Nemeckí vojaci opravujú vojenský cintorín v Medzilaborciach

Vojenský cintorín Medzilaborce (kvhbeskydy.sk)

V Medzilaborciach začali 23. mája 2011 nemeckí vojaci opravovať vojenské hroby z prvej svetovej vojny. Ide o ďalšiu etapu prác, na ktorej sa podieľa 12-členná pracovná skupina LTG-63 Bundesweru zo Šlesbicko Holštainska pod velením kapitána Joachima Feddeho. Počas dvoch týždňov ukončia oplotenie, položia zeminu a založia nový trávnik. V areáli vojenského cintorína, ktorý nadväzuje na civilný cintorín, osadia architektonické prvky, informačné tabule a kríže. Vyvrcholením prác bude opätovné vysvätenie vojenského cintorína. Slávnostný akt sa uskutoční 1. júna za prítomnosti zástupcov vojenských a štátnych orgánov Nemecka a Slovenska.

Ako uviedol pre agentúru SITA zástupca Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojenské hroby na Slovensku so sídlom v Prešove Ján Tomko, na vojenskom cintoríne v Medzilaborciach leží asi 400 vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Najviac je tu pochovaných Nemcov, ale svoje večné odpočinutie tu našli aj vojaci iných národností. Nemeckí vojaci začali cintorín v Medzilaborciach opravovať v roku 2009. V tomto roku tu bol prvý turnus už v apríli, čo súvisí s vegetačným obdobím, kedy vysádzali kríky a okrasné rastliny. Tento turnus bude v Medzilaborciach posledným. Počas dvojtýždňového pobytu nemeckí vojaci navštívia vojenskú jednotku II. mechanizovanej brigády v Trebišove, odkiaľ sa slovenskí vojaci zúčastnia 31. mája na spoločnej brigáde v Medzilaborciach. Nasledujúci deň bude slávnostný akt opätovného zasvätenia vojenského cintorína. Do Nemecka vojaci odcestujú 3. júna.

Príslušníci nemeckej armády sa počas svojho osobného voľna pozrú aj na iné vojenské cintoríny, kde padli ich rodáci počas I. aj II. svetovej vojny – na Duklu, do Zborova, Nižnej Polianky a Nižného Mirošova. Pozrú si Zborovský hrad a historické centrum Bardejova. Do svojho programu zaradili tiež prehliadku hradu v Starej Ľubovni a splav po Dunajci.

Ako uviedol Tomko, v novembri prídu príslušníci nemeckej vojenskej polície do Čabin (okres Medzilaborce), kde budú robiť sadové úpravy na vojenskom cintoríne.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

Comments are closed.