aktivita diskusia Starožitnosti a zbierky Približná cena starej Biblie z roku 1868

  • vladovlado

    Member
    12. novembra 2023 at 23:02

    Tak veľmi podobnú väzbou z r.1899 mám v kraličtine aj s uvedeným zoznamom abonentov, kde je môj pradedo. O.i. si dva výtlačky objednal Dr. Matej Bencúr, Selca na Braču, inak sú tam: Dušan Makovický, Ján Kvačala, Svetozár Hurban, Matúš Dula, A. Pietor, Milan Štefánik(technik) a stovky iných známych aj neznánych mien. Zaujímavé je, že je tam viacero žien s titulom “farárka”, čo je divné, lebo oficiálne bola prvá v ev.a.v. cirkvi až po WWII. Zrejme tu ide o manželky farárov takto titulované.

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť