aktivita diskusia Múzeá a Galérie Tatranská galéria v Poprade

Tagged: 

 • Tatranská galéria v Poprade

  Posted by uskalienka on 17. januára 2010 at 21:15

  Tatranská galéria pripravuje dve nové výstavy

  Do nového roku vstupuje Tatranská galéria v Poprade hneď dvomi atraktívnymi výstavami. V unikátnych a nedávno zrekonštruovaných priestoroch bývalej parnej elektrárne môžu milovníci výtvarného umenia vidieť pohľad insitných umelcov na svet okolo nás a fotografie mladého filmového dokumentaristu, popradského rodáka Lukáša Roganského z Afganistanu.

  Výstava s názvom Insitné, ale naše pozostáva zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom a Tatranskej galérie v Poprade. Jej cieľom je prezentácia umeleckých hodnôt tzv. „neštudovaného“ výtvarného prejavu. „Časť prezentovaných diel je majetkom Vihorlatského múzea, ktoré systematicky pracuje na budovaní plenérovej galérie insitnej rezbárskej a maliarskej tvorby. Každoročne tiež pripravuje projekt INSITA, kde prezentuje práce domácich aj zahraničných autorov. Tatranská galéria má tiež v svojom zbierkovom fonde diela insitného umenia, ktoré bude na výstave prezentovať,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková (spolu s Vasilom Fedičom aj kurátorka výstavy). Podľa jej slov sa naivné umenie začalo výraznejšie objavovať v 19. storočí. Pestovali ho autori bez odpornej prípravy a škôl. „Pojmom naivné, insitné umenie sa označuje tvorba, ktorá nepredstavuje nijaký vyhranený umelecký smer, neprináša estetický program, má výrazne individualistický charakter, ale aj pôvab a krásu naivného realistického názoru,“ dodala kurátorka. Vo výtvarnom svete preslávil čaro naivného umenia francúzsky maliar Henri Rousseau, prezývaný Colník. Popradská výstava Insitné, ale naše predstaví predovšetkým diela slovenských autorov, no nebudú chýbať ani tvorcovia z Maďarska, Talianska, Ukrajiny, Poľska, Francúzska.

  Druhá výstava s názvom Afganistan očami dokumentaristu je z iného súdka. Prezentuje fotografickú tvorbu dokumentaristu Lukáša Roganského (nar. 1983), absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici. Po štúdiu filmovej dokumentárnej tvorby pracuje ako kameraman spravodajstva v Českej televízii v Prahe. Zameriava sa predovšetkým na Balkán a Afganistan. Práve z tejto krajiny pochádza aj cyklus vystavených dokumentárnych fotografií. „Poznala som ho už počas jeho študentských čias, spomedzi ostatných vynikal vitalitou, záujmom o filmovú tvorbu a dnes viem, že k jeho vlastnostiam treba pridať ešte jednu – je ňou odvaha,“ predstavila svojho niekdajšieho študenta kurátorka výstavy Anna Ondrušeková. Podľa jej slov sa Roganského osudovým predurčením stal Afganistan. Ako spravodajský kameraman tam bol už sedemnásťkrát. Fotografie, ktoré Roganský v Afganistane vytvoril, sú zábermi frontového dokumentaristu. „Vyznačujú sa vystihnutím kontrastov prostredia a situácií, v akých sa táto krajina nachádza. Roganský má zmysel pre detail, vyvážene pracuje s kompozíciou,“ dodala Anna Ondrušeková. Výstava potrvá do 18. apríla 2010.

  Obe výstavy v Elektrárni Tatranskej galérie v Poprade otvoria vernisážou 22. januára 2010 o 17. hodine, ktorú obohatí jazzový koncert basgitaristu Oskara Rózsu s kapelou Partnership unlimited (Ondřej Štveráček saxofón, Ondrej Krajňák klavír a Martin Janočko bicie).

  uskalienka odpovedal 14 years, 1 month ago 1 Člen · 2 odpovede/odpovedí
 • 2 odpovede/odpovedí
 • uskalienka

  Member
  23. februára 2010 at 17:35

  Farby Oravcových malieb sú poslami pocitov

  Poprad – Tatranská galéria Poprad pripravuje novú výstavu. V spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne predstaví aktuálnu tvorbu Juraja Oravca, ktorý patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény.
  Výstava s názvom
  Juraj Oravec: O pocitoch IV.

  v Poprade odštartuje v piatok 5. marca.

  „Rozhodli sme sa tento veľkorysý výstavný priestor ponúknuť prezentácii diel Juraja Oravca z viacerých dôvodov. Prvým bol fakt, že s naším regiónom je do istej miery spätý, veď sa narodil v neďalekom Kežmarku. Druhým je skutočnosť, že Juraj Oravec patrí k najvýznamnejším autorom súčasnej monumentálnej maľby,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.

  Juraj Oravec (r. 1956) študoval najprv v Prahe na strednej škole grafickej, umelecké vzdelanie si potom doplnil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa maľbe, grafike a kresbe. Ilustroval aj niekoľko kníh. Na svojom konte má 50 samostatných výstav doma i v zahraničí, jeho diela sú zastúpené v slovenských galériách i v súkromných zbierkach vo svete.

  „Už názov výstavy naznačuje, že ambíciou umelca je vyjadriť škálu vlastných pocitov a zároveň vytvoriť spätnú väzbu – vyprovokovať diváka k dešifrovaniu skrytých významov a odkazov. Prezentované diela sú veľkorozmerné a veľkoryso pôsobiace. Sú plné farieb, štruktúr a emócií o zmysloch a nezmysloch tohto sveta. Odkrývajú bizarné podoby ľudskej existencie a hľadajú nadčasové hodnoty,“ uviedla kurátorka výstavy Danica Lovišková. Ako dodala, Oravcova maľba je eruptívna, dynamická, plná svetla a energie. Podstatnú úlohu zohráva farba, senzuálna a magická, jemne vrstvená do rafinovaných štruktúr a textúr, znásobujúca sugestívnu atmosféru nepokojných a tajuplných posolstiev. Sám autor sa vyznal, že jeho „srdcovkou“ je maľba, v nej reflektuje protiklady, skúma vzťah zraniteľného človeka so symbolmi zla. Pri veľkorozmerných olejoch ho fascinuje, že sa môže viac sústrediť na pocity a nemusí až tak dôsledne dbať na detail. Rozšafnosť pri monumentálnych abstraktných plátnach si potom kompenzuje disciplinovanou prácou s grafikou.

  Popradská výstava predstaví Oravcovu monumentálnu maliarsku tvorbu z ostatných piatich rokov. Vernisáž bude v priestoroch Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade 5. marca o 17. hodine. Výstava potrvá do 18. apríla.

  viac info… http://www.tatragaleria.sk

 • uskalienka

  Member
  10. marca 2010 at 10:28

  Publikácia ako pocta tatranskému portrétistovi Borúthovi

  Tatranská galéria v Poprade vydala nedávno novú publikáciu, ktorá má ambície osloviť nielen erudovaných znalcov, ale i bežných milovníkov výtvarného umenia. Jej názov – Tatranský portrétista Andor Borúth – predznamenáva samotný obsah a náplň. Vyše 70-stranový plnofarebný katalóg je venovaný dielu pôvodne budapeštianskeho maliara, ktorý svoj druhý domov našiel pod štítmi Vysokých Tatier. Katalóg obsahuje nielen fotografie jeho najznámejších diel, ale aj odbornú štúdiu, ktorá predstavuje tvorbu tohto umelca v rámci európskeho kontextu. Autorkou textu je historička umenia Jitka Haaková.

  Keď sa Andor Borúth (1873 – 1955) priženil v roku 1911 do Tatranskej Polianky (vzal si sestru šéflekára tunajšieho sanatória Michala Guhra), bol už uznávaným umelcom. Mal za sebou úspechy v európskych metropolách i doma v Budapešti. Citlivo vnímal aktuálne umelecké tendencie z prelomu 19. a 20. storočia, no zostal verný tradicionalizmu: jeho doménou bola ateliérová figurálna a portrétna maľba a krajinomaľba. Borúthovu tvorbu dodnes umelecká história oceňuje pre kultivovanosť a psychologickú presvedčivosť prejavu. „Borúth po presídlení do Tatranskej Polianky maľoval už takmer výhradne iba portréty. Nachádzame v nich všetky finesy dobrého maliarskeho remesla, občas aj ohlasy modernistických názorov,“ komentuje autorka štúdie o Borúthovi Jitka Haaková. Podľa jej slov je Borúthova tvorba z tatranského obdobia bohato zastúpená v zbierkach slovenských galérií a múzeí.

  „Borúth bol jedným z mála umelcov, ktorí žili priamo vo Vysokých Tatrách. Je prirodzené, že naša galéria viackrát prezentovala jeho tvorbu na výstavách. Pri jednej z nich sme sa stretli s nadšencom a obdivovateľom Borúthovej tvorby, ktorý sám na vlastné náklady v Maďarsku vydal publikáciu o ňom. Bol to podnet, aby sme sa o Borútha intenzívnejšie zaujímali – chceli sme jeho dielo zhodnotiť najmä profesijne, z hľadiska umeleckej histórie a zaradiť ho do dobového kontextu. Tejto práce sa ujala naša dlhoročná kolegyňa Jitka Haaková, ktorá sa systematicky venovala tatranskej tematike vo výtvarnom umení, “ vysvetlila riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková.

  Galérii sa podarilo na vydanie katalógu získať finančný príspevok od ministerstva kultúry. Reprodukcie diel Andora Borútha zapožičala galérii Maďarská národná galéria Budapešť, Slovenská národná galéria Bratislava, Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Východoslovenská galéria Košice, Šarišská galéria Prešov a Múzeum TANAPu Tatranská Lomnica. Publikácia tak tvorí súčasť výstavy, ktorá bude po celý rok putovať po Slovensku. Po premiére vo výstavných priestoroch galérie v Starom Smokovci je momentálne inštalovaná v Spišskej Novej Vsi, následne pôjde do Michaloviec a Prešova. Ambíciou galérie je predstaviť dielo Andora Borútha ako tatranského portrétistu na budúci rok aj v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

  Katalóg vyšiel v náklade 500 kusov a je v predaji priamo v Tatranskej galérii v Poprade. Dá sa kúpiť aj na miestach, kde bude výstava Tatranský portrétista Andor Borúth práve inštalovaná.

  Priložené fotografie:
  1. Obal knižnej publikácie
  2. Autoportrét A. Borútha

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť