aktivita diskusia Múzeá a Galérie Terakotová armáda v múzeu v Houstone, Texas

Tagged: 

 • Terakotová armáda v múzeu v Houstone, Texas

  Posted by dorotka on 14. mája 2010 at 21:38

  Terakotová armáda a dejiny Číny v Texase
  Na repliky v expozíciách prevláda čierno biely názor – za alebo proti. Aký postulát existuje k takej absolútnej špecialite, ktorou je múzeum s viac tisíckami replík a makiet v texaskom mestečku Katy ? Je to kópia posmrtného sídla cisára Qin Ši Huanga so známou „terakotovou armádou“ ale i systém makiet Zakázaného mesta.
  Mesto Katy, založené v roku 1872 ako farmárske sídlo na pestovanie bavlny, búrskych orieškov , kukurice a neskôr i ryže, je dnes malým predmestím a rekreačnou zónou texaského veľkomesta Houston. Nie je celkom jasné aké pozadie malo vybudovanie tak rozsiahlej expozície starovekej čínskej kultúry, obsahovo i územne. Múzeum sa nachádza na neuveriteľnej ploche 16 000 árov a sám názov Forbidden Gardens (Zakázané záhrady) má výpovednú hodnotu poslania múzea.
  V roku 1974 archeológovia objavili v čínskom meste Xi´an (Si-an) jedinečný nález – mauzóleum s viac než šesťtisíc postavami terakotových vojakov v životnej veľkosti, zvyšky paláca a mesta. Lukostrelci, pešiaci, jazdci, vozotajci, kone. Postupne boli odhalené kostry zvierat zo zoologickej záhrady za mestom, pravdepodobne zamerané na chov exotickej a zvláštnej zvere. Odkrývali sa kostry koní i zvyšky bronzových vozov. Bola objavená cisárova hrobka v tvare pyramídy. V jej blízkosti sa našli zachovalé pozostatky ďalších siedmych ľudských kostier, patriacich cisárovým deťom, zabitých pri povstaní po jeho smrti.
  Cisár Qin Ši Huang nastúpil síce vládu v roku 246 pred Kristom ako trinásťročný chlapec, ale až do dosiahnutia plnoletosti vládla zaňho matka. Celých pätnásť rokov trvali krvavé boje, ktorými dosiahol zjednotenie čínskeho sveta. Vtedy sa vyhlásil za zvrchovaného cisára, založil dynastiu, ktorej systém pretrval do nášho storočia. Zjednotil váhy a miery, písaný jazyk i menu. Začal stavať Veľký čínsky múr.
  Ako nesmierny krutovládca sa riadil učením legalistov, podľa ktorých bol princípom najvyššej sily zákon, kým dovtedy rozšírený konfucianizmus hlásal harmóniu ľudského správania so zákonmi vesmíru. Mnohých učených konfuciánov dal zaživa pochovať a ich knihy spáliť.. V túžbe po nesmrteľnosti a večnej sláve si nechal cisár postaviť komplex palácov, múrov a hradieb v podzemí, ako svoje posmrtné sídlo. Tridsaťšesť rokov budovalo sedemstotisíc robotníkov, remeselníkov a umelcov tento pamätník, ktorý strážili dlhé šíky organizovanej hlinenej armády..
  Strecha obrovského mauzólea sa krátko po cisárovej smrti zrútila pri rebélii vyvolanej jeho odporcami a tak pochovala pod sebou na tisícročia nielen cisárovu hrobku, ale i celý jeho hlinený sprievod. Každá hlinená postava vojaka je iná, osobitá, žiadna tvár sa neopakuje. Tento fakt vedie k domnienke, že sochy boli tvorené podľa skutočných postáv, živých modelov. Je motiváciou pre archeológov, reštaurátorov a umelcov vytvoriť kópie a repliky, zároveň dostatočným stimulom pre obchodníkov, aby vytvorili kopírujúce prostredie kdekoľvek na svete, kam budú viesť nohy návštevníkov. .
  Múzeum v Si-an začalo vyrábať terakotové sochy podľa rovnakých postupov, ako vznikali i originály.
  Pravdepodobne jediná, takto skompletizovaná kolekcia na svete je vo Forbidden Gardens v Katy v štáte Texas. Múzeum vzniklo v roku 1992 ako dôsledok americkej túžby mať svoj veľký čínsky objav v malom a doma u seba.
  Na obrovskej ploche je simulovaná čínska krajina s rybníkmi, charakteristickou faunou, exteriérovými pavilónmi a inými znakmi typickými pre čínsku architektúru. Exteriérové plastiky, najmä zoomorfné, sú zobrazované jednak so znakmi reality, ale aj v podobe rozmanitých mytologických zvierat, drakov, okrídlených koní a iných bájnych bytostí.
  Replika Zakázaného mesta v mierke 1 : 20 s precíznymi konštrukciami palácov, hál, nádvorí a záhrad je ohromujúca. Budove čínskeho divadla, v ktorej sú kópie sôch akrobatov a tanečníkov, dominuje Cisársky dračí trón. Trón sa nachádza v hale Najvyššej harmónie známej i pod názvom Hala najvyššieho mieru.
  Najväčší úžas však vzbudzuje terakotová armáda zoradená v rovných šíkoch, s plným počtom 6 000 vojakov, tak, ako ich bolo v prvej etape archeologického objavu. Jednotlivé postavy, samozrejme presne kopírujúce svoje originály čo do výrazu tváre a rozmanitosti, sú zhotovené v mierke 1:3.
  Forbidden Gardens je naozaj miestom harmónie, jedinečnosti a krásy. Nenavštívte ho v nepriaznivom čase, keď sa k Mexickému zálivu rúti hurikán alebo vás vyše 40 stupňová horúčava tlačí do čínskych jazierok medzi korytnačky.
  Spôsob financovania veľkolepo postaveného projektu nepoznáme, ale už teraz je očividné, že sa to po mnohých stránkach vyplatilo. Pracovníci múzea za svoju hlavnú činnosť označujú edukačnú. Úspešnosť dokladajú faktom, že všeobecné znalosti študentov, vzťahujúce sa k histórii a kultúre Číny, sú najmä zásluhou vysokej návštevnosti ich múzea. Nuž takáto argumentácia vo mne vyvolala nesplniteľnú ideu, aby Američania, známi svojou neznalosťou geografie, s istotou ovládali slovenské dejiny. Aj mnohoakrový pozemok schátralej farmy v texaskej prérii som našla, len to financovanie ostalo nejasné…
  Otázka z úvodu, či repliky a kópie patria do múzejnej prezentácie, ostala pre mňa bez výhrad zodpovedaná. Prirodzene, je potreba dodržania lapidárnych kritérií, rešpektovania originálov, postupov zhotovenia, či estetických, edukačných a mnohých ďalších zásad. Najmä z pochopiteľných dôvodov obáv z ďalších možných devastácií archeologických a historických artefaktov v zmenených podmienkach. A v tomto zmysle je celkom oprávnené konštatovanie v propagačnom liste múzea Forbidden Gardens : „nemusíte prekročiť hranice Texasu, aby ste spoznali Čínu, ale pripravte sa na míľové prehliadky“.
  Apropos, je úplne samozrejmé, že v obchode so suvenírmi si máte možnosť zakúpiť kópie vystavených predmetov.
  .©foto a text Dorotka  .

  dorotka odpovedal 13 years, 11 months ago 1 Člen · 0 odpovede/odpovedí
 • 0 odpovede/odpovedí

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť