Breanov dom Banská Štiavnica

Dom je situovaný na území pamiatkovej rezervácie, v centre historického jadra, tvorí súčasť súvislej radovej zástavby severnej strany ul…