aktivita diskusia Pamiatky Banská Bystrica

Tagged: 

 • Banská Bystrica

  Posted by palo on 8. októbra 2008 at 8:12

  Minulé podoby B. Bystrice možno vidieť v Thurzovom dome

  19. augusta 2008 (SITA) – Podoby Banskej Bystrice, ako ich zachytávajú historické fotografie, pohľadnice a veduty, si môžu pozrieť návštevníci výstavy Banská Bystrica v minulosti, ktorú banskobystrické Stredoslovenské múzeum prezentuje vo výstavných priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP. Výstava je sprístupnená od 7. augusta do 28. septembra, jej vernisáž však bude 11. septembra počas Dní mesta Banská Bystrica.

  Na 250 čiernobielych i farebných vedutách, fotografiách a pohľadniciach sú pohľady na rôzne časti mesta a ich vývoj, napríklad na centrálne námestie nesúce v súčasnosti názov Námestie SNP, mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornu ulicu, kalváriu, evanjelický kostol či v súčasnosti už neexistujúcu židovskú synagógu. Fotografie zachytávajú aj rôzne udalosti ako návštevu Andreja Hlinku či Klementa Gottwalda, povodeň alebo prvý let lietadla v Banskej Bystrici.

  Ako pripomenul autor výstavy historik Vladimír Sklenka, výstava Banská Bystrica v minulosti nadväzuje na fotografickú výstavu Radvaň a radvanský jarmok, ktorú Stredoslovenské múzeum pripravilo minulý rok.

  antik odpovedal 10 years, 8 months ago 10 Členovia · 54 odpovede/odpovedí
 • 54 odpovede/odpovedí
 • palo

  Member
  12. januára 2009 at 16:53

  Radnica chystá pre žiakov učebnicu mestských dejín

  13. septembra 2008 (SITA) – Školáci v banskobystrických základných školách by sa podľa zámeru tamojšej samosprávy mali učiť aj o histórii svojho mesta. Magistrát preto pripravuje učebnú pomôcku mestských dejín. „Jej cieľom má byť posilnenie lokálpatriotizmu a hrdosti na naše mesto,” uvádzajú úradníci z odboru školstva na internetovej stránke mesta aj v radničných novinách vo výzve občanom, aby pripomienkovali projekt tvorby plánovanej učebnej pomôcky.

  Projekt je zverejnený na internetovej stránke mesta v sekcii občan-školstvo, záujemcovia si ho môžu preštudovať aj v klientskom centre mestského úradu. Jeho autorkou je Slavomíra Očenášová-Štrbová z Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela. „Cieľom projektu je vytvoriť publikáciu/publikácie, ktoré podporia v deťoch jemné vnímanie prostredia, v ktorom žijú, vzbudia v nich zvedavosť dozvedieť sa o svojom meste viac, podporia v nich neformálny vzťah k nemu. Takto môže publikácia osloviť nielen banskobystrických žiakov, ale aj ich rodičov, ktorí neprichádzajú každodenne do styku s odbornými publikáciami o Banskej Bystrici,“ píše Očenášová-Štrbová v projekte. Publikácia by podľa nej mala mať formu pútavej knižky s mapami, grafmi, časovými priamkami a množstvom farebných obrázkov. Odborný text upravený pre detského čitateľa má byť tiež doplnený ukážkami z beletristickej tvorby o Banskej Bystrici. Ako autorka v projekte pripomína, rozsah publikácie, na ktorej tvorbe sa bude podieľať takmer 30 odborníkov, a jej vizuálne stvárnenie budú závisieť od množstva finančných prostriedkov, ktoré mesto na ňu uvoľní.

  Projekt tvorby publikácie – učebnej pomôcky mestských dejín Banskej Bystrice môžu občania pripomienkovať do 30. septembra.

 • palo

  Member
  10. februára 2009 at 14:58

  Zrekonštruovaná kalvária opäť slúži veriacim

  28. septembra 2008 (SITA) – Banskobystrická kalvária na úpätí kopca Urpín sa po desaťročiach chátrania a ničenia vandalmi dočkala v uplynulom roku komplexnej rekonštrukcie a dnes ju diecézny biskup Rudolf Baláž slávnostne otvoril a požehnal. Zároveň v Banskej Bystrici privítal Rád bosých karmelitánov, ktorí budú obývať novopostavený kláštor pri kalvárii, duchovne pôsobiť v Kostole Povýšenia Svätého kríža – obnovenom vrcholovom chráme kalvárie – a dohliadať na kalváriu.

  Celková obnova komplexu banskobystrickej kalvárie zahŕňala okrem stavby kláštora a rekonštrukcie jednotlivých kaplniek zastavení a vrcholového kostolíka aj ošetrenie vyše 270-ročnej lipovo-gaštanovej aleje pozdĺž trasy krížovej cesty a vybudovanie nových prístupových komunikácií i chodníkov pre peších a cyklistov. Ako uviedla hovorkyňa banskobystrického biskupstva Zuzana Juhaniaková, celkové náklady dosiahli 41,4 milióna korún (vyše 1,374 milióna eur), z toho vyše 13,5 milióna korún (vyše 448-tisíc eur) bolo na novostavbu kláštora. “Tieto výdavky boli pokryté z darov Biskupstva Banská Bystrica, finančných prostriedkov farnosti Banská Bystrica-katedrála získaných z predaja pozemkov a darov veriacich a ostatných fyzických osôb, ktorým skvost mesta leží na srdci,“ informovala Juhaniaková.

  Hlavným architektom renovácie komplexu kalvárie je Jozef Frtús. Kaplnky zastavení ako aj vrcholový kostolík budú osvetlené a monitorované kamerovým systémom. Výplň kaplniek jednotlivých zastavení krížovej cesty tvoria figurálne reliéfy z patinovaného plastu, kryté bezpečnostným sklom. Ich autorom je akademický sochár Milan Ormandík z Kremnice, časť z nich ešte v kaplnkách osadená nie je. Portál vrcholového kostolíka zdobia dve nové keramické diela od akademického sochára Vladimíra Oravca z Banskej Štiavnice. Sú to reliéfy znázorňujúce anjelov držiacich erby mesta Banská Bystrica a Banskobystrickej diecézy. Nové výtvarné diela pre kalváriu bolo treba vytvoriť preto, lebo z niekdajších historických plastík, ktoré dotvárali kalváriu, sa zachovala len jedna. Do veže vrcholového kostolíka umiestnili tento týždeň 80-kilogramový zvon. Znie tónom gis a je na ňom nápis „Zasvätený Svätému Krížu, Kalvárska hora – Urpín, A. D. 2008.

  Kláštor, v ktorom budú pôsobiť rehoľníci z Rádu bosých karmelitánov, má názov Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža a bude tretím pôsobiskom tohto rádu na Slovensku. Sú v ňom aj sociálne zariadenia pre návštevníkov kalvárie.

  Tradícia kalvárskych pútí na Urpíne siaha do roku 1663, odkedy sa tam konali procesie na sviatky Nájdenia a Povýšenia Svätého Kríža. V tom roku sa obyvatelia mesta pod vedením rehole jezuitov zaviazali, že tam postavia zastavenia kalvárie. Pôvodná vrcholová kaplnka niesla meno svätého hrobu a podľa zachovaných dokumentov ju dokončili v roku 1713. Od iných kalvárií sa banskobystrická líši práve vďaka pôvodu, keďže jezuiti mali na rozdiel od františkánov len osem a nie 14 zastavení. Posledné plastiky na kalvárii pribudli v rokoch 1902 a 1903. Ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia bola kalvária obľúbeným miestom nedeľných prechádzok Banskobystričanov, neskôr chátrala. V roku 2005 sa vďaka dotácii 200-tisíc korún (6 638,78 eura) z ministerstva kultúry cez grantový program Obnovme si svoj dom podarilo čiastočne zrenovovať prvých päť kaplniek.

 • palo

  Member
  9. apríla 2009 at 22:50


 • ksc

  Member
  10. apríla 2009 at 2:49

  A teraz čo? Odkloní sa kanalizácia, alebo sa (dlhodobo predpokladaný – vrátane vizualizácií primátora Mgr. Saktora!) nález “vyzdvihne”? Alebo sa priamo zastavia nejakým tým hotelo-kasínom?

 • palo

  Member
  16. apríla 2009 at 17:58

  “Cezplotová” fotoreportáž zo včera – 15. 4. 2009:


  Poloha výkopu vo vzťahu k špitálskemu kostolu.


  Celkový pohľad na výkop z východnej strany.


  Pohľad do východnej časti výkopu zo severnej strany.


  Pohľad do západnej časti výkopu zo severnej strany.

 • palo

  Member
  29. júna 2009 at 14:03

  Pripravuje sa niekoľko novostavieb v mestskej pamiatkovej rerezvácii BB.


  (Na obrázku vidieť celkom vľavo kúsoček krajného domu v domoradí od hlavnej pošty smerom na Skuteckého ulicu.)

  Zdroj: Banskobystrické echo, 19. 6. 2009, ročník 4, číslo 24.

 • palo

  Member
  29. júna 2009 at 14:30

  Padajúca Hviezda sa zmení na polyfunkčný dom

  Atraktívne zákutie v centre mesta – kino Hviezda – by sa čoskoro malo zmeniť na polyfunkčný dom s obchodmi, kanceláriami, bytmi a podzemným parkovaním.

  Kráčajúc po Skuteckého ulici vás určite napadne, že s chátrajúcou budovou bývalého kina Hviezda by sa už niečo malo robiť. Kedysi to bolo atraktívne kultúrne zákutie v centre mesta, dnes pomaly ruina. Stromy vedľa budovy vypílené, všetko vraj pripravené k zbúraniu.

  Raz darmo, jediné funkčné multikino v EBC Europacinemas bohato stačí na celú Banskú Bystricu aj s okolím. A tak postupne zanikli všetky dovtedajšie mestské kiná vrátane Hviezdy. Tú aj s pozemkom od mesta ešte v minulom funkčnom období miestnej samosprávy odkúpila mestská spoločnosť MBB a.s. a pripravila investičný zámer na výstavbu polyfukčného domu s podzemnými garážami. Na architektonické stvárnenie daného územia bola v roku 2006 vyhlásená ideová súťaž, ale bez víťaza.


  Takto vyzeral jeden z neúspešných projektov.

  Na mieste bývalého kina Hviezda by mal vyrásť polyfunkčný dom do výšky štyroch až šiestich nadzemných podlaží v podobe troch objektov spojených podnožou. Budú v ňom obchody, kancelárie, byty aj s podzemným parkovaním.

  Celý projekt má uskutočniť banskobystrická spoločnosť Realmaster s.r.o. S búracími prácami sa malo začať už vlani a tohto roku pokračovať vlastnou výstavbou, ale investor stále čaká na schválenie územného plánu. Konateľ spoločnosti Jozef Stanko tvrdí, že hoci majú búracie povolenie a dohodu s pamiatkármi, nechcú zbytočne vykopať jamu potom čakať na územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Chcú to vzájomne zosúladiť. Predpoklad je, že so stavbou začnú na jeseň. Náklady na výstavbu polyfukčného domu by sa mali pohybovať do 8 miliónov eur.

  Dúfajme, že sa to napokon nebude odďaľovať, pretože bývalá Hviezda je stále v horšom technickom stave. Napriek zavareným oknám a dverám sa dokonca stala útočiskom pre narkomanov a bezdomovcov, čo v začínajúcej letnej turistickej sezóne nebude práve najlepšia vizitka mesta.

  Napokon nemožno vylúčiť aj verejnú diskusiu o architektonickom riešení tohto priestoru na Skuteckého ulici, prakticky v centre mesta. Zatiaľ je pokoj, ale ten v Banskej Bystrici pri podobnej investícii dlho nebýva. Možno však práve kvôli rozpadávajúcej sa Hviezde budú všetci radi, keď sa tam niečo nové postaví. Bystricoviny budú sledovať, ako sa to na Skuteckého ulici bude vyvíjať a prinesú vám aktuálne informácie.

  9. jún 2009

  Zdroj: http://www.bystricoviny.sk

 • palo

  Member
  29. júna 2009 at 14:35

  Banskobystrické kino Hviezda nahradia byty
  Miestna spoločnosť plánuje namiesto chátrajúceho objektu postaviť polyfunkciu

  Objekt bývalého kina Hviezda v Banskej Bystrice by mali čoskoro začať búrať. Nahradí ho totiž polyfunkčná výstavba s bytmi, obchodmi a kanceláriami. Projekt pripravuje spoločnosť Realmaster, s.r.o.

  Na Skuteckého ulici by mali vyrásť tri objekty vzájomné prepojené podnožou. Prvý blok pôjde do výšky štyroch nadzemných podlaží. Z nich prvé dve poslúžia pre obchod a administratívu, zvyšné pre bývanie.
  V druhom bloku vyhradia prvé tri podlažia pre komerčné aktivity. Od štvrtého, až po najvyššie šieste budú byty. Tretí, päťpodlažný blok poslúži len pre byty. Celkovo má v polyfunkcii vzniknúť 38 bytov, prevažne dvoj- a trojizbových. Pre komerčné aktivity bude vyhradených 2 602 m2 podlahovej plochy, dve podzemné podlažia vytvoria takmer tristo parkovacích miest.

  S búraním kina Hviezda plánuje spoločnosť začať na jar tohto roku. Výstavbu by mali potom naštartovať v lete, projekt by mal stáť do konca roku 2009. Celkové predpokladané náklady sa pohybujú vo výške približne 400 miliónov korún.

  Na architektonické riešenie územia bola v roku 2006 vyhlásená ideová súťaž. Prvé miesto v nej udelené nebolo a projekt v súčasnosti podľa informácií TRENDreality.sk pripravuje ďalší architekt, ktorý sa súťaže nezúčastnil.

  22. 1. 2008, eTREND / Ľuboš Mistrík

 • palo

  Member
  29. júna 2009 at 14:39

  V pamiatkovej rezervácii vyrastie moderný objekt
  Výstavba moderného polyfunkčného objektu na Hornej Striebornej ulici v Banskej Bystrici môže podľa niektorých odborníkov historický charakter ulice vážne narušiť.

  Na Hornej Striebornej, ktorá je súčasťou pamiatkovej rezervácie a ústi priamo na banskobystrické námestie, má vyrásť moderný polyfunkčný objekt. Jeho súčasťou má byť dvadsať bytových jednotiek, garáže a ďalšie priestory. Historička architektúry Klára Kubičková je presvedčená, že ide o ďalší citeľný zásah do starého mesta. „Tlak developerov na historické jadro mesta je v prípade Bystrice zvlášť silný. Mám vážne obavy, že o staré mesto postupne prídeme,” dodala.

  Horná Strieborná je podľa nej ďalším príkladom, že moderné stavby bez problémov preniknú aj do takých zachovaných ulíc, ako je Horná Strieborná. Podobný názor má aj poslanec mestského zastupiteľstva Milan Lichý: „Podľa správy, ktorú na zastupiteľstve predložil útvar hlavného architekta, sa chystá takýchto stavieb v historickej časti mesta viac. Sú to všetko stavebné zásahy, ktoré by sa mali dobre zvažovať. Stavby sa plánujú aj na Lazovnej či Fortničke, ” povedal poslanec.

  Pamiatkari problém nevidia

  Krajský pamiatkový úrad však výraznejšie výhrady voči stavbe na Hornej Striebornej nemá. „Na mieste výstavby sa urobil archeologický výskum a určilo sa aj výškové riešenie stavby,” konštatoval riaditeľ úradu Miroslav Sura. Okolitú architektúru vďaka výškovému obmedzeniu podľa neho stavba neohrozí.

  Po uši v blate

  Na redakciu sa obrátilo niekoľko obyvateľov ulice a majiteľov obchodíkov. Sú znepokojení nielen tým, že o modernej stavbe nemali prakticky žiadne informácie, ale aj momentálnou situáciou na ulici. Tá je kvôli kanalizácii rozkopaná a život sa z nej prakticky vytratil. „Kedysi to bola živá ulica, dnes je tu mŕtvo,” povedala nám jedna z majiteliek obchodu. Prejsť ulicu v daždivých dňoch je veľký problém a obchodom kvôli tomu výrazne ubudlo zákazníkov.

  Podľa hovorkyne primátora Moniky Pastuchovej by sa po ukončení prác v rámci ISPA a dobudovaní kanalizačných zberačov mala opätovne položiť dlažba z čadiča. Ukončenie prác je naplánované najneskôr do konca augusta. Chystaná výstavba polyfunkčného objektu a rekonštrukcia kanalizácie však spolu nesúvisia. Pastuchová potvrdila, že nový objekt nemá vyrásť na mestských pozemkoch, ale na súkromnom pozemku za OTP-bankou.

  Obyvatelia sú pobúrení, že k informáciám o stavbe objektu sa dostali iba náhodne, a cítia sa pri rozhodovaní o nej obídení. „V takomto prípade majú možnosť obrátiť sa s podnetom na prokuratúru,” dodal Milan Lichý.

  nedeľa 28. 6. 2009 | Kveta Fajčíková, http://bystrica.sme.sk

 • palo

  Member
  2. júla 2009 at 11:26

  Do tejto medzery v staršej zástavbe bude namiesto zrušeného kina Hviezda vložená novostavba z nasledujúceho obrázku.

  Ešte pohľad zo smeru od námestia:

 • asomtam

  Member
  2. júla 2009 at 17:09

  Možno tam bude sídliť KPÚ BB….človek nikdy nevie.”Krásna budova”a isto patrí do centra BB.Rada developerom a mešťanostom-námestia sú zbytočné,škoda toľkej nevyužitej plochy,bolo by dobré ich zastavať,alebo aspo)n podzemie vybudovať.
  Dopekla s vami…aj vašími štvrťotriedovými architektúrami.

 • vrak

  Member
  21. júla 2009 at 12:24

  „… Máme búracie povolenie, dohodli sme sa už aj s pamiatkovým úradom, ale stále čakáme na schválenie územného rozhodnutia od mesta,“ povedal Jozef Stanko, konateľ spoločnosti Realmaster s.r.o., ktorá projekt realizuje.
  Zdá sa, že KPÚ BB postupuje podľa osvedčeného scenára: najprv nesúhlasí, ale potom svoje stanovisko akosi prehodnotí a ten istý nezmysel schváli… Existuje niečo, na čom by sa s nimi nakoniec nedalo dohodnúť?

 • asomtam

  Member
  21. júla 2009 at 13:21

  VRAK:Existuje niečo, čo dokáže prehodnotiť tvoje stanovisko?
  Schopnosť prehodnotiť niečo s čím nesuhlasím je ináč povedané:
  pre mňa to má väčšiu hodnotu,ako si myslíš…a prehodnotil som :má to asi takúto hodnotu,keď viac nedáš.
  To je ako na arabskom trhu.

 • palo

  Member
  22. júla 2009 at 11:48

  Na prvom obrázku je výrez z mapy historického centra Banskej Bystrice z roku 1986. (Národné) kultúrne pamiatky sú vyfarbené, kino Hviezda je vyšrafované. Línia opevnenia bola súčasne hranicou mestskej pamiatkovej rezervácie.

  Na druhom obrázku je približne taký istý výrez z mapy Banskej Bystrice z roku 1901.

 • uskalienka

  Member
  7. augusta 2009 at 18:17

  Známeho bábkara pripomenie festival Anderleho Radvaň

  BANSKÁ BYSTRICA 7. augusta (SITA) – Nadviazať na odkaz a tradíciu slávneho ľudového bábkara Antona Anderleho, ktorý zomrel vlani v máji, je zámerom Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň, ktorý bude od 3. do 5. septembra v Banskej Bystrici.

  Ako informovala tlačová tajomníčka banskobystrického primátora Martina Brisudová, počas troch dní sa Banská Bystrica stane centrom predstavení divadelných umelcov z viacerých krajín Európy. Bábky však prekročia hranice javiska a princezné, čertov, komorné či drakov bude možné stretnúť aj v banskobystrických uliciach. Súčasťou programu bude Medzinárodná vedecká konferencia Ľudové bábkové divadlo v Európe, na ktorej sa predstavia divadelní vedci z deviatich európskych krajín. Priamo životu a dielu Antona Anderleho bude venovaná výstava Bábkar Anton Anderle, krst knihy Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle a multimediálny scénický program Hommage á Anderle. Festival Anderleho Radvaň je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Page 1 of 4

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť