Oravský hrad

Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie a najvyhľadávanejšie turistické atrakcie na Slovensku. Prvé historické údaje o Oravskom hrade sú z roku 1267. Oravský hrad aj s celým územím Oravy bol striedavo majetkom kráľa a bohatých zemepánov.
Prvými písomne doloženými majiteľmi hradu bola rodina Balašovcov. V roku 1298 hrad patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, a neskoršie získal hrad aj so županskou hodnosťou Ján z Dubovca. Od roku 1556 Oravský hrad prechádza do rúk rodiny Turzovcov, ktorá už koncom 15. storočia patrila medzi najbohatšie rody v Uhorsku. V rokoch 1556 – 1621 dali Turzovci hrad prestavať a opevniť. Od roku 1868 bolo do nevyužitého hradného komplexu umiestnené jedno z prvých múzeí na Slovensku, v ktorom sú umiestnené historické, archeologické, národopisné a prírodovedné expozície.

027 41 Oravský Podzámok,
Kontakt: Tel: +421 43 / 581 61 11, 582 02 40, 582 03 90

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk
Fax: +421 43 / 581 61 30
http://www.oravamuzeum.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oravský hrad

Zachovalý rozsiahly hrad, jeden z najmalebnejších hradov na Slovensku, týčiaci sa priamo nad obcou Oravský Podzámok na strmom vápencovom brale 112 m nad hladinou rieky Orava.

Podujatia na Oravskom hrade 6-2003

Jún: otvorené denne od 8.30 do 17.00 hod.

Pondelok – piatok
2. – 6. 6. 2003
Konkurz na kráľovského šaša
Týždeň venovaný deťom mladšej vekovej kategórie
/MŠ a nižšie ročníky ZŠ/. Každý deň od pondelka
do piatku bude prebiehať konkurz na kráľovského šaša,
ktorého bude vyberať kráľovská rodina spomedzi detí,
ktoré prídu oblečené na hrad ako šaškovia.
Celkové vyhodnotenie sa uskutoční na konci týždňa.

Hrad Plaveč

Ako opevnené strážne miesto, ovládajúce dôležitú cestnú križovatku musel vzniknúť už v 12. storočí. Prvá nepriama písomná zmienka o hrade je v listine kráľa Belu IV. z roku 1269.