Nemčiňany, kostol

Neskororománsky kostol s kvadratickou svätyňou a dvojicou mladších sakristii je situovaný na návrší na východnom okraji obce v areáli starého cintorína.

História a vývoj: 

Prvá písomná zmienka o obci Nemčiňany je z roku 1258. Fara sa spomína už koncom 13. storočia. Počiatky výstavby kostola spadajú do obdobia prvej pol.13. storočia. Kostol je orientovaný klasickou orientáciou V-Z s miernym vyosením. Je to jednolodová stavba s kvadratickým presbytériom, ktoré je zaklenuté valenou klenbou. Na východnej exteriérovej fasáde je odkryté štrbinové ostenie okienka. Podľa Súpisu pamiatok sa vo svätyni malo nachádzať rannogotické pastofórium s reliéfom štylizovaného stromu života. V kostole sa tiež mala nachádzať románska krstiteľnica, neskôr zamurovaná do steny ako nádoba na svätenú vodu. Svätyňa je od lode oddelená polkruhovým víťazným oblúkom s nábežnými rímsami, ktorých profilácia poukazuje na začiatok 13. storočia. Lod je zaklenutá troma poľami pruskej klenby. Klenebné polia sú oddelené medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na prístenné piliere. Na severnej exteriérovej strane lode sa nachádza dvojica oporných pilierov a na južnej fasáde lode je v sonde odkrytý zvyšok kamenného portálu. V západnej časti lode je situovaný baroková empora. Na svätyňu sú pripojené dve sakristie. Severná je staršia - baroková zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Vo vstupnom otvore sa zachovala pôvodná dverná výplň. Južná je novšia, z 20. storočia.  V rokoch 1788 - 1789 bol kostol zbarokizovaný. Prestavba kostola prebehla aj v r. 1948-49, kedy pribudla západná prístavba s vežou zakončenou ihlanom.  V roku 1992 bol kostol zásadne prestavaný, pričom bola v lodi a vo svätyni realizovaná mramorová dlažba a na spodných častiach stien aj mramorový obklad.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Interiér bol zásadne prestavaný v r. 1992, kedy v interiéri zostala len časť pôvodného mobiliáru. Na exteriérových fasádach sú prezentované architektonické detaily - štrbinové okienko na svätyni a časť portálu na južnej stene lode.

Číslo UZPF: 
1471
Číslo - orientačné: 
22
Obec: 
Nemčiňany
Poloha: 
na výchdnom okraji obce
Prístup: 
autom, pešo
Informačné zdroje: 

Súpis pamiatok na Slovensku, zv. II

Bielik I., Bisták P. - Aktualizačný list NKP, archív KPU Nitra

pamiatky.sk

Umiestnenie

Nemčiňany

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Nemčiňany, kostol

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.