aktivita diskusia Múzeá a Galérie Výstavy v Trnave

Tagged: 

 • Výstavy v Trnave

  Posted by uskalienka on 25. septembra 2009 at 12:04

  Otvorili výstavu k 55. výročiu Západoslovenského múzea

  TRNAVA 25. septembra (SITA) – V Západoslovenskom múzeu v Trnave vo štvrtok otvorili výstavu venovanú 55. výročiu jeho založenia. Výstava s názvom Rodinné striebro ponúka návštevníkom prierez všetkými expozíciami múzea – od rastlín a živočíchov cez archeologické nálezy až po historické a inak vzácne predmety. Potrvá až do 10. januára budúceho roka. „Ako napovedá názov výstavy, ukazuje to najcennejšie z našej zbierky,“ uviedla riaditeľka múzea Daniela Čambálová.

  Medzi raritné predmety podľa nej patria doštičky, ktorými sa robila, dagerotypia. Návštevníci uvidia aj predmety, ktoré sú inokedy uschované, napríklad dve plastiky, ktoré takmer skončili v rukách zlodejov. Počas „múzejnej krádeže storočia“ pred piatimi rokmi boli v depozitári. Zmizlo vtedy viac ako 1 200 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty. Podľa riaditeľky sa dodnes nenašli exponáty ani páchatelia. Aj z toho dôvodu múzeum dbá na zvýšenú bezpečnosť, tento rok získali grant na rozšírenie kamerového systému. V súčasnosti má zbierkový fond múzea viac ako 160 tisíc predmetov. Na výstavnej ploche 2 500 metrov štvorcových sa nachádza 16 stálych expozícií a okrem toho sa tu ročne koná približne 30 výstav i ďalšie podujatia.

  Západoslovenské múzeum v Trnave patrí k najväčším múzeám na Slovensku nielen rozsahom zbierok, ale aj počtom spravovaných budov. Tvoria ho štyri budovy, z ktorých tri sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Hlavná budova múzea je kláštor klarisiek z 13. storočia. V roku 1782 slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum. Podľa riaditeľky si budova vyžaduje rekonštrukciu, preto sa uchádzajú o eurofondy na výmenu okien, fasády a reštauráciu dobových nápisov. Múzeum knižnej kultúry je umiestnené v Oláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského v dome, v ktorom tento hudobný skladateľ žil a tvoril.

  uskalienka odpovedal 13 years, 7 months ago 1 Člen · 4 odpovede/odpovedí
 • 4 odpovede/odpovedí
 • uskalienka

  Member
  17. januára 2010 at 21:22

  V galérii vystavujú výber kresby a grafiky zo zbierok

  TRNAVA 15. januára (SITA) – V trnavskej Galérii Jána Koniarka vo štvrtok otvorili výstavu Plavba línií, ktorá je výberom kresby a grafiky zo zbierok galérie. Ako informovala PR konzultantka galérie Zuzana Dohnalová, ide o doteraz prvú komplexnú výstavu zameranú na zbierky kresby a grafiky. Tie tvoria dominantnú časť zbierkového fondu galérie v počte 3 493 diel. Prierezová výstava predstavuje tvorbu 48 autorov s rôznymi prístupmi. Výber diel je zameraný na tvorbu slovenských umelcov 20. storočia, približne do konca 70. rokov. „Toto ohraničenie nám prináša možnosť priameho kontaktu s množstvom tradičných kresliarskych techník a materiálov a tiež širokú škálu grafických techník, z ktorých mnohé sa pokladajú, vzhľadom na súčasný vývoj v oblasti počítačovej grafiky a širokých možností tlačového spracovania, za klasické,“ uviedla Dohnalová.

  Návštevníci sa môžu stretnúť s tvorbou predstaviteľov zakladateľskej generácie medzivojnovej tvorby, ktorú reprezentuje skupina výtvarníkov ako Janko Alexy, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla a ďalší. Významnou zložkou výstavy je súbor niekoľkých grafík českých autorov, ktoré podtrhujú lyrickú polohu a surrealistickú fantáziu. Patria sem napríklad Jan Zrzavý, Vladimír Suchánek či Jan Bauch. Zo slovenských autorov k nim možno priradiť Albína Brunovského, Editu Ambrušovú a Emila Sedláka. Z trnavských tvorcov voľnej kresby a abstrakcie možno spomenúť veľký súbor kresieb Teodora Tekela, orientovaný na biblické témy. Vystavené sú tiež diela sochára Jána Koniarka, po ktorom nesie meno galéria.
  Výstava má priniesť aj nasmerovanie pri dopĺňaní a profilovaní zbierkového fondu galérie. Návštevníci si ju v priestoroch Kopplovho kaštieľa môžu pozrieť do 14. februára.

 • uskalienka

  Member
  3. marca 2010 at 23:18

  V múzeu otvoria výstavu Ľudový odev Trnavského kraja

  TRNAVA 3. marca (SITA) – V Západoslovenskom múzeu v Trnave vo štvrtok otvoria výstavu sviatočného ľudového odevu, ktorý sa vyskytoval na území Trnavského kraja. Približne 200 exponátov pochádza zo zbierok múzeí v Trnave, Galante, Piešťanoch, Skalici, Hlohovci a Dunajskej Strede. Nechýbajú typické prvky ľudového odevu ako rukávce, čepce, krézle, ktoré sa nosili okolo krku, či tacle, ktoré ukončovali rukávy. Podľa etnografky Západoslovenského múzea Anety Cintulovej výstava zaznamenáva obdobie od konca 19. až po prvú štvrtinu 20. storočia. Medzi najvzácnejšie kusy patria odevy z trnavskej oblasti vyšívané zlatou a striebornou niťou cez kartón. Výstava je putovná, postupne ju ponúkne šesť múzeí v kraji. V Trnave potrvá do 10. mája.

 • uskalienka

  Member
  19. apríla 2010 at 6:43

  V galérii otvoria stálu expozíciu portrétov

  TRNAVA 18. apríla (SITA) – V trnavskej Galérii Jána Koniarka v stredu otvoria novú stálu expozíciu s názvom Galéria portrétov. Expozícia sa bude nachádzať vo vstupnom schodiskovom priestore Kopplovej vily a bude prehľadom portrétneho žánru od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia. Ako informoval riaditeľ galérie Vladimír Beskid, výstava ukazuje výrazný posun maliarskeho výtvarného jazyka počas uplynulých storočí. Štrnásť diel predstavuje kolekciu najkvalitnejších podobizní zo zbierkového fondu galérie. V ďalšej rovine sa expozícia sústreďuje predovšetkým na autorov, ktorí pôsobili v trnavskom regióne, alebo odtiaľ pochádzali. Galériu otvára majestátny barokový portrét cisára Jozefa II. od trnavského mešťana a maliara Jozefa Zanussiho. Posledným v zostave diel je digitálna tlač s pohyblivým obrazom videa a softvérovým morfingom – manipulovaný autoportrét výtvarníka Petra Rónaia.

  Galéria portrétov bude v poradí treťou stálou expozíciou v Kopplovej vile. V súčasnosti sú tam nainštalované aj expozícia sôch zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka a klasické slovenské umenie 20. storočia s názvom Klenoty domova.

 • uskalienka

  Member
  14. júla 2010 at 6:46

  Na radnici bude výstava k 35. výročiu smrti Teodora Tekela

  TRNAVA 12. júla (SITA) – V Západnom krídle trnavskej radnice v stredu otvoria výstavu venovanú 35. výročiu smrti akademického maliara a františkánskeho kňaza Teodora Tekela. Podľa kurátorky Aleny Piatrovej výtvarná pozostalosť autora obsahuje vyše tritisíc diel, z nich sa 2 816 nachádza v zbierkovom fonde Galérie Jána Koniarka v Trnave. Z techník prevláda pastel, akvarel a kresba tušom. Výstava prezentuje najmä diela zo súkromných zbierok a z majetku Rehole menších bratov – františkánov, pričom viaceré predstavia verejnosti po prvýkrát.

  Podujatie je súčasťou Roka kresťanskej kultúry, potrvá do 20. septembra.

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť