ČTK) – Pražští zastupitelé Unie svobody jsou
rádi, že ředitel Technické správy komunikací Kamil Kotek zrušil v
polovině března soutěž na opravu první části Karlova mostu.
Navrhovaný způsob rekonstrukce vyvolal mezi odborníky diskuse.
“Myslím, že je nutné se zase zabývat tím, jaké připomínky měli
památkáři a odborníci na mosty,” řekl na dnešní tiskové
konferenci šéf unionistických zastupitelů Michael Hvížďala.
Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy.

Praha vypíše novou obchodní soutěž na opravu Karlova mostu

PRAHA 15. března (ČTK) – Do poloviny dubna vypíše pražská
správa komunikací novou soutěž na první část rekonstrukce Karlova
mostu. Protože oprava bude proti předpokladům výrazně menší a
levnější, zrušil ředitel technické správy Kamil Kotek starou
soutěž, do které se přihlásily čtyři firmy, informoval dnes ČTK
mluvčí podniku Libor Sosnovec.

Praha dá letos na opravy církevních památek 31 miliónů korun

PRAHA 26. března (ČTK) – Hlavní město dá letos 31 miliónů
korun na opravy pražských památek, které jsou ve vlastnictví
církví a náboženských společností. Městská rada dnes rozdělila
téměř 1,4 miliónu korun na jednotlivé projekty, které v grantovém
řízení dostanou do 200.000 korun, informuje magistrát na svých
internetových stránkách.

Stanovisko k záměru výstavby Muzea Salvadora Dalího

Stanovisko hlavního konzervátora Národního památkového ústavu k záměru výstavby Muzea Salvadora Dalího. Dne 11. 5. 2004 byl představen model budovy muzea Salvadora Dalího. Budovu navrhl americký architekt Daniel Libeskind, akci chce realizovat galerista Miroslav Smolák. V návaznosti na základní informaci o existenci návrhu probíhá v médiích k tomuto tématu diskuse, včetně lokalizace stavby v rámci města.

Odpovede

 1. Petice za záchranu Karlova mostu

  Řekněte své DOST ničení národního klenotu – Karlova mostu. Přijďte na demostraci, která se koná v úterý 26.1. od 16:00 na malostranské části Karlova mostu.

  Přestaňme se bát a začněme ukazovat na ty, kteří to zavinili. A žádejme jejich hlavy. Není možné, aby po tom všem řekl šéf magistrátních památkářů, že jednou za tuto opravu dostanou ocenění.

  Podívejte na nejnovější fotky z dokončených prací.

  Aktualita: do deseti dní přijede pracovní skupina UNESCO! Více na demonstraci.

  Těšíme se na Vás :-)

  Martin Kadrman,
  viceprezident
  Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kutlurního dědictví ČR
  Karolíny Světlé 5
  110 00 Praha 1
  http://www.zachrante-karluv-most.cz

Comments are closed.