aktivita diskusia Múzeá a Galérie SNG – Slovenská národná galéria

Tagged: 

 • uskalienka

  Member
  23. januára 2012 at 23:39

  Kontrola v SNG zistila pochybenia pri obstaraní stránky
  Kontrola preverovala postup verejného obstarávania novej web stránky SNG, ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané

  BRATISLAVA 23. januára (SITA) – Kontrola zistila viaceré nedostatky a pochybenia Slovenskej národnej galérie (SNG) v súvislosti s obstarávaním webovej stránky ako aj v súvislosti so zmluvnými vzťahmi, do ktorých SNG vo vzťahu k webovej stránke vstúpila. Minister kultúry Daniel Krajcer si dnes preto predvolal generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva Eva Chudinová, Krajcer generálnu riaditeľku dôrazne vyzval, aby vyvodila právnu zodpovednosť voči všetkým zamestnancom, ktorí v celom procese prípravy a realizácie stránky pochybili a aby do konca týždňa informovala ministra o týchto prijatých opatreniach. Ďalej minister žiada, aby na základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať Ministerstvo kultúry SR znalcovi v príslušnom odbore, Slovenská národná galéria vrátila finančné prostriedky, ktoré vyplatila nad rámec tohto posudku, ak sa takýto stav potvrdí.

     Kontrola, ktorá preverovala celý postup verejného obstarávania novej web stránky SNG, ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané, konštatovala vážne pochybenia v procese obstarávania, ktorý nebol v súlade s internou smernicou SNG, cez nesprávne uzatvorené zmluvy, v ktorých nebol jasne definovaný predmet zákazky až po nesprávnu fakturácia dodaných prác. Kontrola konštatovala nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu. Slovenská národná galéria na základe rozpočtového opatrenia z 20. mája 2010, pred nástupom súčasného vedenia ministerstva, dostala 25 tisíc eur na prípravu novej webovej stránky. Bola to maximálna výška, ktorú SNG mohla použiť na tento účel.

 • harp

  Member
  2. februára 2012 at 22:53

  SNG vyvodila zodpovednosť v súvislosti s kontrolou webovej stránky

  Generálna riaditeľka  Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá v piatok 27. 1 2012 informovala ministra kultúry SR Daniela Krajcera o vyvodenej zodpovednosti voči zamestnancom v súvislosti s výsledkami čiastkovej kontroly na zabezpečenie webovej stránky SNG.

  Podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky pracovný pomer bol skončený so 4 zodpovednými zamestnancami. V Slovenskej národnej galérii prijali aj ďalšie opatrenia, napríklad do 1.  februára 2012 bude novelizovaná Smernica o kontrole finančných operácií.

  Ministerstvo kultúry zabezpečuje znalecký posudok od znalca v príslušnom odbore, pretože minister žiada, aby na základe tohto znaleckého posudku Slovenská národná galéria vrátila finančné prostriedky, ktoré vyplatila nad rámec tohto posudku, ak sa takýto stav potvrdí.

  D. Krajcer: SNG pri zabezpečovaní novej web stránky postupovala nehospodárne a neefektívne

  Minister kultúry Daniel Krajcer si dnes (23. 1. 2012) predvolal generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú v súvislosti s ukončením kontroly na tvorbu novej webovej stránky SNG. Kontrola zistila viaceré nedostatky a pochybenia v súvislosti s obstarávaním webovej stránky, ako aj v súvislosti so zmluvnými vzťahmi, do ktorých SNG  vo vzťahu k webovej stránke vstúpila.

  Minister D. Krajcer generálnu riaditeľku dôrazne vyzval, aby vyvodila právnu zodpovednosť voči všetkým zamestnancom, ktorí v celom procese prípravy a realizácie stránky pochybili a aby do konca týždňa informovala ministra o týchto prijatých opatreniach. Ďalej minister žiada, aby na základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať Ministerstvo kultúry SR znalcovi v príslušnom odbore, Slovenská národná galéria vrátila finančné prostriedky, ktoré vyplatila nad rámec tohto posudku, ak sa takýto stav potvrdí.

  Kontrola, ktorá preverovala celý postup verejného obstarávania novej web stránky SNG, ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané, konštatovala vážne pochybenia v procese obstarávania, ktorý nebol v súlade s internou smernicou SNG, cez nesprávne uzatvorené zmluvy, v ktorých nebol jasne definovaný predmet zákazky až po nesprávnu fakturácia dodaných prác.  Kontrola konštatovala nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu.

  Slovenská národná galéria na základe rozpočtového opatrenia z 20. mája 2010, pred nástupom súčasného vedenia ministerstva, dostala 25 tisíc eur na prípravu novej webovej stránky.  Bola to maximálna výška, ktorú SNG mohla použiť na tento účel.

Page 2 of 2

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť