Gustáv Mallý – maliar a výtvarný pedagóg

21. 5. 1879 – narodil sa maliar a výtvarný pedagóg Gustáv Mallý, zakladateľská osobnosť slovenského maliarstva. Spoluzakladateľ Grupy uhorsko-slovenských maliarov v Žiline (prvý slovenský umelecký spolok),
Spolku slovenských umelcov v Martine, Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Usiloval sa o pravdivé zobrazenie života slovenskej dediny: Dobytčí trh v Heľpe, Devín, Tanec v Ovsišti a i. Zomrel 3. augusta 1952.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Gustáv Malý

Nar. 1879 (Viedeň), zom. 1952 (Bratislava). 1894–1896 – štúdium na súkromnej škole maliara Záhorského v Prahe, 1896–1898 – štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. Liška), 1898–1900 – štúdium na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (prof. Walter, Bantzer, Pohle). 1901–1902 – štúdijný pobyt v USA. Od 1902 žil v Skalici, 1903 spoluzakladateľ Grupy uhorsko-slovenských maliarov. 1905 sa usadil vo Vinosadoch-Malom Tŕní, 1908 sa presťahoval do Pezinka, 1911 do Petržalky.

Českí maliari a Slovensko do vzniku ČSR

Margaréta Horváthová, Múzeum Karpatských Nemcov, Bratislava
Téma českého výtvarného umenia a jeho predstaviteľov vo vzťahu k Slovensku by pokryla priestor jednej monotematickej konferencie. Môj príspevok v žiadnom prípade nemôže saturovať šírku tejto problematiky, takže môže byť pochopený ako návod na uskutočnenie budúcej odbornej diskusie.