aktivita diskusia Múzeá a Galérie Zemplinske múzeum Michalovce

Tagged: 

 • Zemplinske múzeum Michalovce

  Posted by uskalienka on 17. marca 2010 at 8:01

  Vnímanie videného – Simona Dobrowolská

  Študovala na ŠUV v KE odbor výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu pod vedením pani Mgr. Konečnej (2000-2004). V súčasnosti študuje v prvom ročníku na druhom stupni
  na FU TU v KE odbor výtvarné umenie, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením pána prof. Rudolfa Sikoru ak. mal. a ak. mal. Zbinka Prokopa.

  Výtvarné diela, ktoré budú prezentované na komornej výstave Vnímanie videného sú bakalárskou prácou, pozostávajúcou z 3 objektov (na výstave v ZM budú prezentované 3, 1 objekt sa nachádza na FU TU v Košiciach).
  Objekty sú zložené zo samolepiacich fólií, skla a drevených hranolov, striedavo lepených v poradí za sebou.
  Každý z objektov je jednou rozfázovanou fotografiou, nalepenou na vrstviacich sa sklách.
  Fotografie sú časti reálnych celkov, nafotené tak, aby vytvárali dojem abstraktného pohľadu. Tento dojem je podporený navodením dojmu priestoru (rozfázovanie fotografie do vrstiev skla).
  Práca posúva abstrakciu do ľahko vnímateľnej roviny. Cez vybrané časti reálnych celkov s ktorými sa človek bežne stretáva a ktoré vníma osobitne, na základe vlastných zážitkov, pocitov, myšlienok, dojmov… vynárajúcich sa mu v súvislosti s daným objektom, možno ako spomienka, možno práve na chvíľu, keď sa s nimi v živote prvý krát stretol…
  Divák má tendenciu spájať si videné s niečím, čo už pozná (asociácia), teda vidí vo fotografiách vlastné asociácie, predstavy, ktoré sú vytvorené na základe vlastnej skúsenosti zo života.
  Objekty budú doplnené o dalšie :

  Kryštály spomienok
  1, Kryštálom sú pripisované liečive účinky (liečiť aktuálny stav (rodiny) krásnymi spomienkami).
  2, patria k symbolom čistoty (čisté, nevinné spomienky detstva).
  3, svojou priehľadnosťou fascinujú od pradávna, preto sú napr. v alchýmií symbolom nehmotného v hmotnom (nehmotnosť v hmotnomo- fascinácia sklom a priehľadnosťou)

  Hlavná myšlienka tvorby: (cit. autorka diel)
  „Skutočnosť však je taká, že sme zabudli na to, že aj my máme svoj vlastný ,,vnútorný priestor“. Možno nie je tak vzrušujúci ako priestor PC hry (, ktorý vnímame zrakom a zvukom), ale je o mnoho hodnotnejší, väčší a bohatší.
  To čo je mimo neho, teda hmatateľná matéria, ktorú vnímame vnemami (sluch, čuch, hmat, zrak, chuť) sa akýmsi spôsobom prepája s pocitmi a uskladňuje sa v ňom. Predstavte si prázdny priestor, ktorého ste súčasťou ako tehla domu, ste jeho charakterom, ste ním, tým priestorom ste vy. Teraz, keď ste už priestorom, si predstavte že je vo vás výrez a ním sa pozeráte von do sveta, na realitu (matériu). Uvedomujete si, že ste vo vnútri, že ste v sebe, ste priestorom. A to čo je vonku je mimo vás, mimo priestor ktorým ste, ale vy ste súčasťou toho, čo je mimo vás.
  Čo je to za stav? Ak to, čo vás obklopuje nie je vašou súčasťou, ale naopak vy ste súčasťou jeho.
  Beriete ho na vedomie a isté časti z neho prijímate. To čo vidíte vo výreze a je vám sympatické si z neho uložíte v priestore – v sebe. Ukladáte si ,,to, čím je“ vo svojom vnútri. Pomaly vás napĺňa a vy sa tak pomaly stotožňujete s ním. ,,To, čím je“, preniká do vás, plní vás, ukladá sa vo vás, skladuje.
  Vy, ,,to, čím je“, spracujete a ,,vrátite“ späť, ale už iné, poznačené uskladnením vo vás -poznačené vami. Na novo pretvorené.“

  Výstava, ktorá vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach potrvá do 30.4.2010 je obohatená o fotografickú dokumentáciu. Sklo – objekty, kryštály, fotografie. To čo predkladá táto mladá autorka prežíva každý z nás – svet spomienok, prežívaných okamihov, súčasnej reality.

  uskalienka odpovedal 13 years, 12 months ago 1 Člen · 2 odpovede/odpovedí
 • 2 odpovede/odpovedí
 • uskalienka

  Member
  17. marca 2010 at 8:14

  Občianske združenie Carpe diem v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach Vás pozýva na prednášku

  Divočina v nás

  Kedy? Štvrtok 18. marca 2010 o 18:00
  Kde? Zemplínske múzeum v Michalovciach (západné krídlo)

  O čom? Od kybernetiky k zložitým systémom alebo prečo biosféra počíta lepšie než my a prečo je chovanie biosféry nevypočítateľné. Ako fungujú lesy s vlkmi a medveďmi a prečo tomu nemôže človek nikdy rozumieť. Čo znamená holorub v lese a ako zachrániť tie najkrajšie lesy okolo nás.

  Kto? Ing. Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

  Ako? Vstup voľný

 • uskalienka

  Member
  22. apríla 2010 at 17:20

  Prednáškové popoludnie pri príležitosti
  MEDZINÁRODNÉHO DŇA PAMIATOK
  v priestoroch západného krídla Zemplínskeho múzea

  Termín: 23. 04. 2010

  Hosť podujatia: prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

  Program:

  14:00 – 14:35 Dr. Martin Molnár: Holokaust a analýza slovenskej tlače
  14:40 – 15:00 Mgr. Jana Cholevová: Židia v Michalovciach

  16:30 – 16:50 Ing. Tibor Vongrey: Kyjovský prales – Vihorlat
  16:55 – 17:15 Mgr. Maroš Demko: Náboženstvo slovanských predkov
  17:20 – 17:40 Dr. Martin Molnár: Michalovský kaštieľ v dobovej fotografii
  17:45 – 18:05 Mgr. Dana Barnová: Portréty rodiny Stárai v Zemplínskom múzeu

  18:15 – 18:45 Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.: Vzácne manuskripty Britského múzea

  Počas podujatia bude vystavené vzácne barokové bohoslužobné
  rúcho (kazula) s príslušenstvom, ktoré vyšívala
  dcéra panovníčky Márie Terézie.

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť