Šarišský hrad

Dominantu rozsiahlej ruiny tvorí masívne torzo obytnej veže uprostred vnútorného hradu, v ktorom sa zachovali zvyšky cisterny a náznaky torz múrov vnútorných objektov. Z hradieb vnútorného hradu sú zachované dve oblé nárožia. Vonkajší hrad tvorí 13 veží, vežová brána, 4 komplexy podzemných objektov a terasovité zvyšky objektov severne od vnútorného hradu. Najviac staticky narušené sú veže č. 1, 2 a 3, čo sa prejavuje veľkými trhlinami. Na vežiach 4 a 8 je vypadnutá dvorová stena v oblasti dverí, murivo veží 5, 6, 11, 12, 13 nevykazuje závažné statické poruchy, veža 7 má hlboké kaverny v okolí strieľní. Na veži 9 bola v roku 2008 domurovaná dvorová stena v oblasti dverí a kaverna pod južnou strieľňou. Na veži 10 bola začiatkom 80-tych rokov domurovaná južná polovica muriva na úrovni troch strieľní nad sebou a zastrešená plochou betónovou strechou. V roku 2008 bola táto strecha vymenená za plochú drevenú pri zachovaní torzálnej architektúry objektu. Je to jediný uzamykateľný objekt v areáli hradu. Z hradieb je zachovaných asi 80%, z toho asi 10 % je staticky silne narušených rozsiahlymi kavernami.

Vlastníctvo:

Parcela č. 2726, LV č. 2266 – Mesto, Parcela č. 2727, LV 793 – Lesy SR, š.p.

Do roku 2005 bola zrúcanina majetkom štátu. Od roku 2006 vlastní objekt mesto Veľký Šariš.

O hrad sa v súčasnej dobe spoločne s mestom stará občianske združenie Rákociho cesta

História a vývoj: 

Nad obcou Veľký Šariš sa vypína dominantný, 570 m.n.m. vysoký kopec, ktorého temeno nesie ruiny rozsiahleho hradu. Predchodca hradu tu stál ešte pred tatárskym vpádom v podobe dreveno-hlineného opevnenia s tehlovou zástavbou. Až po zmieňovanom vpáde možno predpokladať stavbu kamenného hradu, ktorého základ tvorila obytná hranolová veža, ktorú obtáčala ochranná hradba. Kráľovský hrad na počiatku 14. storočia zabral krátko veľmož Omodej, ktorý zabudoval masívnejšie ohradenie hradného jadra so zaoblenými nárožiami. Koncom 14. storočia kráľ Žigmund Luxemburský dal hrad do zástavy šľachticom Michalovi a Jurajovi zo Štítnika.. Hrad mali následne v zástave Peter z Perína, páni zo Solivaru, Ján Perenyi. V roku 1441 zabrali hrad vojská Jána Jiskru z Brandýsa. A je pravdepodobné, že Jiskra nechal opevniť pôvodné jadro rozsiahlou obvodovou hradbou po obvode temena kopca a dvoma vežami. Až v roku 1461 sa vracia potomkom Jána z Perína (Perenyi), ktorí doplnili obvodovú hradbu o ďalšie veže. Juraj I. Rákoci získal hrad roku 1645, ale v tej dobe už šľachta na bývanie využívala kaštieľ pod hradom. Hradný objekt pustol a jeho skazu zavŕšil požiar v roku 1687.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Počiatkom 70. rokov 20. storočia sa uskutočnil archeologický výskum vedený Michalom Slivkom. V osemdesiatych rokoch bola dostavaná zrúcaná časť oválnej bašty (č.10). Veža bola následne zastrešená a uzavretá za účelom plánovanej sanačnej činnosti. Bola v nej zriadená trafostanica a upravená prístupová cesta k hradu. Realizácia plánovanej sanácie celého hradu sa nakoniec neuskutočnila. V roku 2000 mala snahu prevziať starostlivosť o hrad Komunitná nadácia Veľký Šariš. Podarilo sa vyčistiť areál od náletových porastov a vybudovať náučný chodník. Ďalšie plánované aktivity sa nekonali. V roku 2006 sa konal prvý ročník hradných hier, ktorý navštívilo asi 2 000 divákov. O rok neskôr to bolo asi 5 000 a v roku 2008 približne 8 000 divákov. Činnosť občianskeho združenia Rákociho cesta: 2007 Odstraňovanie náletovej vegetácie. Bol uskutočnený prieskum návštevnosti hradu, podľa ktorého hrad ročne navštívi asi 12 000 turistov (mimo organizovaných podujatí). 2008 Odstraňovanie náletovej vegetácie. Archeologický výskum podkovovitej veže č. 9 vykonal Pamiatkový úrad SR, pobočka Prešov, pod vedení Mgr. Mariána Uličného. Konzervačné práce na veži č. 9 realizované O.Z. Rákociho cesta v spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami, ktoré sa starajú o hradné ruiny (Lietava, Kamenica, Sklabiňa). Zhotovenie projektu a výmena strechy na veži č. 10, ktorá bude v budúcnosti poskytovať zázemie pre pracovníkov na hrade. Usporiadanie kurzu na výrobu šindľov – realizované v hradnom areáli. Organizovanie letných pracovných táborov (INEX, Slovenský Skauting) Ciele: Konzervácia ruiny s dôrazom na využitie pôvodných technológií a identických materiálov Vytváranie aktivít pre verejnosť, pričom areál hradu má slúžiť ako atraktívne zázemie tejto činnosti. Poznámky k realizovanej činnosti: Občianske združenie Rákociho cesta venovalo pozornosť odstráneniu náletových drevín v časti areálu hradu. Túto veľmi užitočnú činnosť je nutné pravidelne, každoročne opakovať. Konzervačná činnosť realizovaná v roku 2008 naznačuje, že organizácia sa snaží zvládnuť zákonitosti ako ochrany objektu pred náletovými krovinami, tak samotnú sanačnú činnosť podľa súčasne uznávaných techník. Je nutné dúfať, že ich práca sa bude ďalšími realizáciami ešte zdokonaľovať.

Číslo UZPF: 
398
Index PÚSR: 
1
Obec: 
Veľký Šariš
Informačné zdroje: 

Hoferek Q., Matejka M., Šarišský hrad. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Šarišský hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.