aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo rozpravy o gycoch

 • rozpravy o gycoch

  Posted by admin_obnova on 14. marca 2005 at 4:49

  Tupost spot? v tuzemské televizní kampani p?ed volbami do evropského parlamentu byla nekone?ná. P?ísp?vky postrádaly elementární pravidla vizuální ?e?i. Není divu: estetické ký?a?ství drtivé v?tšiny zdejších politik? je evidentní a symptomatické. Poukazuje na zdeformovaný vztah zábavy, ký?e a um?ní v ?eské spole?nosti. (…) Naše pov?domí o kritériích ješt? brutáln?ji a dalekosáhleji ni?í fakt, že zábava se domnívá, že je sama um?ním.

  Ji?í David, Kult zábavy a naše pohodlí, MFD 24. 7. 2004

  harp odpovedal 19 years, 4 months ago 2 Členovia · 1 Odpoveď
 • 1 Odpoveď
 • harp

  Member
  15. marca 2005 at 2:39

  Oprava:

  Tupost spotu v tuzemske televizni kampani pred volbami do evropskeho parlamentu byla nekonecna. Prispevky postradaly elementarni pravidla vizualni reci. Neni divu: esteticke kycarstvi drtive vetsiny zdejsich politiku je evidentni a symptomaticke. Poukazuje na zdeformovany vztah zabavy, kyce a umeni v ceske spolecnosti. (…) Nase povedomi o kriteriich jeste brutalneji a dalekosahleji nici fakt, ze zabava se domniva, ze je sama umenim.

  – Jiri David, Kult zabavy a nase pohodli, MFD 24. 7. 2004

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť