aktivita " diskusia " Pamiatky " Mohyla M.R.Štefánika

 • Mohyla M.R.Štefánika

  Posted by uskalienka on 23. septembra 2008 o 20:50

  Dnes 23.9.2008 slávime 80. výročie odhalenia… 23.9.1928 bola odhalená Štefánikova mohyla na Bradle Mohyla sa vypína na kopci Bradlo vo výške 543 m nad morom, nad Brezovou a Košariskami. Je z nej čarokrásny výhľad na okolitý kopaničiarsky kraj a je viditeľná z ďalekého okolia. D. Jurkovič o tomto mieste a o zámere vybudovať na ňom národnému hrdinovi mohylu napísal: „Pre Štefánika bolo len jedno miesto: na temeni Bradla nad Košariskami, kam sa on za voľných chvíľ po cestách ďalekým svetom utiekol pokochať krásou svojho rodného kraja, odtiaľ v žiarach rannej zory sledoval strieborný tok Váhu a sivú hlavu Inovca, v pohádkových náladách rysujúce sa rozvaliny dávnych dôb hradu Čachtického a šeré trosky Branča. Sokole, tu rozhliadni sa naposledy po Javorine a Bielej hore a tu odpočívaj.“ “Myšlienka miesta, hrobu a pomníka M. R. Štefánika je mojím vlastným prejavom lásky a úcty k velikej a svetlej pamiatke na naše spoločné styky v detstve. Vznikla v prvej chvíli velikej bolesti nad tragickým osudom, vo chvíli, keď ho, len mŕtveho, objala oslobodená zem… Spojením rozmerných hmôt spišského travertínu, oštiepaných tupým hranolom ocele, prevažne bielej farby, ostro zarezaných do prostej, ináč nedotknutej krásy prírody a miesta, či v modravom opare ranných hmiel, či na azúrovej klenbe ďalekého horizontu rozjasaného slncom, pokúsil som sa vytvoriť dielo hodné legendárneho života Štefánikovho, plného súzvuku, hrdinstva, harmónie a krásy.” Vyznanie arch. Dušana Jurkoviča, tvorcu mohyly. zdroj: http://www.mrstefanik.sk/mohyla.htmlDnes 23.9.2008 slávime 80. výročie odhalenia… 23.9.1928 bola odhalená
  Štefánikova mohyla na Bradle

  Mohyla sa vypína na kopci Bradlo vo výške 543 m nad morom, nad Brezovou a Košariskami. Je z nej čarokrásny výhľad na okolitý kopaničiarsky kraj a je viditeľná z ďalekého okolia. D. Jurkovič o tomto mieste a o zámere vybudovať na ňom národnému hrdinovi mohylu napísal: „Pre Štefánika bolo len jedno miesto: na temeni Bradla nad Košariskami, kam sa on za voľných chvíľ po cestách ďalekým svetom utiekol pokochať krásou svojho rodného kraja, odtiaľ v žiarach rannej zory sledoval strieborný tok Váhu a sivú hlavu Inovca, v pohádkových náladách rysujúce sa rozvaliny dávnych dôb hradu Čachtického a šeré trosky Branča. Sokole, tu rozhliadni sa naposledy po Javorine a Bielej hore a tu odpočívaj.“

  “Myšlienka miesta, hrobu a pomníka M. R. Štefánika je mojím vlastným prejavom lásky a úcty k velikej a svetlej pamiatke na naše spoločné styky v detstve. Vznikla v prvej chvíli velikej bolesti nad tragickým osudom, vo chvíli, keď ho, len mŕtveho, objala oslobodená zem… Spojením rozmerných hmôt spišského travertínu, oštiepaných tupým hranolom ocele, prevažne bielej farby, ostro zarezaných do prostej, ináč nedotknutej krásy prírody a miesta, či v modravom opare ranných hmiel, či na azúrovej klenbe ďalekého horizontu rozjasaného slncom, pokúsil som sa vytvoriť dielo hodné legendárneho života Štefánikovho, plného súzvuku, hrdinstva, harmónie a krásy.”
  Vyznanie arch. Dušana Jurkoviča, tvorcu mohyly.

  zdroj: http://www.mrstefanik.sk/mohyla.html

  uskalienka odpovedal pred 12 rokov, 6 mesiacov 1 Člen · 12 odpovede/odpovedí
 • 12 odpovede/odpovedí
 • uskalienka

  člen
  23. septembra 2008 o 20:56

  Dôležité dátumy v histórii mohyly…

  Najprv si však pripomeňme, že 11. mája 1919 boli na návrh Dušana Jurkoviča na Bradle pochovaní generál M. R. Štefánik a traja talianski letci Giotto Mancinelli, Umberto Merlini, Gabriele Aggiusti. Nad ich spoločným hrobom bola navŕšená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník – kamenný kresťanský kríž. Potom na žiadosť pozostalej rodiny exhumovali poručíka Mancinelliho (25. februára 1921) a previezli ho do Talianska. Architekt Jurkovič, ktorý už mal pripravenú prvú verziu mohyly so štyrmi obeliskami (obeťami), nebol touto skutočnosťou vôbec nadšený.

  4. 5. 1924 – položenie základného kameňa ministrom zahraničia ČSR E. Benešom
  Sedem zvláštnych vlakov priviezlo do Brezovej účastníkov „položenia základného kameňa k mohyle nad hrobom národného hrdinu, ministra, generála, doktora M. R. Štefánika na Bradle 4. mája 1924, pri príležitosti 5. výročia jeho tragickej smrti. Táto manifestácia československého vlastenectva prerástla na takú slávnosť, akej Slovensko doposiaľ nebolo svedkom“, napísal obecný kronikár. Oficiálni hostia boli na stanici uvítaní starostom Jurajom Kopeckým a okresným náčelníkom Petrom Kvasničkom. Slávnostný akt na Bradle začal piesňou Speváckeho zboru slovenských učiteľov Hľa, vzlietol orol. Oficiálnymi rečníkmi boli minister zahraničných vecí Edvard Beneš, minister s plnou mocou pre Slovensko Jozef Kállay a generálny inšpektor čs. vojsk Josef Machar. K zhromaždeným sa prihovorili aj zvolenský župan Juraj Slávik a tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry. Do základného kameňa boli vložené listiny prezidenta T. G. Masaryka, Národného zhromaždenia, Pamätníka odboja, Štefánikovho spolku a obce Brezovej. Medzi oficiálnymi hosťami bol aj architekt Dušan Jurkovič. Celkový počet prítomných bol odhadnutý na dvadsaťtisíc ľudí.

  1924 /1925 – vybudovanie cesty na Bradlo
  Na jar 1925 začala sa výstavba cesty z Brezovej na Bradlo. Túto komunikáciu v dĺžke 3,6 km projektoval architekt Juraj Tvarožek a postavená bola na náklady Pamätníka odboja. Práce ukončili v jeseni 1925 a vrch sa stal prístupným.

  11. 7. 1927 – začiatok prác firmou Švarc a Vinduška z Prahy

  20. 9. 1928 – ukončenie stavby

  23. 9. 1928 – odovzdanie diela verejnosti ministrom J. Šrámkom
  „Spolok pre postavenie pomníka gen. M. R. Štefánikovi na Slovensku“ päť dní pred odovzdaním mohyly verejnosti, teda 18. septembra 1928, podľa zachovanej zápisnice, citujem – „začal akt vloženia pozostatkov generála Štefánika do hrobky pod tumbou mohyly… Mozog a srdce sú uložené… v hlinenej urne na základnom kameni…“ Vavrínový veniec pod urnu potom položil predseda Spolku pre postavenie pomníka Dr. Samuel Osuský a po zavalení hrobu kameňom, nasypal prvú hrsť vápna na jeho zamurovanie architekt Dušan Jurkovič.

  Slávnosť odhalenia mohyly bola v nedeľu 23. septembra 1928. Už predtým Spolok pre postavenie pomníka vydal vyhlásenie: „Národe! Oznamujeme Ti, že mohyla Tvojho bohatiera generála M. R. Štefánika sa dostavuje a že jej slávnostné odhalenie bude 23.septembra pod protektorátom a za osobnej účasti hlavy štátu dr. T. G. Masaryka… Slováci a Česi! Ukážte svetu ako si vieme uctiť svojich hrdinov! Príďte poďakovať sa Prozreteľnosti, že nám v pravý čas dala Štefánika!“ Toľko citát z pozvánky.

  Podľa dostupných prameňov však vieme, že prezident Masaryk sa na slávnosti nezúčastnil, ale prišiel minister Ján Šrámek s ďalšími členmi vlády, politikmi a zahraničnými hosťami. Celkový počet účastníkov odhadli na 30 tisíc, ale starostlivo pripravenú pietnu slávnosť pokazilo nepriaznivé počasie. „Potoky vody zaplavili lúky, rozliali sa po námestí Brezovej a bičujúci lejak vyhnal i tých najodhodlanejších“ napísal kronikár. Spolok pre postavenie pomníka navrhol MNO, aby prevzalo dielo do svojej opatery, čo armáda prisľúbila, ale oficiálne sa tak stalo až 16. novembra 1931. Dozor a údržba mohyly bola zverená 3. leteckému pluku generála Dr. M. R. Štefánika v Piešťanoch. Zodpovedným strážcom mohyly sa stal bývalý ruský legionár Martin Mihočko. Pre jeho váženú prácu a časté vojenské i politické návštevy Bradla postavila vojenská správa chatu, ktorá na svojom mieste slúži dodnes.
  viac:

  10. 10. 1928 – oficiálna návšteva prezidenta T. G. Masaryka, E. Beneša a Š. Osuského

  20.-21. 5. 1939 – veľkolepá manifestácia SEM, hlavný rečník ev. a. v. biskup V. P. Čobrda
  Zaujímavé udalosti sa na mohyle udiali v roku 1939. Na oslavy 20.výročia smrti M. R. Štefánika mal prísť ako slávnostný rečník predseda vlády Slovenského štátu Vojtech Tuka. Výbor pre prípravu osláv na Brezovej poslal do Bratislavy protest, v ktorom uvádzal, že nemôže prevziať zodpovednosť za priebeh osláv a za Tukovu bezpečnosť. Zároveň žiadal o zmenu slávnostného rečníka. Okrem toho učiteľ Ján Kubačka ešte telefonicky poslal výstrahu na predsedníctvo vlády, že na Brezovej a na Bradle nemožno zaručiť bezpečný pobyt ministerského predsedu. V predvečer osláv sa rozhodli štyria vlastenci z Košarísk osadiť pred vchodom na mohylu tabuľu s nápisom: „Kto si rúcal to, čo Štefánik budoval, nevkroč sem, lebo toto miesto pre každého Slováka sväté!“ Citát napísal J. Mikulčík a pomáhali mu Š. Bojnák, Š. Čúvala a Š. Gabriš.

  V. Tuka ani iní predstavitelia slovenského štátu napokon na Bradlo neprišli. Akcia mala veľký politický význam, londýnsky rozhlas každý rok v deň osláv vysielal toto vyhlásenie ako dôkaz odporu ľudu pod Bradlom. (zdroj: Kolektív autorov: Brezová pod Bradlom. Stimul, Bratislava 1998)

  4.-5. 5. 1968 – nezabudnuteľná spomienková slávnosť za účasti viac ako stotisíc ľudí, slávnostný rečník predseda SNR O. Klokoč

  1987 – prvé záchranné práce

  1988 – rok začiatku generálnej opravy

  28. 10. 1988 – odhalenie pamätnej tabule pred mohylou, uznanie zásluh M. R. Štefánika na vzniku ČSR komunistickým režimom

  7. 5. 1989 – vystúpenie disidentov, vedených J. Čarnogurským a H. Ponickou, za úplnú rehabilitáciu M. R. Štefánika

  9. 12. 1989 – prvé ponovembrové zhromaždenie verejnosti, zorganizované na podnet spisovateľky H. Ponickej

  5. 5. 1990 – uctenie pamiatky M. R. Štefánika prezidentom ČSFR V. Havlom a predsedom FZ A. Dubčekom

  2. 5. 1993 – zavítal na Bradlo prvý prezident Slovenskej republiky M. Kováč

  23. 9. 1993 – zhromaždenie občanov, pri 65. výročí odhalenia mohyly, zvolané Spoočnosťou MRŠ, Spolkom rodákov MRŠ a Nadáciou MRŠ, ktoré vyzvalo investora a dodávateľov prác na mohyle k ich úspešnému dokončeniu

  4. 5. 1996 – pri príležitosti 77. výročia smrti M. R. Štefánika odovzdal generálne opravenú mohylu verejnosti predseda NR SR I. Gašparovič

  15. 9. 1999 – pri príležitosti inaugurácie do svojho úradu navštívil Bradlo prezident R. Schuster a svoju návštevu ako tradíciu opakoval i v nasledujúcich rokoch

  Zdroj info, foto:
  http://www.mrstefanik.sk/
  Kniha Brezová pod Bradlom

 • uskalienka

  člen
  28. septembra 2008 o 22:32

  25.9.2008 v relacii Dnes markiza uviedla reportaz z mohyly i o mohyle… redaktorka taky rodacka a z cias skolskych lavic i uskalienkyna kolegynka-herecka :D

 • uskalienka

  člen
  30. septembra 2008 o 0:57

 • uskalienka

  člen
  9. októbra 2008 o 16:10

  zaujimavo a putavo spracovane infosky i fotecky do vystiznej spravy k vyrociu mohyly :thumbleft:

  http://www.sme.sk/c/4092072/masarykova-navsteva-na-bradle.html

  mnoo… :-k

  Základný kameň pamätníka položili 17. júla 1927.
  ————–
  V grafike nájdete aktuálne fotky z dňa otvorenia mohyly a jej návštevy Československým prezidentom T. G. Masarykom.
  ————–
  Kliknite na náhľady prezidentovej návštevy mohyly dňa 22. a 23. septembra 1928

  4. 5. 1924 – položenie základného kameňa ministrom zahraničia ČSR E. Benešom

  11. 7. 1927 – začiatok prác firmou Švarc a Vinduška z Prahy

  23. 9. 1928 – odovzdanie diela verejnosti ministrom J. Šrámkom
  ……
  …Podľa dostupných prameňov však vieme, že prezident Masaryk sa na slávnosti nezúčastnil, ale prišiel minister Ján Šrámek s ďalšími členmi vlády, politikmi a zahraničnými hosťami…

  10. 10. 1928 – oficiálna návšteva prezidenta T. G. Masaryka, E. Beneša a Š. Osuského

  uskalienka teraz :?
  ako to vlastne bolo? kde ma dezinformuju? a to sme len tot v tridsiatich rokoch minuleho storocia… ved to nie ani tak davno… este su i pamatnici… a potom… verte mediam :lol:

 • uskalienka

  člen
  18. júla 2009 o 16:18

  Mohyla bude európskym kultúrnym dedičstvom

  BRATISLAVA 18. júla (SITA) – Mohyla Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo bude Európsky kultúrnym dedičstvom. Do zoznamu ju zapíšu v stredu na budúci týždeň, v deň 129. výročia narodenia jedného zo zakladateľov Česko-Slovenska. Na mohyle pri príležitosti zápisu odhalia pamätnú tabuľu a v chate pod Bradlom sprístupnia komornú výstavu s názvom Bradlo/mohyla/Štefánik. Podujatie organizuje Pamiatkový úrad, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum (SNM) a mesto Brezová pod Bradlom.

  Mohyla sa nachádza na vrchu Bradlo s nadmorskou výškou 543 m medzi mestom Brezová pod Bradlom a Štefánikovým rodiskom Košariskami. Zhotovená je z kvádrov trvácneho kameňa travertínu. Na Bradlo ho zo Spišských Vlachov priviezlo 194 vagónov. Na stavbe mohyly pracovalo v rokoch 1927 až 1928 takmer 200 robotníkov, postavili ju za 280 pracovných dní. Mohylu, ktorej autorom je architekt Dušan Jurkovič, dokončili v septembri 1928. Agentúru SITA o tom informovala Alena Petráková z útvaru prezentácie a prevádzky SNM.

  M. R. Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Po štúdiách astronómie na pražskej Univerzite Karlovej odišiel do Paríža. Počas 1. svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu česko-slovenského zahraničného odboja Česko-slovenskej národnej rady založenej v Paríži. V prvej vláde novej republiky vyhlásenej 28. októbra 1918 zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri Bratislave pri návrate do vlasti.

 • uskalienka

  člen
  18. júla 2009 o 17:00

  taaaak toto je infoska mojmu srdcu veeelmo mila a vzacna…
  za mojich detskych cias… cize cias socialistickych sa veru vselico posusukavalo… aj to, ze mohylu vraj polievaju kyselinou, aby sa co najskor rozpadla… jooj veru vtedy ma srdiecko bolelo… pukalo… ked si komunisti nevedeli vazit mojich krajanov svetom uznavanych… veldielo architekta Jurkovica… a pri svojom obmedzenom chapani nedokazali vzdavat postu Stefanikovi…
  uz ako dieta som verila, ze pride den, ked sa vsetko zmeni…
  aaa je to tu :)
  prave som sa s vami podelila o svoju velku radost a vieru, ktora mi dava silu neobmedzene verit i tomu, co pisem v inych prispevkoch na temu viera, Laska, nadej…

  :smt039

 • uskalienka

  člen
  18. júla 2009 o 17:04
 • uskalienka

  člen
  21. júla 2009 o 9:29

 • uskalienka

  člen
  2. augusta 2009 o 13:49

  fotoreportaz z odhalenia pamatnej tabule pri prilezitosti zapisu Mohyly M.R.Stefanika do zoznamu Europskeho kulturneho dedicstva…

  odhalovania tabule sa zucastnili zastupcovia Ministerstva kultury SR, Pamiatkoveho uradu SR, mesta Brezova pod Bradlom, Spolku rodakov MRS, Spolocnosti MRS a obyvatelia z okolia…

  pamatnu tabulu odhalili pani Katarina Kosova z PU SR a statny tajomnik MKSR Ivan Secik…

  Chata na Bradle pre danu udalost rozsirila svoju stalu expoziciu fotografii z historie Mohyly o dobove dokumenty a listiny z obdobia stavby Mohyly a o prezentaciu na PC – poskytlo Muzeum Slovenskych narodnych rad v Myjave…

  autor foto a zdroj info: Jan Mikulcik, Brezova pod Bradlom

 • uskalienka

  člen
  23. apríla 2010 o 20:33

  Premeny Bradla
  Zbierka fotografií a reprofotografií

  1919, 543, 1928, 280, 1968. Čo majú spoločné tieto čísla?
  1919 je rok úmrtia. 543 je výška vrchu nad morom. 1928 je rok otvorenia. 280 je počet dní. Čo ich spája?
  Je ním človek nízkeho vzrastu ale bytosť s veľkým významom, Milan Rastislav Štefánik. Reč je takisto o 543 m vysokom vrchu Bradlo, ktoré sa po Štefánikovej smrti v máji roku 1919 stalo jeho posledným miestom odpočinku a na ktorom sa vypína národná kultúrna pamiatka, Mohyla M. R. Štefánika. Toto dielo architekta Dušana Jurkoviča, je najväčšou dominantou kraja. Jej výstavba sa začala v roku 1927, trvala 280 pracovných dní a slávnostne ju odhalili v septembri roku 1928. Bradlo sa po roku 1919 začlenilo do štruktúry celonárodných symbolov. Počas vyše devädesiatich rokov malo hlboký význam ako miesto úcty, piety a vďaky Štefánikovi. Ľudia sem chodili vyjadrovať svoj obdiv nad malým človekom veľkého významu. Bolo ako pútnickým miestom celého národa, ktoré treba raz za život navštíviť.
  M.R. Štefánik sa narodil v roku 1880 a tak si v tomto roku pripomenieme 130. výročie narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti sa Mesto Brezová pod Bradlom poriada fotografickú výstavu s názvom Premeny Bradla. Je v poradí druhou zo série výstav v rámci cyklu Dobové fotografie Brezovej. Cieľom zbierky je priniesť fotografický prierez historických momentov Bradla a Mohyly M. R. Štefánika v rôznych časových obdobiach, priblížiť momenty, ktoré sa odohrávali na tomto mieste a pripomenúť si tak historický význam tohto miesta ako aj význam osoby Milana Rastislava Štefánika.
  Preto sa obraciame na Vás s prosbou o poskytnutie, zapožičanie fotografií, reprofotografií, skenov Bradla a Mohyly M. R. Štefánika na Bradle z rôznych časových období i súčasnosti, ktoré sa nachádzajú vo vašich súkromných fotografických archívoch. C Zaslané fotografie, reprofotografie, skeny budú s Vašim súhlasom použité na fotografickej výstave Premeny Bradla, ktorej ústredným motívom je Mohyla M. R. Štefánika a jej historické momenty a použité budú aj na propagačné účely výstavy.

  Technické podmienky:
  Fotografie môžete posielať v rôznych podobách:
  negatívy
  diapozitívy
  elektronická podoba vo všetkých formátoch JEPG, PNG, TIFF, RAW a iné,
  pohľadnice,
  fotografie
  na rôznych dátových nosičoch (CD,DVD, disketa, USB a pod).

  K fotografi ( ak je možné ) treba napísať:
  Meno a priezvisko autora / prípadne vlastníka fotografie
  Názov snímky a rok vyhotovenia snímku
  Kontaktná adresa, (e-mail)

  Vami poskytnuté fotografie či pohľadnice, ktoré nebudú v digitálnej podobe, budú po naskenovaní následne vrátené majiteľom. Zaslané fotografie, reprofotografie a skeny použité len na účely výstavy a na propagačné účely súvisiace s výstavou. Zaslaním fotografií do tejto zbierky vyjadruje jej účastník súhlas s jej pravidlami a podmienkami, a zároveň v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných za účelom identifikácie v tejto zbierke. Organizátor použije poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom výstavy a výstupov z nej a neposkytne ich tretím osobám.

  Organizátor:
  Mesto Brezová pod Bradlom

  Kontaktná adresa organizátora:
  Mestský úrad Brezová pod Bradlom
  Mgr. Zuzana Kostelná – odd.RRaM
  Nám. M. R. Štefánika 1
  906 13 Brezová pod Bradlom
  E- mail: zuzanakostelna@gmail.sk
  Telefónne číslo: 0346942243,
  Mobil: +421 915 878 003
  Webová stránka organizátora: http://www.brezova.sk
  Uzávierka prijímania fotografií, reprofotografii a skenov je 30. júna 2010.

 • uskalienka

  člen
  19. júla 2010 o 8:21

  Od 26. júla do 19. augusta 2010 bude výstava presunutá do vestibulu Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom.

 • uskalienka

  člen
  19. júla 2010 o 8:55

  Mesto Brezová pod Bradlom
  Hvezdáren Hurbanovo
  Luna Silva
  Vás pozýva na sprievodné podujatie
  130. výročia narodenia M. R. Štefánika
  AstroCamp
  astronomický táborový deň

  Termín: 24. júla 2010 od 13:00 – 22:00 h
  Miesto: pri Chate Bradlo v Brezovej pod Bradlom
  Program:

  13:00 – 14:30 h
  Lodníky – Štefánikove lodné kufríky
  Terénna hra pre deti. Víťaz získa hodnotnú cenu.

  14:30 – 19:00 h
  Tvorivé dielne a hry na lúke
  Chcete sa naučiť zostrojiť slnečné hodiny či kompas ? Chcete sa naučiť viazať uzly, morzeovku a iné užitočné gryfy do prírody ? Tak príďte na lúku a my vás všetko naučíme!

  15:00 – 17:00 h
  Prednášky v stane
  Astronomické prednášky a cestovateľské projekcie

  17:00 – 19:00 h
  Táborák a varenie v prírode
  Skautské gryfy, opekačka, gitara a spev.

  19:00 – 20:00 h
  Fusion tradicional – stretnutie kontinentov
  Hudobný koncert

  20:00 – 22:00 h
  Pozorovanie hviezd na Mohyle M.R. Štefánika
  Pozorovania nočnej oblohy pod odborným dohľadom pracovníka Hvezdárne Hurbanovo.

Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz