aktivita " diskusia " Pamiatky " Bellušov Národný dom v Banskej Bystrici

 • Bellušov Národný dom v Banskej Bystrici

  Posted by palo on 25. augusta 2008 o 16:48

  Operu zrekonštruuje firma vybratá bez súťaže

  20. júla 2008 (SITA) – Takmer celý projekt prístavby a rekonštrukcie budovy banskobystrickej Štátnej opery (ŠO) uskutoční firma, ktorú ministerstvo kultúry vybralo v rokovacom konaní bez zverejnenia. Dôvodom je nevyhnutnosť, čo najskôr odstrániť havarijné stavy budovy, viaceré práce na odstránenie havarijných stavov však neoddeliteľne súvisia s ďalšími časťami rekonštrukcie a prístavby naplánovanými v projekte. Dodávateľa prác na odstránenie havarijných stavov ministerstvo vybralo koncom júna, vedenie opery s ním v súčasnosti rokuje o zmluve. O ktorú firmu ide, odmieta ministerstvo aj vedenie opery do podpísania zmluvy uviesť.

  Kým celá rekonštrukcia a prístavba budovy opery mala stáť podľa vlani v marci vládou schválenej obstarávacej ceny 249 miliónov korún (8 265 286 €), dodávateľovi odstránenia havarijných stavov opera podľa jej riaditeľa Rudolfa Hromadu zaplatí okolo 200 miliónov korún (6 638 784 €). “Momentálne prehodnocujeme, čo všetko bude treba spraviť. Snažíme sa to urobiť tak, aby nedošlo k zbytočnému vynaloženiu financií, aby sa v projekte dalo po vyriešení havarijného stavu pokračovať v súlade s myšlienkou, ktorá bola na začiatku,“ uviedol Hromada. Dodal, že dodávateľ havarijných prác bude musieť postaviť aj v projekte plánovanú prístavbu budovy opery, pretože tak vyrieši havarijný stav súčasných šatní a skúšobne. Ostatné projektované časti prístavby už nebude dorábať, vykoná iba tie práce, aby mohla byť skolaudovaná.

  Do havarijného stavu niektorých častí budovy, pre ktoré hygienici z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva opere pohrozili pokutami aj zákazom prevádzky, vyústilo mnohoročné odkladanie potrebnej rekonštrukcie. V havarijnom stave je najmä strecha, z ktorej padajú škridly a ohrozujú ľudí na ulici, ale aj nevyhovujúce sociálne zariadenia či orchestrisko a skúšobňa, ktoré sú vyhlásené za rizikové pracoviská. Podľa Hromadu by sa ešte do začiatku nadchádzajúcej divadelnej sezóny mal vyriešiť havarijný stav orchestriska, kde hygienici namerali vysoké hodnoty hlučnosti. Potom sa bude riešiť strecha a prístavba, čo si už nevyžiada obmedzenie prevádzky opery.

  Rekonštrukciu a prístavbu opery schválila vláda ešte v roku 2002, verejné obstarávanie dodávateľa začalo Ministerstvo kultúry SR na jeseň 2005. Súťaž podľa jeho hovorcu Jozefa Bednára ukončilo, lebo ani jeden uchádzač nepredložil ponuku, ktorá by zodpovedala podmienkam obstarávania.

  Pôvodný projekt prístavby a rekonštrukcie počíta s troma fázami. Prvou je prístavba so šatňami pre účinkujúcich, kanceláriami administratívy a skúšobným javiskom. V súčasnosti má totiž ŠO len jedno javisko, ktoré slúži na skúšanie aj predstavenia. Druhou fázou mala podľa projektu byť prestavba celého podkrovia budovy ŠO a spojeného podkrovia susedného hotela Národný dom, ktoré má opera prenajaté od mesta Banská Bystrica. Tam by mali byť ďalšie šatne i ubytovacie priestory pre hosťujúcich umelcov. Poslednou fázou je rekonštrukcia divadelnej sály ŠO, kde sa počíta s prehĺbením javiska, zväčšením orchestriska a vybudovaním točne na javisku.

  palo odpovedal pred 13 rokov, 4 mesiacov 1 Člen · 2 odpovede/odpovedí
 • 2 odpovede/odpovedí
 • palo

  člen
  11. mája 2010 o 23:11

  Práce na rekonštrukcii Štátnej opery finišujú

  Nové priestory bude už čoskoro využívať Štátna opera v Banskej Bystrici. Pred dvoma rokmi jej hrozilo prerušenie prevádzky.

  25. 4. 2010 – Štátna opera v Banskej Bystrici by zhruba o mesiac mala začať využívať nové priestory, ktoré získala prístavbou svojej starej budovy a rekonštrukciou podkrovia susedného hotela Národný dom. Uviedol to riaditeľ Štátnej opery Rudolf Hromada s tým, že stavebné práce, ktoré sa začali v roku 2008, by mali byť ukončené do konca apríla.

  “Sú to pre nás veľmi dôležité priestory. Najdôležitejšie sú orchestrálna skúšobňa s parametrami, ktoré má mať orchestrálna skúšobňa, skúšobné javisko, ktoré nám umožňuje rozšíriť produkciu tým, že nebudeme mať obsadené javisko aj na skúšky aj na predstavenia ako doteraz. Sú tam nové šatne pre sólistov, pre zbor, pre orchester, ubytovanie pre hosťujúcich umelcov, takže táto nová časť bude veľkým prínosom pre našu činnosť,” povedal Hromada.

  Ako ďalej Hromada pripomenul, rekonštrukcia podkrovia, kde budú ubytúvať hosťujúcich umelcov, ale aj vybudovanie prístavby bolo vlastne odstraňovaním havarijného stavu, keďže v takom boli po mnohoročnom odkladaní potrebnej rekonštrukcie starej budovy napríklad šatne a skúšobňa v starej budove.

  Skúšobňu aj orchestrisko hygienici vyhlásili pred dvoma rokmi za rizikové pracoviská a pohrozili zatvorením niektorých častí starej budovy, čo by znamenalo prerušenie prevádzky opery.

  “Boli sme nútení najskôr odstrániť havarijný stav a museli sme vychádzať z tej koncepcie, že musíme postaviť najskôr nové priestory, aby sme zo starých priestorov mohli ľudí presunúť a tým umožniť rekonštrukciu starej časti,” povedal Hromada s tým, že následná rekonštrukcia starej budovy bude závisieť od toho, či a kedy na to vláda vyčlení prostriedky.

  Plánovaná rekonštrukcia má priniesť nielen lepšie pracovné prostredie pre umelcov, ale aj vyšší komfort pre divákov či lepšie akustické podmienky v sále. V starej budove zatiaľ len v rámci odstraňovania havarijného stavu zväčšili orchestrisko.

  Copyright © SITA 2010

 • palo

  člen
  11. mája 2010 o 23:24

  Rekonštrukcia Štátnej opery finišuje

  20. marec 2010

  192 miliónov korún investovala vláda SR do rekonštrukcie budovy Štátnej opery, ktorá sídli v Banskej Bystrici.

  Posledné roky boli pre banskobystrickú Štátnu operu na Národnej ulici pod taktovkou jej riaditeľa Mgr. Rudolfa Hromadu popri profesionálnej umeleckej činnosti aj časom hľadania finančných zdrojov na prestavbu a dostavbu tohto významného, no chátrajúceho kultúrneho stánku. V roku 2008 rozhodla vláda SR o investícii 192 miliónov Sk (6,4 milióna €) do 1. a 2. etapy rekonštrukcie komplexu Štátnej opery.

  Celá rekonštrukcia má 3 etapy:
  1.etapa – odstránenie havarijného stavu orchestriska (10/2008) a strechy vrátane zobytnenia podkrovných priestorov (3/2009),
  2.etapa – výstavba nového objektu ako súčasti opery v bývalej preluke na Cikkerovej ulici medzi bytovkou a Národným domom (4/2010),
  3.etapa – rekonštrukcia starého objektu Štátnej opery s prístavbou javiska a povraziska (o finančnom kryté rozhoduje vláda SR).

  Známy Národný dom z roku 1928 od architekta Emila Belluša tak získa nový architektonický výraz. Autorom projektu dostavby a prestavby opery je Ing. arch. Peter Kucharovič, ktorý chce okrem vytvorenia modernej architektúry dosiahnuť harmóniu s okolím vrátane prijateľnej miery dominancie.

  Budova Štátnej opery má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží so sedlovou strechou, pričom piate NP slúži ako podkrovie. Riešenie uličnej fasády vychádza z jasne definovaného geometrického tvaru hlavnej hmoty, ktorá je akcentovaná nie príliš agresívnym architektonickým tvaroslovím. „Architektonické riešenie prístavby s ihlanovitým zastrešením rešpektuje pôvodnú hmotovú koncepciu architekta Emila Belluša, avšak materiálovým a farebným riešením by sa malo zreteľne poukázať na hranice medzi pôvodným a novým,” hovorí o projekte Peter Kucharovič.


  Vizualizácia novej prístavby.

  Najväčšia časť prístavby je situovaná v zadnej časti budovy opery. To vyplýva z nevyhnutného rozšírenia javiska, pretože doterajšia plocha už nevyhovovala pre operu a balet, rozširovalo a rekonštruovalo sa aj povrazisko. To sa udialo v úvodnej etape rekonštrukcie a odstraňovania havarijného stavu, takže opera môže fungovať aj počas ďalšej dostavby a prestavby.

  Generálnym dodávateľom stavby je Hornex a.s. Ako nám povedal vedúci banskobystrického strediska tejto firmy Ing. Jozef Pikula, CSc., práce pokračujú podľa harmonogramu a druhá etapa bude ukončená podľa plánu t.j. v apríli tohto roku. V súčasnosti sa dokončujú práce v interiéroch. Nad hotelom Národný dom vzniklo nové podkrovie s bytmi pre hostí opery. V novej prístavbe sú úplne nové pracovné priestory pre celé umelecké zázemie opery, vrátane moderných hál pre balet, orchester a spevákov. Na prízemí bude kaviareň. Finálne práce sa ukončia aj na fasáde.

  Škoda, že súčasne s prestavbou a dostavbou opery sa z ekonomických dôvodov nerekonštruoval aj hotel Národný dom. To sa podarilo súčasnému nájomcovi od mesta iba čiastočne, takže sa k tomu pristúpi až dodatočne. Ako sme sa mohli presvedčiť priamo na stavbe, Banská Bystrica získa v centre po dokončení rekonštrukcie opery nový moderný objekt so zachovaním jeho historického srdca od Emila Belluša.

  Zdroj: http://www.bystricoviny.sk

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť