Kalinčiakovo, románsky kostol

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýšenine približne v strede dnešnej mestskej časti Levíc – Kalinčiakova (pôvodne Varšany).

História a vývoj: 

Románsky kostolík, ktorý sa považuje za jednu z najkrajších románskych pamiatok na Slovensku  sa nachádza na miernej skalnatej vyvýšenine približne v strede dnešnej mestskej časti Levíc – Kalinčiakova (pôvodne Varšany). Obec sa prvýkrát písomne spomína v r. 1290. Až do 18. storočia patrila k dedičným majetkom Šimoniovcov. Fara v Kalinčiakove sa prvýkrát spomína v súpise pápežských desiatkov z r. 1332 – 1337, kde sa spomína farár Ján.
Kostolík bol postavený niekedy začiatkom 12. storočia ako jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou a západnou zemepanskou emporou situovanou v lodi. Ako sa zistilo podľa najnovších archívnych výskumov, bol kostolík zasvätený pôvodne sv. Anne. Na stavbu kostolíka použili tesané tufové kvádre z blízkeho okolia, ktoré boli kladené veľmi presne. Apsida kostola je zaklenutá konchou a od lode je oddelená polkruhovým triumfálnym oblúkom. Osvetlená je dvoma úzkymi oknami. Pod triumfálnym oblúkom sa nachádza murovaná renesančná kazateľnica. V r. 1832 sa v apside podarilo odkryť nástenné maľby znázorňujúce nebeské telesá a zvieratá. Dnes je celý interiér kostola vybielený bez viditeľných fragmentov nástenných malieb. Z vonkajšej strany zdobí apsidu už len čiastočne zachovaný oblúčikový vlys. Stenu apsidy okrem oblúčikového vlysu členili kamenné lizény a sokel v spodnej časti. Na jedno lizénové pole pripadalo päť oblúčikov. Loď kostolíka je plochostropá a v jej západnej časti sa nachádza zaujímavo riešená zemepanská empora. Jej dva oblúky podopiera dvojica stĺpov s kubickými hlavicami a čiastočne zachovanými pätkami. Na Slovensku je takýto  nezvyčajný prípad riešenia empory jediný. Zo statického hľadiska táto dvojica stĺpov nemá významnú úlohu. Na emporu sa vstupovalo kamenným schodiskom umiestneným v hrúbke západnej steny. V strede murovaného parapetu empory sa dnes nachádza klasicistický organ.
Do lode sa vstupovalo dvoma portálmi. Južný portál, ktorý je dodnes funkčný má nad prekladom v exteriéri viditeľný polkruhový kamenný oblúk a predstavuje jeden z prvých vývinových stupňov portálov na našom území. Veľmi podobne riešený vstupný portál nájdeme na románskom kostolíku v Klížskom Hradišti. Severný portál, ktorého obrysy sú dodnes viditeľné v strede severnej steny bol zamurovaný pravdepodobne v období baroka.
Loď je osvetlená trojicou okien z južnej strany a jedným štrbinovým zo severnej strany. Podlahu v lodi tvorí z väčšej časti ešte aj dnes udupaná hlina. Podľa údajov v literatúre by sa v okolí kostolíka nachádzať nepatrné zvyšky ohradového múrika, no dnes po ňom už nie sú žiadne stopy.
V r. 1655 kostolík násilne zabrali kalvíni. Zrejme s ich činnosťou súvisí výstavba murovanej kazateľnice. V období 18. storočia bolo na kostolíku uskutočnených množstvo stavebných úprav. Na západnej stene lode pribudla mierne asymetricky smerom na sever umiestnená veža, ktorá je krytá cibuľovou strieškou. Bol pravdepodobne tiež zamurovaný severný vstupný portál a na lodi a apside kostolíka pribudla pätica oporných pilierov. V r. 1833 – 35 bol kostolík po požiari obnovený.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

V roku 1932 bol rekonštruovaný pod dohľadom V. Mencla, pričom z jeho fasád bola odstránená omietka a bolo prezentované režné murivo. Menšie úpravy sa na ňom diali aj v druhej pol. 20. storočia a v r. 2003. Pred niekoľkými rokmi bol pri výstavbe základov rodinného domu v blízkosti kostolíka odhalený a preskúmaný stredoveký cintorín. Kostolík v súčasnosti slúži reformovanej cirkvi.

Číslo UZPF: 
1610/0
Číslo - orientačné: 
123
Obec: 
Levice
Poloha: 
pri hlavnej ceste v centre mestskej časti
Prístup: 
autom, pešo
Informačné zdroje: 

Podolinský Š. : Románske kostoly, Dajama 2009
Szomolayová Ľ. : Románsky panský kostolík v Kalinčiakove, nepublik. Štúdia
Reško A. , Behula P. : Levice, Vyd. KT 2001
Pivko D. : Monumentorum Tutela s. 394, Ochrana pamiatok 22, PU SR, Bratislava 2010
Žažová H. : Monumentorum Tutela s. 370-372, Ochrana pamiatok 22, PU SR, Bratislava 2010

Umiestnenie

Kalinčiakovo

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kalinčiakovo, románsky kostol

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.