• dorotka

  Member
  26. februára 2013 at 23:54

  adushka, priezviská sa prepisovali úplne bežne, z rôznych dôvodov. Na Slovensku napr. sa slovenské maďarizovali v R-U, židovské sa ponemčovali , pejoratívne sa zjemnovali, k viacerám rovnakým priezviskám v jednej obci sa doplňal prídomok a tie rody /rodiny/,čo dostali címer si menili priezviská zvačša na pôsobivejšie.

  V súčasnosti je komplikované tieto zmeny vypátrať pokiaľ nešlo o všeobecne známu osobnosť.

  Vymedzenie geneaalogických súvislostí ,event. objavenie svojho rodostromu, je najrýchlejšie a najjednoduchšie vtedy, keď požiadaš o  tttoto profesionálneho genealóga. Je dosť ponúk na webe. Možno zistí aj prepojenie na rod  Pongrácz.

  Doposiaľ najviac vyčerpávajúcich údajov o erboch z nášho prostredia /ale i nemecké a švajčiarske erby/ je v knihe : Neubecker, O.: Grosses Wappen – Bilder – Lexikon, Augsburg 1997. Tu na strane  981 je erb rodu KEVEL.

 • vlcik-tlcik

  Member
  27. februára 2013 at 7:55

  Jedna forma mena Kevely, podľa mňa správnejšie Kevély.

  kevély – pyšný, namyslený, nadutý,

  Dostal som sa potiaľto, ďalej už len pre predplatiteľov, ale to sú veci, ktoré ma absolútne nezaujímajú.

  http://www.radixindex.com/hu/nev_index/vezeteknev/kevely

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť