aktivita " diskusia " Všeobecné diskusie " ATRIBÚTY SVATÝCH Barbora

 • ATRIBÚTY SVATÝCH Barbora

  Posted by zavinac on 18. októbra 2009 o 23:11

  Svata Barbora mava niekedy pri sebe/v pozadí tiež delo pochopitelne stare, liate, nie moderny kanon. Je totiz z mne neznameho dovodu aj patronkou delostrelcov ZavinacSvata Barbora mava niekedy pri sebe/v pozadí tiež delo pochopitelne stare, liate, nie moderny kanon. Je totiz z mne neznameho dovodu aj patronkou delostrelcov
  Zavinac

  vlcik-tlcik odpovedal pred 12 rokov, 10 mesiacov 4 Členovia · 11 odpovede/odpovedí
 • 11 odpovede/odpovedí
 • vlcik-tlcik

  člen
  19. októbra 2009 o 8:50

  Možno toto by mohla byť odpoveď.
  Svatá Barbora je uctívána jako svatá patronka havířů, dělostřelců, architektů a matematiků, také dalších povolání, u nichž hrozí riziko náhlé či násilné smrti, rovněž jako ochránkyně proti smrti bleskem v časech bouří a požárů.

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 11:34

  Osobne som si nikdy nevšimol u nejakého svatého ako atribut delo,ani som zbežne pozretých obrázkov Barboru z delom nenašiel…

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 11:43

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 11:58

  Ľudia sa k patrónom utiekali, aby orodovali za nich u najvyššieho pána, dobrou úrodou,zdravím dobytka a zdaru v ich práci – povolaní. Pomník jedného takého patróna som videl pri Trenčíne v istej dedinke a to patróna sv. Vendelína a pod sochou je nápis „sv.Vendelín,patrón dobytka, oroduj za nás a za naše hovädá.“ Tento nápis som si dodnes zapamätal,lebo jasne dokazuje jeho aktuálnosť i v dnešných dňoch. Dokonca delostrelci majú za
  patróna sv. Barboru a v stredovekých vojnách sa velilo“ v mene sv. Barbory – páľ,“ zahrmelidelá a začalo sa zabíjať. Aj takúto históriu mali patróni. Ale pozrime sa radšej na patrónov z tej krajšej stránky, na ich sviatok sa konali oslavy a zábavy. Keramikári oslavujú tentosviatok na sv. Michala, volá sa to „Svetlá hus,“ čo tradične dodržujeme. Pamätám si dodnes ako to prebiehalo. V Slovenskej ľudovej majolike, kde som istý čas pracoval, už od rána majstri tajne popíjali. Po pracovnej dobe si všetci sadli ku stolom, ktoré boli plné občerstvenia ako pečené husi a burčiak. A tak oslavovali až do noci. Na druhý deň majstrov v práci nebolo ani na tretí deň. Manželky ich darmo hľadali. Nakoniec sa našli a týždeň pracovali do noci, aby si nadrobili ušlú mzdu. Skrátka taký patrón – svätý, má naozaj svoj význam.
  Príspevok : Jozef Franko

 • sasha

  moderátor
  19. októbra 2009 o 12:21


  sv. Barbora, cca 1410-1420

  Pôvod uctievania sv. Barbory ako patrónky delostrelcov má vraj korene vo Španielsku a pochádza z čias oslobodzovania južnej Európy od Maurov. Jedna z mnohých legiend, prevzatá z latinského a nemeckého zdroja, uverejnená v španielskom obrázkovom týždenníku Album Pintoresco de la Biblithexa Epanola 18. decembra 1852 uvádza toto:
  Mnoho storočí po smrti svätice obliehalo kresťanské vojsko arabskú pevnosť na africkom pobreží. Napriek všetkému snaženiu, najmä delostrelcov, sa múry pevnosti zdali nedobitné. Strely sa bezmocne odrážali od hradieb. Vtedy delostrelci prosili svätú Barboru aby im pomohla. Po modlidbách bol obnovený útok a ako zázrakom už po prvých výstreloch hradby pevnosti padli. Arabi sa museli voľky, nevoľky vzdať a kresťanské vojsko sa mohlo víťazne vrátiť domov. Z vďaky delostrelci zavesili vo všetkých priestoroch kde bol na lodiach uskladnený strelný prach obrazy sv. Barbory. A oplatilo sa, pretože na jednej z lodí vypukol požiar a zdalo sa, že je stratená. Keď sa však oheň dostal až k prachárni, kde visel obraz sv. Barbory, zhasol.
  Sprava o zázraku sa rýchle rozšírila a odvtedy delostrelci, puškári a delolejári považujú sv. Barboru za svoju patrónku a vešajú jej obraz vo svojich dielňach, mestských zbrojniciach, prachárňach a delostreleckých školách. Na francúzskych lodiach sa po stáročia označoval sklad prachu „La Sainta Barbe“ a podľa nadiadenia Karola V. musel delostrelec urobiť pred ústim dela, po jeho nabití, znak kríža a prosiť sv. Barboru o pomoc. Ešte za Napoleona III. bol 4. december pre delostrelcov významným sviatkom.


  sv. Barbora, cca 1900-1918

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 15:19

  Dá sa z tohoto tu usúdiť že atributy sv.Barbary sú slnečnica a chladiarenská veža atomovej elektrárni,či stľpy vysokého napätia?Je naozaj podla vlastníka autorských práv na postavičku sv Barbory, teda svätej církvy vatikánskej aj delo jej atribútom ?

  LA GRAND’COMBE SAINTE BARBE 2008 CHARBON ARDENT SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2008

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 15:51

  A odpovedám si sám:
  Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky doloženy a proto byla roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých.

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 15:56

  Katolícka cirkev má 15 000 svätých

  Taliansko:V sobotu 4. decembra 2004 bolo vo Vatikáne predstavené nové vydanie Rímskeho martyrológia.

  Ide o zoznam všetkých svätých a blahoslavených Katolíckej cirkvi. Denne priemerne pripadá spomienka na 18 svätých a blahoslavených.

  Počas dvetisíc rokov Cirkev oficiálne uznala 6658 osôb pozdvihnutých k úcte oltára. Z ďalších 6881 poznáme iba miesto a rok mučeníckej smrti za vieru, nie však mená.

  Ďalej je tu okolo 30 prenasledovaní, ktoré sú historicky dokázané s veľmi starobylým kultom uctievania mučeníkov, nevieme ale ich počet.

  Predpokladá sa, že ich je okolo 1500. Celkovo Katolícka cirkev oficiálne uznala okolo 15 tisíc svätých a blahoslavených.

  Na našich kalendároch nachádzame mená z prvej skupiny, ktorých život, meno a identita je historicky overená a podložená. Kniha, ktorá obsahuje ich zoznam sa nazýva „Rímske martyrológium“ a to preto, lebo je takto nazývaná od svojich začiatkov a tiež preto, lebo 4/5 svätých sú mučeníci.

  Rímske martyrológium vyšlo už v druhom vydaní. Má 844 strán v latinskom jazyku a pripravila ho Kongregácia pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí.

  Prvé vydanie pred troma rokmi bolo výsledkom 20-ročnej práce historikov, teológov a liturgistov. Počas prác vyradili zo zoznamu svätých, u ktorých bola zrejmá historická pochybnosť ich života. Napríklad svätá Filoména.

  Pridali však nových, ktorých vyhlásil za svätých či blahoslavených Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu.

  Od prvého vydania v zozname svätých pribudlo 117 nových mien z ktorých 66 blahorečil Ján Pavol II. Za 26 rokov pontifikátu Svätý Otec vyhlásil 1343 nových svätých a blahoslavených.

  Pri príprave druhého vydania martyrológia sa uvažovalo o vyradení zo zoznamu svätých Apolónie, patrónky zubárov a Juraja, patróna rytierov a skautov. Nakoniec v zozname zostávajú, pretože tradícia ich uctievania je veľmi stará. Vyradených zo zoznamu bolo nakoniec 20 svätých.

  Rímske martyrológium sa v súčasnosti prekladá do taliančiny, francúzštiny a nemčiny.

  V zozname svätých a blahoslavených okolo 20 percent tvoria ženy. Ich počet stúpa pri udalostiach masového prenasledovania a v posledných dvoch storočiach aj v charitatívnej činnosti.

  Pokiaľ ide o mená, medzi mužmi vedie Ján, ktorých je 331. Medzi ženami najviac svätých má meno Mária.

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 16:19

  V roku 2001 vyšlo v Ríme obnovené Rímske martyrológium. Prvé vydanie Rímskeho martyrológia bolo v roku 1584 za pápeža Gregora VIII. Toto martyrológium však malo mnoho predchodcov. Pri obnove martyrológia sa zostavovatelia držali zásady stanovenej Koncilom, aby životopisy svätých zodpovedali histórii, doplnili sa mená nových svätých od r. 1960. V roku 2004 vyšlo druhé typické vydanie po II. vat. koncile. Obsahuje len malé zmeny v texte (oproti prvému typickému vydaniu) a sú tam pridaní noví svätí.

  Celá kniha má takmer 800 strán, pričom asi 550 strán zaberajú elógiá svätých. Menný zoznam svätých (mená sú v dvoch stĺpcoch) zaberá asi 120 strán.

  Obrad čítania martyrológia: V liturgii hodín sa číta martyrológium spravidla po ranných chválach, ale môže sa čítať aj po inej hodine. Po záverečnej modlitbe sa oznámi nasledujúci deň, môže byť oznámenie luny, a hneď nasleduje čítanie elógií — krátkych správ o svätých, ktorí pripadajú na daný deň. K niektorým slávnostiam je tiež elógium, to sa číta ešte pred elógiami svätých. Po prečítaní sa povie: V: V Pánových očiach má veľkú cenu. R: Smrť jeho svätých (Ž 116, 15). Potom môže nasledovať krátke čítanie z Božieho slova. Celé slávenie sa uzavrie modlitbou a po nej je požehnanie: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. A duše veriacich, pre milosrdenstvo Božie, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Prepustenie je ako v liturgii hodín: Choďte v pokoji. R: Bohu vďaka. Mimo liturgie hodín sa číta martyrológium podobným spôsobom.

  Obsah knihy: Úvodné poznámky; Oznamovanie luny; Obrad čítania martyrológia; Elógiá pre mobilné slávenia; Krátke čítania; Modlitby; Spev martyrológia; Rímske martyrológium (podľa mesiacov jan. – dec.); Index mien svätých a blahoslavených.

  Úvodné poznámky sa zaoberajú týmito témami:

  Svätosť v ekonómii spásy
  •Všeobecné povolanie ľudí k svätosti
  •Svätosť v Kristovom tajomstve
  •Svätosť v živote Cirkvi

  Spomienky svätých čiže uctievanie
  •Spomienka na Kristov život v živote svätých
  •Kult svätých
  •Spoločenstvo svätých vykonávané v liturgii

  Rímske martyrológium
  •Zmysel martyrológia a jeho liturgická prirodzenosť
  •Obnova martyrológia
  •Potreba martyrológia s ostatnými liturgickými knihami
  •Zoznam svätých a blahoslavených v martyrológiu

  Použitie martyrológia
  •Slávenie svätých a blahoslavených
  •Čítanie martyrológia

  Vlastné martyrológiá
  Prispôsobenia ktoré prislúchajú Konferenciám biskupov.
  Text úvodných poznámok je už takmer preložený, ale preložiť samotné martyrológium bude trvať dlho. Komplikované to je nie len obsiahlosťou ale aj menami a názvami miest a oblastí, kde svätí pôsobili. Aj vy môžete pomôcť svojimi vecnými pripomienkami a radami.

  Oznámenie narodenia Pána z Rímskeho martyrológia.

 • asomtam

  člen
  19. októbra 2009 o 16:26

  1
  Svätí a blahoslavení podľa nového Martyrologium Romanum
  Alexander Puss SJ
  Jednou zo základných a dominantných charakteristík pontifikátu pápeža Jána Pavla II.
  je nezvyčajné množstvo kanonizácií a beatifikácií, vyhlásení za svätých a blahoslavených v
  Cirkvi (vyhlásil 482 svätých a 1 338 blahoslavených). Počas jeho pôsobenia na Petrovom
  stolci bolo viac vyhlásení za svätých a blahoslavených než za posledných štyristo rokov,
  počas pontifikátov jeho predchodcov. Ak si pozrieme posledné Martyrologium Romanum,
  zisťujeme, že vzrástol aj počet svätých s poznámkou „virgo“. V tejto práci uvedieme práve
  tieto osoby, ženy-panny, ktoré sa v poslednom období znovu dostali do povedomia teológie
  duchovného života.1 V abecednom poradí uvedieme mená a krátke odvolávky pre ďalšie
  bádanie; bude to pomôcka pre tých, ktorí by sa chceli viac dozvedieť o svätých a
  blahoslavených s osobitnou poznámkou „panna“.
  Martyrológium (gr. martys = svedok) je kniha, ktorá obsahuje zoznam
  mučeníkov a iných svätcov i svätíc Katolíckej cirkvi s krátkymi životopisnými údajmi. Podľa
  rozhodnutia Tridentského koncilu vyšlo v r. 1584 oficiálne Martyrologium Romanum, ktoré
  vypracoval cirkevný historik Cesare Baronius (1538 – 1609). Neobsahovalo iba mená a krátke
  životopisy mučeníkov, ale aj mená vyznávačov, učiteľov Cirkvi, panien a ostatných svätcov a
  svätíc. V poslednom martyrológiu, ktoré vyšlo v roku 2004, pribudlo – v porovnaní s
  predošlým vydaním z roku 2001 – 117 nových mien; 66 z nich kanonizoval Ján Pavol II. V
  martyrológiu z roku 2001 celkový počet uctievaných osôb bol 6 541, v novom martyrológiu z
  roku 2004 je počet svätých a blahoslavených 6 658. Denne pripadá spomienka v priemere na
  18 svätých a blahoslavených. Ak k tomu pripočítame ešte 6 881 ďalších osôb, ktorých mená
  nepoznáme, pochopíme, prečo Ján Pavol II. tak veľmi zdôrazňoval vo svojej teológii
  duchovného života teológiu svätosti.2 Osoby bez mena pochádzajú väčšinou z rôznych
  prenasledovaní. Historicky dokázaných je asi 30 prenasledovaní. Kult uctievania mučeníkov
  je veľmi starobylý. Ich predpokladaný počet je okolo 1 500. Aj názov Rímske martyrológium
  nám prezrádza, že ide väčšinou o mučeníkov Rímskokatolíckej cirkvi. Často, ak ide o ženu, je
  pripísaná aj poznámka „panna“, najmä z obdobia prvých kresťanov. V martyrológiu dostali
  ženy-panny väčší priestor v porovnaní s minulosťou, ale aj tak len asi 20 % tvoria ženy, ich
  1 Porov. PUSS, A.: Obrad zasvätenie panien. In: Liturgia, 56, 2004, s. 291–294.
  2 Porov. PUSS, A.: Svätosť a svätí : Teológia duchovného života na začiatku 21. storočia. In: Viera a život, roč.
  XII, 2002, č. 2, s. 139–143.
  2
  počet stúpa pri udalostiach masového prenasledovania a v posledných dvoch storočiach aj pre
  charitatívnu činnosť.
  Primárnymi prameňmi, materiálmi výziev ku svätosti sú okrem zachyteného Božieho
  zjavenia vo Svätom písme a martyrológia cirkevné dokumenty a vyhlásenia. Ak si pozrieme
  učenie Cirkvi za pontifikátu Jána Pavla II., ľahko zbadáme niektoré jeho základné črty. Popri
  základných antropologických líniách3 za pontifikátu Jána Pavla II. sa jasne vynára ucelené
  ponímanie osoby ženy, jej vlastnej a osobnej dôstojnosti a jedinečnosti. Nový pohľad na
  antropológiu ženy4, na panenstvo nám poskytne aj radikálne reformné návody na praktické
  usporiadanie vzťahov medzi mužom a ženou. Podnetom k tomuto antropologickému mysleniu
  boli aj dlhodobé štúdiá pápeža Jána Pavla II. V roku 1960 vydal Karol Wojtyła svoju prácu s
  názvom Miłość i odpowiedzialność. Táto práca sa zrodila z jeho prednášok, ktoré odzneli v
  rokoch 1958 a 1959 na Katolíckej univerzite v Lubline. Prednášky v roku 1960 vydala
  Vedecká spoločnosť Katolíckej univerzity (Towarzystwo Naukowe Katolickiego
  Uniwersytetu Lubelskiego) v Lubline.5 Knižka, ktorá sa zrodila z týchto prednášok, bola
  vydaná viackrát v rôznych jazykoch, v taliančine až šesťkrát.6 V roku 2002 vyšiel aj v
  slovenčine preklad poľského originálu Miłość i odpowiedzialność, ktorý vyšiel v Lubline v
  roku 1986 pod redakciou Tadeusza Styczńa.7
  Na nasledujúcich stránkach by sme chceli načrtnúť len zoznam tých svätíc a
  blahoslavených, ktoré ako „panny“ sa dostali do martyrológia počas stáročí. Ak niektoré
  chýbajú v najnovšom vydaní (z roku 2004), je to znak toho, že nie sú historicky doložené.
  Zoznam všetkých svätých a blahoslavených si vyžaduje ďalšie rozsiahle odborné štúdie.
  Mená jednotlivých osôb sú uvedené podľa súdobých prameňov. Pozri použité skratky.
  Použité skratky:
  bl. – blahoslavená
  BSs – Bibliotheca Sanctorum, I – XII. Roma, 1961 – 1987.
  Balogh – BALOGH, A.: Pannónia őskereszténysége. Budapest : Szent István Társulat, 1932.
  Bens – PODLEJSKI, Z.: Soľ zeme a svetlo sveta, I – V. Kapušany : Vyd. Štefánia Beňová-
  Bens, 2000 – 2005.
  3 Porov. CSONTOS, L.: Základná antropologická línia v encyklikách Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha, 1996.
  4 Porov. FULA, M.: Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II. Vyd. Don Bosko, 2004.
  5 WOJTYŁA, K.: Miłość i odpowiedzialność. Kraków : Wydawnictwo Znak, 1960.
  6 WOJTYŁA, K.: Amore e responsabilità : Morale sessuale e vita interpersonale. Casale Monferrato : Ed.
  Marietti, 1980, 1983, 1986; 2. vyd. 1984, 1988, 1992.
  7 WOJTYŁA, K.: Láska a zodpovednosť. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4, 2002.
  3
  Csete – CSETE, I., GYALOGI, J.: Panegyrici sanctorum patronnorum regni Hungariae :
  Nagy Aszszonyról, magyar szentekről… Karsán, 1754.
  Dedek – DEDEK, C. L.: Szentek élete, különös tekintettel a magyar szentekre és azokra, kik
  Magyarországon ősrégi időktől fogva kiváló tiszteletnek örvendenek : A legjelesebb kútfők
  és szent életírók nyomán, I – II. Budapest : Pallas, 1900.
  Hev – HEVENESI, G.: Ungaricae Sanctitatis Indicia. Tyrnaviae, 1692. (Z vydania z r. 1737
  preložil a vydal F. Sinkó: Régi magyar szentség. Budapest : Új Ember kiadó, 19982.)
  KV – SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M.: Rok se svatými. Kostelní Vydří : Karmelitánské
  nakladatelství, 1994.
  M. – Mária (skratka najčastejšieho mena)
  MR – Martyrologium Romanum. Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2001.
  Oxf – FARMER, D. H.: Oxford Dictionary of Saint. Oxford University Press, 1978.
  Ond – ONDRUŠ, R.: Blízky Bohu i ľudom. 5 zv. Cambridge; Trnava : Dobrá kniha, 1981; 2.
  rozšírené vydanie 1995.
  Puskely – PUSKELY, M.: Példaképek a magyar múltból (X. – XVII.
  század). Budapest : Ameko kiadó, 1994.
  Puskely KE – PUSKELY, M.: A keresztény Európa szellemi gyökerei : Az öreg földrész
  hagiográfiája. Budapest : Kairosz, 2004.
  Štvorciferné číslo značí: dátum (deň a mesiac liturgickej spomienky).
  4
  Súhrnný zoznam svätých a blahoslavených: „virgo“ (panna)
  MR – v Martyrologium Romanum ten deň v poradí je na (číslo). mieste
  mart. pur. – obeť čistoty
  myst. – mystička
  muč. – mučenica
  Abbondanza, 26. 12. po 900, BSs.: I/16
  Adeodáta OSB, 25. 2., MR/10
  Adviga-Hedvig (Csete) OPraem., spomienka: 6. 6.
  Agapa muč., Dedek II/482
  Agapé († 304) Puskely KE, 152
  Agape,14. 2. muč., BSs.: I/301
  Agáta, Catánia, 5. 3. (Sicília) muč., † 250
  Agilberta (Jouarre) 12. 8. okolo r. 660, BSs.: I/ 359
  Agnes OSB 14. 3. dcéra čes. kráľa (Csete)
  Agnesa Aislingen, 21. 1. bl. rekluz KV († 1504)
  Agnesa Rímska, 21. 1. muč.
  Agrippina muč., Dedek I/607
  Albina muč., Dedek II/227 († 456)
  Alda, 18. 10., BSs.: I/735
  Aldegunda, Dedek I/602
  Aldetrúdis, 25. 2. opátka, MR/3
  Alene de Forrest muč., Puskely KE, 391
  Alfredis, Dedek II/85
  Alimena, Dedek I/545
  Allodia, Dedek II/311
  Aloysia M. Frias Canizares, 6. 12. MR/7
  Alpaid, Dedek II/341
  Alpais Cudot, Puskely, KE, 447
  Alphonsia Muttathupadathu, 28. 7.
  Alruna z Chamu 27. 1., bl. rekluz. OSB (990 – 1045), KV 38
  Amalberga (Amália) 10. 7, Gent KV, myst. (po 700)
  Amália, Dedek II/21
  Ammária, Dedek II/446
  Anastazia, Sirnia 25. 12. KV muč. († 304)
  Angadisma, Dedek II/290
  Angéla OCarm., 6. 7. († 1243?), Puskely 139, (Csete: 9. 1.)
  Angéla Lloret Martí 20. 11. bl. muč., Španielsko, MR/14
  Angela Merici 27. 1.
  Angelina Zampierit († 1913), ACNM, IV/19-15977
  Aniszia, muč., Puskely KE, 178
  Aniteria muč., Dedek I/545
  Anna K. Emmerich 9. 2. myst. (1774 – 1824), KV 61
  Anna M. Javouhey, 15. 7. bl., MR/21
  Annuntiata Cocchetti, 23. 3. bl. Longobardia, MR/10
  Anthusa, Dedek II/66; 144; 158
  Antónia Mesin mart. pur., 17. 5. (1919 – 1935), Bens: II/150
  Antonia muč., Dedek I/481; 501
  5
  Antonina muč., Dedek I/239; 498; 586
  Anwarite Nengapet, 30. 11. (1939 – 1964), mart. pur., Bens: II/30
  Apolonia 8. 2., KV muč., († 249)
  Apud Nicáem 21. 5. rekluz, MR/6
  Aquilinia, Dedek I/591
  Aquitania (Hilária) 1. 12. MR 13
  Aranka muč., Dedek II/149
  Arild (Alkeld), 20. 7
  Arminia muč., Dedek I/559
  Aroa muč., Dedek II/12
  Artellaide 3. 3. BSs.: II/ 482
  Asella, 6. 12. (sv. Hilárius), MR/2
  Askelina, Dedek II/147
  Astrudis, Dedek II/299
  Asztéria muč., Dedek II/107
  Attracta, Puskely KE, 134
  Aumilliana, Dedek I/560
  Aurea, 4. 10. opátka († 300), Paris, MR/4
  Aurélia KV muč., 15.10., rekluz († 304)
  Auria, Dedek II/296
  Austreberta, Dedek I/184
  Autta, 31. 10. muč., BSs.: II/637
  Aviat de Sales, Leóna Františka l0. l. Liturgia l0 (1993), 122
  Balbina, Dedek I/385
  Balda, Dedek II/440
  Baptista, Dedek I/571
  Barbara Kim a Barbara Yi, 27. 5. muč., Kórea, MR/8
  Barbora muč., 4. 12.
  Basilissa, 3. 9. muč., Nicomédia v Bithynii, MR/3
  Basilla 29. 8. Sirrnium (Balogh)
  Beata 29. 6. KV muč., († 277), Francúzsko
  Belina, Dedek II/192
  Bemadetta Soubirous 16. 4.
  Benedikta, Dedek I/566; 618
  Benevenúta Boiani, 30. 10. bl., Veneto, Taliansko, M/9.
  Bereniké mart. pur., Ond. 5/247
  Berta, Dedek I/360
  Bertilla, Dedek II/347
  Bharananganam bl. India, MR/14
  Bibiána muč., Dedek II/419; 440
  Bilhildis, 27. 11. Moguntia, Austrália, MR/9
  Bisszia, muč., Dedek I/427
  Blandina, muč., Puskely KE, 82
  Blanka muč., Dedek I/570
  Bona 12. 9. Egypt (Mundiacorda), BSs.: IlI/ 234
  Bonini, Jozefina Gabriela 8. 2. bl., Liturgia 21/1996, s. 60
  Borbála muč., Dedek II/425
  Brigitta/Brigida, 23. 7., Puskely KE, 128
  Burgundofora, Dedek I/398
  6
  Candida muč., Dedek II/220
  Cardozo, Mária da Jozefa Alvarada 2. 4. bl., Liturgia 21/1996
  Casaria z Avignonu ? 9. 12. († 587), BSs.: III/893
  Castula, 14. 2., muč., BSs.: l/301
  Ceara, 5. 1. († 16. 10. 679), BSs.: Il1/1060
  Cecília 22. 11. muč.
  Cecília, 4. 8. bl. (1290), Bonónia in Aemília, MR/9
  Celestina († 800?) muč., 6. 4. po 400, BSs.: III/ 1095
  Cézária, Dedek I/438
  Cinnia, Dedek I/141
  Ciriaka, Dedek I/538
  Clára da Kríia, 17. 8. pustovníčka, Monte Falco, Umbria, MR/7
  Claudia muč., Dedek I/535
  Clementina N. Anuarite, 1. 12. MR/13
  Columba, 17. 9. muč., Cordoba, MR/5., Hildegarda, MR/7.
  Columba, 31. 12. muč., Sénones, Gallia Lugudunensi, MR/3.
  Concetta Lombardo († 1948) ACNM, IV/19-3868
  Contessa, Dedek I/515
  Cordula muč., (Csete) 22. 10.
  Cuthburga, Dedek II/174
  Cuthfleda, Leominster, Oxf: CSP-katalóg
  Cyra 28. 2. Sýria, MR/3
  Daberga, Dedek I/602
  Damia muč., Dedek I/557
  Dativa, Dedek II/434
  Degitha, Dedek I/356
  Delfina, Dedek II/236
  Demetria muč., Dedek I/604
  Derwe, 8. 3. muč., Írsko, († 560), BSs.: IV/ 577
  Devota, Puskely, KE, 449
  Diana de Andalo, 10. 6. bl., Bononia, MR/5
  Diemuta z Wessobrunnu OSB († 1130), 30. 3. rekluza KV-127
  Digna, 14. 6. muč., Cordoba, Vandalicia, MR/7
  Dima, Dedek I/356
  Dionizia, Dedek II/434
  Dista, Dedek I/616
  Doda, Dedek I/466
  Dominika muč., Dedek II/14
  Domitilla, Dedek I/452
  Domna muč., Dedek II/482
  Domnina (4), 14. 2. muč., BSs.: 1/301
  Domnina 1. 3. (4) Sýria, BSs.: IV/763
  Donatilla muč., Dedek II/73
  Dorota muč. (290 – 313) 6. 2., KV
  Dorota da Montau bl., myst. (1347 – 1394) 25. 6. KV rekluz
  Dwyn († po 500) 25. 1., Oxf.: Donwenna
  Dymfna of Gheelu muč., mart. pur., 15. 5., VII. KV 224
  7
  Eanswyth († 640) 31. 8. keltská princezná, Oxf.
  Eauperanczia, Dedek I/470
  Edigna di Puchu bl. pust. († 1109) 26. 2. KV 81
  Edilia, Dedek I/619
  Edita (Eadgyth) 16. 9. (961 – 984), Oxf.
  Eiréné, Puskely, KE, 154
  Eleonóra, Dedek I/496
  Élésza, Puskely, KE, 161
  Elide Rosella, ACNM, IV/19-15867
  Elisabeth Picenardi bl., 19. 2. MR/9.
  Elisabeth Renzi bl., 14. 8. Kórea, MR/10
  Elisabetha Portugalská, 4. 7.
  Elizabeth, 18. 6, Schonaugia, Nemecko, MR/6
  Elvíra muč., bl., 19. 8. († 1936) El Saler, Valentino, MR/21
  Emerenciána muč. († 304) 23. 1. Oxf.
  Emerita muč., Dedek II/225
  Emiliana 24. 12. KV (po 500, Roma)
  Emiliana, Puskely KE, 64
  Endelliona (po 500), 29. 4., Oxf.
  Engratia, 16. 4. muč., MR/3
  Enkratides muč., Dedek I/441
  Ennatha, Dedek II/368
  Erisébet (Csete) 6. 3.
  Erkengota 7. 7. († 660); 21./26. 2.
  Ermelinde, Puskely, KE, 396
  Erzsébet (Csete) 6. 5. II. András lánya
  Erzsébet OPraem 31. 3. (Csete)
  Etelrudis, Dedek I/607
  Eufrázia mart. pur., 12. 1. (Csete)
  Eufrozina 1. 1., Dedek I/11
  Eugénia muč., Puskely KE, 64
  Eulália di Meridy muč. († 304), 10. 12. Oxf.
  Eulália muč., 12. 2. MR/2
  Euphrasia, Dedek I/307
  Euphrozina, Dedek I/199
  Eurosie Jaky muč. († 714) 25. 6., KV
  Eusebia 30. 9. ?? MR/5.
  Eustochia, 20. 1. Puskely 139
  Eustochinon, Dedek I/210
  Eusztákia, Dedek I/226
  Eusztechium, Dedek II/238
  Eusztella muč., Dedek I/542
  Euthalia muč., Puskely KE, 53
  Eutropia muč., Dedek I/594
  Eva di Lutychu myst., 5. 4., KV rekluz (1200 – 1265)
  Everilda (Averil) 9. 7. († 700) Oxf.
  Faith (Foy) muč., 6. 10. (po 200?) Oxf.
  Fanchea, Puskely KE, 127
  Fanina muč., Dedek I/535
  8
  Fara, Dedek I/396; II/437
  Faustína, 19. 1. (po 500) Rocca di Algisio (Ond.)
  Fauszta muč., Dedek I/594; II/220
  Felicita muč., 7. 3.
  Felikula muč., Dedek I/591
  Fides, Dedek II/82; 268
  Filoména muč. (po 100) 10. 8., Oxf., od 1960 kult zrušený?
  Fina 12. 3. (1238 – 1253) KV/99
  Fincheall 24. 4, legenda, BSs.: V/822
  Fiorina 1. 5. (300?) BSs.: V/862
  Firmina muč., Dedek II/399
  Flamina, Dedek I/496
  Flavia Domitella muč., Dedek I/510
  Flaviana, Dedek II/262
  Flóra muč. († 851) Španielsko 24. 11., Dedek I/584; II/71
  Florenctia, 1. 12. MR/3
  Florentína, 28. 8., Vandalúcia, Španielsko, MR/10
  Florida (L.H.) bl., 12. 6., Cevoli, OClar., Tiberia, Umbria, MR/8
  Florina, Dedek I/493; II/311
  Fortuna muč., Dedek II/290
  Francesca Schervier bl., 14. 12., Nemecko, MR/13
  Frideswida 19. 10. Oxf. (680 – 727)
  Fruzina, Dedek I/187
  Fuszka muč., Dedek I/196; 322
  Gabtina 11. 7. Írsko (Gaibtene), BSs.: V/1344
  Galgani (Gemma) 14. 5. Oxf. (1878 – 1903)
  Gallena muč., Dedek I/441
  Gaudenczia muč., Dedek II/172
  Gemma († 1429), Dedek I/602
  Genoveva 3. 1. (422 – 500), Dedek I/14
  Gerlinda (po 1100) 26. 2. KV rekluz
  Germana Cousinová, 15. 6., KV (1579 – 1601)
  Gertrúd-Sófia (Csete) 17. 3.
  Gertrúda (Catharina) Comensoli bl., 18. 2. MR/11
  Gertrúda 16. 11.
  Giorgia († 594) 15. 2. Georgia Tours (Clermont) BSs.: VI/ 511
  Gladesinda, Dedek II/49
  Glaphisz, Dedek I/54
  Gobnet (po 400) 11. 2. Oxf.
  Godoberta, Dedek I/425
  Graebnat, 17. 7., legenda, BSs.: VIl/143
  Guddenis muč., Dedek II/41
  Gudilla, Dedek I/35
  Gudula 8. 1. Oxf. (648 – 712)
  Guerra, Maria Jozefa Sancho de bl., 20. 3., Liturgia 10/1993
  Gwenan, Írsko, BSs.: VIl/ 551
  Heilika(† 1250) 14. 1., Köln, KV rekluz
  Helekon muč., Dedek I/559
  9
  Helena (Csete) 9.11., vychovávateľka sv. Margity
  Helikonisz Thesszalonikéi, Puskely KE, 156
  Herais muč., Dedek II/225
  Herkula, Dedek I/446
  Herundina, Dedek I/55
  Hesselbland, M. Elisabet bl., 4. 6. (1870 – 1957), 45, KN 16/2001
  Hildeburga († 1115) 3. 6., rekluz. KV/269
  Hildegard, Dedek I/580
  Hildegunda bl. 14. 10. Mtinchaurach KV (1110 – 1129), VIl/767
  Hildegunda, Schônau, 20. 4 (1170 – 1188), KV/166
  Hildelita, Dedek I/361
  Hildemark, Dedek II/322
  Hiltrud, Dedek II/236
  Hiltruda z Lissies († 790), KV rekluz
  Hinojosa M. Gabriela 18. 11. (1872 – 1936), Liturgia, 38/2000, s. 154
  Holldis, Dedek I/485
  Honorata, Dedek I/46
  Honorína muč., 27. 2. MR/3
  Hosana (Ozana), 27. 4, Kotur, KV rekluz, myst. (1493 – 1565)
  Humberga, Dedek I/618
  Charitas, Dedek II/82
  Chebenina, Wiboard spoloč., BSs.: III/1177
  Chelendolia, Dedek I/287
  Chelidónia pustovníčka, 13. 10, Sublacum, Latio, MR/13
  Chennera, 29. 10, Škótsko, BSs.: III/1183
  Chiónia, 1. 4., Thessalónica, MR/2
  Choriessa muč., Dedek I/441
  Chotidia muč., Dedek I/527
  Ia (Hya, Ives), 27. 10., Oxf.
  Ida († 571), 15. 1., Ond. 4/51
  Ida, 3. 11., Toggenburg, KV inkluz († 1226)
  Ida, OCist., bl., 13. 4., MR/8
  Ifigenia, Dedek II/222
  Illumináta, 29. 11., Umbria, MR/4
  Ilona, Dedek I/501; 555
  Imelda L. bl., 2. 5., Bonónia MR/10
  Irene, 21. 2. (3), BSs.: VII/888
  Islandis muč., Dedek I/545
  Italika muč., Dedek I/619
  Ite/Deirdre, Puskely KE, 127
  Itisberga princezná, Dedek I/542
  Iveta (Jutta) 13. 1., KV rekluz (1158 –1228)
  Izabella bl., 22. 2. (Parisiénsi in Gallia), MR/6
  Jana OP, 2. 5., MR/11
  Jana, Arci 30. 5. (1412 – 1431)
  Janka M., Dedek I/239; 266
  Johanna princezná, Dedek I/520
  10
  Jozafáta (Michaela) Hordáshevska bl., 25. 3., Chervonohrad, UA MR/14
  Jozefina Bakhita, 8. 2., Liturgia 10/1993, 42/2001, KN 5/2001
  Jukunda, Dedek II/402
  Júlia († 439?), 22. 5.
  Júlia Billiart, 8. 4., Namúrcia, Španielsko, MR/9
  Júlia Rodzińska bl., 20. 2., Poľsko, MR/8
  Juliana muč., 26. 7., Španielsko, MR/3
  Juliana Confalonieri, 19. 6., Falconieri Oxf. (1270 – 1341)
  Juliana M. C. Lluch (2003.03.23)
  Juliána de Busto Arsítio bl., 15. 8., Pallantia, MR/10
  Julianna muč., 16. 2. KV (po 300)
  Justína muč., 7. 10., Padova, Oxf. (po 200)
  Juta, Disibondenberg, 22. 12., KV rekluz (1090 – 1136)
  Juthwara, 6. 1., Roscarrock, Oxf. (Aude), muč.,? 28. 11.
  Kalliops, Dedek I/580
  Kamila, Auxerre, 18. 7. (po 400)
  Kanczionella muč., Dedek I/593
  Kandida muč., Dedek II/167
  Karolina Kozková, mart. pur. (1898 – 1914), ACNM, IV/31-5701
  Katalin Tekakwitha bl., 17. 4. (1656 – 1680)
  Katarina Alexandriai, 25. 11. (čistá)
  Katarina Cittadini OSU bl., 5. 5. Somáscha, Bergonum, MR/15
  Katarína Drexelová, 3. 3. (1858 – 1955), Liturgia 42/2001
  Katarina Sienai, 29. 4.
  Katarina Volpicelli bl., 28. 12., Neapol, MR/7
  Kennocha, Dedek I/307
  Kew (Ciwa, Kuet, Kywere), 8. 2., Oxf. (po 400)
  Keyna, Dedek II/273
  Khioné († 304), Puskely KE, 152
  Khüsszia muč. († 1795), Puskely KE, 214
  Kinga, Dedek I/596
  Klára z Assisi, 11. 8.
  Klaudina Thévelet, 3. 2. (1774 – 1837), Liturgia, 13/1994, 39
  Klotsendis, Dedek I/619
  Kolumba, Dedek I/608
  Konzorczia, Dedek I/605
  Kordulya, Dedek II/311
  Kristána Menabuoi bl., MR/9
  Kristína (Teodora), 5. 12, Markyate Oxf. (1097 – 1161)
  Kristina bl., 6. 11, Stommel, KV, myst. (1242 – 1312)
  Kristina, 24. 7. (Csete: 19. 7.), Bolsena
  Kunigunda, Kinga, 13. 2. (Csete)
  Kunigunda, Rapperswil, 16. 6. KV (po 350)
  Küranna muč. († 1751), Puskely KE, 188
  Kvinta muč., Dedek I/176
  Landrada, Dedek II/18
  Laura Vicuna 22. 1. mart. pur. (Čile) MR/13, Bens. II/213
  Léoba, 28. 9. Monguntia, Austrália, MR/12
  11
  Leobaria muč., Puskely KE, 98
  Leocritia muč., 15. 3. (Corduba, Vandalícia) MR/3
  Leonczia, Dedek II/434
  Leonida muč., Dedek I/594
  Leotiera muč., Dedek II/273
  Levina muč., Dedek II/52
  Liberata, Luminoza, Speciosa 16. 1., BSs.: lXi1201, VIII/9
  Liberta, 19. 1.
  Liczeria muč., Dedek I/518
  Lidvina, Ond. 14. 4. (1380 – 1433)
  Lindania, Dedek II/188
  Liudbirga, Leutbirg 3. 4. KV rekluz († 880)
  Lívia Augustína Pietrantoni, 13. 11. (1864 – 1894), Liturgia, 38/2000
  Lota muč., Dedek
  Lubetta, 7. 1., BSs.: VIII/186
  Lúcia de Calagirone bl., MR/6
  Lucia muč., 13. 12.
  Lucza, Dedek II/234; 351; 376
  Luczilla muč., Dedek II/71
  Luczius, Dedek I/619
  Lüfthilda, 23. 1., inkluz, KV (800-)
  Lukréczia muč., Dedek II/396
  Luminosa, Pavia, 9. 5. (po 400)
  Lupita, (Csete) Hev.: 27. 9. „od sestry sv. Martina“
  Lybia muč., Dedek I/594
  M. a Columna V. Villalba, bl., 11. 12., Španielsko, MR/11
  M. ab Angelis Fontanella, bl., 16. 12., Augusta Taurinórum, MR/8
  M. Anna Mogas Fontcuberta, bl., 3. 7., Fuencarral, MR/11
  M. Antónia Kratochwil, bl., 2. 10., Stanislawow, MR/14
  M. Assúmpta Pallotta, bl., 7. 4., Donkerkou (Sinis), MR/13
  M. Bemarda (Verena) Blitler, bl., 19. 5., MR/14
  M. Bertilla, 20. 10., Tarvisio, MR/9
  M. Caridad Brader (2003.03.23)
  M. Catharina Kasper, bl., MR/12
  M. Crescentia Hoss (1682 – 1744)
  M. Crucifixa De Rosa, 15. 12., Brixia, Longobardia, MR/6
  M. de Mattias, bl., 20. 8., MR/8
  M. de Purificatione Vidal Pastor, bl., 22. 9., Corbera, Španielsko, MR/17
  M. di Monte Carmelo Sallés y Barangueras bl., MR/15
  M. Dolores R. Sopeña (2003.03.23)
  M. Droste zu Vischering, bl., 8. 6., P. Calensi-Lusitania, MR/9
  M. Fratiska Rubatto bl., 6. 8., Uruguay, MR/8
  M. Goretti muč., 6. 7.
  M. Helena Stollenwerk, 28. 11. (1852 – 1900), Liturgia, 21 (1996)
  M. Iosepha Rosello, 7. 12., Slavonia, MR/9
  M. Jozefa, Sancho de Guerra 20. 3., Liturgia, 42/2001
  M. Karlowska bl. Poľsko, MR/7
  M. Katarína Symon d Longpry bl., 8. 5., MR/14
  M. Ludovíka a Jesu Trichet bl., 28. 4., MR/11
  12
  M. Margaréta Caiani bl., 8. 8., Podia in Tuscia, MR/14.
  M. Margaréta di Sancto Augustino Bonnet OSU bl., 26. 7.
  M. Mercedes Prat muč., Liturgia, 2/1991, 120
  M. Pilar Izquierdo A. bl.
  M. Poussepin OP bl., 24. 1., MR/8
  M. Rafols bl., 30. 8., Caesaraugustae, Španielsko, MR/10
  M. Raphaela Cimatti bl., 23. 6., Alatria, Latio, MR/11
  M. Stella bl. muč. († 1943), 1. 8. Nowogrodek, Poľsko, MR/19
  M. Valentína Vanota OSU bl. muč., 17. 10. MR/14
  M. Venegas de la Torre (1868 – 1959)
  M. Eugénia Milleret de Brow bl., 10. 3., MR/8
  Macra muč., 7. 1. (po 800), legenda? BSs.: VIII/455
  Macrina, 19. 7, MR/3
  Magdaléna Catharína Morano bl., 26. 3. Sicília, MR/9
  Magdalena de Canossa, 10. 4, Verona, MR/10
  Magdaléna Žofia Barat 25. 5. (1779 – 1865) Oxf.
  Machita, muč., BSs.: VIII/ 452
  Makrína ml., 18. 7., Oxf. (327 – 379)
  Malina muč., Dedek I/475
  Mamlacha muč., 5.10., Garameaerórum terra in Pérsidem, MR/3
  Maphalda bl., 1. 5., Aroúqua, Lustánia, MR/14
  Marána, 28. 2., Sýria, MR/3
  Marczella, Dedek II/71
  Marczellina 2. 6., Dedek II/38
  Marczián, Dedek II/26; 339
  Margareta Colonna bl., 30. 12., Látio, Itália, MR/11
  Margaréta Ebner OP bl., 20. 6., Medingeano, Bavaria, MR/4
  Margit (Csete) 13. 7., Jeruzalem
  Margit (Csete) 28. 1. (dcéra Vojtecha IV.)
  Margita Magyar, Priska, 18. 1.
  Margita Mária Alacoque, 16.10.
  Margita Skóciai, 16. 11.
  Marina de Omura muč., 11. 11. Nagasaky-Japonsko, MR/9
  Marina, Dedek I/292
  Marta (Amáta) Le Bouteiller bl., 18. 3., MR/10.
  Marta da Persii muč., 19. 4., MR/2
  Martrina, 30. 1. (po 250) Ond.
  Mastidia Troyes, 7. 5., BSs.: IX/82
  Mastiola, Dedek I/618
  Materna muč., Dedek I/608
  Matia, Dedek I/239
  Matild, Dedek II/14
  Matróna, Puskely KE, 152
  Maura, 2. 11, BSs.: IX/168
  Maura, 21. 9., Troyes KV myst. (800 – 850)
  Maura, di Troyes 13. 9. († 830). BSs.: IX/168
  Maxellendis muč. († 670), Puskely KE, 396
  Maxenczia muč., Dedek II/389
  Maxima muč., Dedek II/73
  Maxima, Dedek I/532
  13
  Medana, 19. 11, Írsko, BSs.: IX/261
  Mechtild opátka, Dedek I/420
  Mechtrund, Dedek I/596
  Menna, Dedek II/253
  Menodora muč., Dedek II/197
  Mera muč., Dedek II/49
  Metredora muč., Dedek II/197
  Milburga, opátka, Anglia, MR/3
  Mildrand, Dedek I/208
  Mildreda, Dedek II/27
  Minver, 24. 11. Oxf. (Menefreda) rehoľ. (po 500)
  Modesta di Treviri (?) 4.1 1. (po 650?) BSs.: lXI 518
  Modwenna, 5. 7, Oxf. (pustovníčka po 600)
  Morán, Narcisa de Jesús Martillo, 8. 12., Liturgia, 10/1993
  Murina muč., Dedek I/557
  Musa, Dedek I/396
  Neosnadia, 17. 1. (Luodun, Franca, po 400), BSs.: IX/809
  Ness, 04. 9., Énna, Írsko, BSs.: IX/821
  Nicarete, 27. 12, Constantinapoli (po 400), BSs.: IX/ 852
  Nice muč., Dedek I/441
  Niczereta, Dedek II/480
  Ninfodora muč., Dedek II/197
  Noiala z Bretánie, 24. 6. (legenda?) BSs.: IX/ 1041
  Nomisia, Dedek II/232
  Nonna, Dedek I/329
  Nonnika, Dedek I/616
  Notburga, Eben-Tirolsko, MR/8
  Numechia, Dedek I/441
  Oda „apácza“, Dedek I/452
  Odrada, Baelenu († 1150), 3. 11., KV
  Oliva, Dedek I/572
  Olla, Dedek II/276
  Onezima muč., Dedek I/226
  Onorata, Pádova († 521), 11. 1., BSs. IX/1201
  Oringa, Dedek I/42
  Orsolya, 21. 10. (Csete-Hev) Oxf.
  Osmanna, 9. 9. Oxf., Írsko, kráľ. rod.
  Osnat, 10. 11, Írsko (po 1100), BSs.: IX/1284
  Otilia, Dedek I/127
  Palladia, Dedek II/273
  Panacéa de Muzzi bl. muč., 27. 3., Quarónia, Itália, MR/3
  Pandwyna, Británia, 26. 8. (pred 900) BSs.: X/90
  Panefred, Dedek II/311
  Patricia (Vlasta) († 665), 25. 8., KV
  Paula Montal FQmes de San José de Calasanz (1799 – 1889)
  Paula Montaldi opátka, bl., 18. 8., Mantoa, Longobardia, MR/11
  Paulína von Mallickorodt bl., 30. 4., MR/20.
  14
  Pecinna, 26. 6., Španielsko, BSs.: X/428
  Pega († 719 Rím), 8. 1., Oxf.
  Pelagia († 311) muč., 8. 10. (2) z Antiochie Oxf.
  Perina Morosini († 1957), Bens. II.
  Perina muč., Dedek I/608
  Perpetua, 7. 3. muč.
  Perseveranda, Dedek I/611
  Petra Yu Chóng-nyul, 17. 2., Kórea, MR/12.
  Petra muč., 2. 6.
  Petronella, 31. 5., Dedek I/563
  Petronila, 16. 3. (po 700) Ond.
  Piamun, Egypt, 13. 3.
  Pierina Morosoni mart. pur., 6. 4., (1931 – 1957), Bens: II/152
  Piroska muč., Dedek I/72
  Placida († 460), 11. 10., Dedek II/282
  Placida († 532)
  Poiters, Rodez, 9. 6., BSs.: XII/680
  Polixenia, Puskely KE, 117
  Poma di Halonssur-Marne, 27. 6., Írsko (300), BSs.: X/1003
  Pomtamicena muč., 30. 6. Alexandria, MR/3
  Porcaria, Dedek II/273
  Potamiena muč., Puskely KE, 112
  Potenciána († 1200), 15. 4., Španielsko
  Potenciana, Puskely KE, 632
  Praxida, 2l. 7., z 1. stor., spomienka len do r. 1969, KV
  Primitiva muč., Dedek II/55
  Priscilla (Csete-Hev), 23. 10.
  Proba, Dedek II/186
  Prosdoché mart. pur., Ond. 5/247
  Prostasia, Senlis muč., 19. 12. (okolo r. 300), BSs.: X/1215
  Prudenzia, Beckun muč., 30. 7., BSs.: X/1228
  Pudenciána, 21. 7. KV, z 1. stor., spomienka do r. 1969
  Pusinna, 23. 4., KV (po 500)
  Radegonda bl., († 1156) 29. 1., BSs.: x/1348-53
  Rachilda, KV, inkluz (900 – 946)
  Rathnat di Cell Rathnait, 9. 8, Írsko (Richena), BSs.: XI/57
  Razenfred, Dedek II/273
  Rebeca, Puskely KE, 117
  Redempta, Puskely KE, 50
  Regina (Gajne), 7. 9. Oxf., Crewkeme
  Reinhilda (Reineldis) muč., 16. 7., KV (630 – 670)
  Reinolfa, Dedek II/30
  Repurata muč., Dedek II/273
  Restituta di Roma, BSs.: XI/129
  Restitúta muč., 17. 5., Afrika, MR/4
  Restituta, Dedek I/533; 557
  Rígnach di Tech Luimb, okolo r. 700, BSs.: XI/ 184
  Richildis, Dedek II/144
  Rolenda († po 750), 13. 5., KV
  15
  Romula, Puskely KE, 50
  Rósa di Viterba (1233? – 1252), Ond.
  Rosa Fan Hui muč., 16. 8., MR/14 Fanjiazhuang, Hebei Sinárum
  Rotrudis, Dedek I/605
  Rozália, Limai, 23. 8., Peru (1586 – 1617)
  Rozina muč., 11. 3., KV (pred 1679)
  Ruene, 25. 9., Írsko (pred 800), BSs.: XI/496
  Rufina, Puskely KE, 48
  Rutina muč., Dedek II/23
  Sabina, Dedek I/485
  Salawa, Angela (1881 – 1922), Liturgia, 7/1992, 100
  Sancia OCist bl., 11. 4., Conimbria, Lusitánia, MR/8
  Sanducht muč., Puskely KE, 345
  Santa Scortése († 1991), ACNM, IV/19-14884
  Satumina, Neuenheerse, 20. 5., BSs.: XI/670
  Saula, Dedek II/366
  Sciath, 6. 9. Unáma (po 600), BSs.: XI/732
  Secunda muč., Puskely KE, 48
  Secundina muč., Dedek I/62
  Segnat, 18. 12, z írskej litánie, BSs.: XI/825
  Semibaria, Dedek II/311
  Semidia, 12. l0. Hev.
  Semproniana muč., 26. 7., Španielsko, MR/3
  Serotina, (Csete: 19. 1.)
  Sessetruda, 7. 5. (po 600), BSs.: XI/896
  Severina, 16. 9. (Csete-Hev)
  Sibyllina Biscossi, 19. 3. KV rekluz (1287 – 1367).
  Sighilde, 22. 6. di Sant-Calais (okolo r. 700), BSs.: XI/1039
  Sigilindis muč., Dedek II/172
  Silissa, Dedek II/322
  Simplicia, Dedek I/427
  Skolastika, 10. 2.
  Solongia mart. pur., 10. 5., Bituria, Aquitania, MR/8
  Solongia, Dedek I/515
  Sotenic muč., Dedek I/184
  Spes, Dedek II/82
  Sposaria, Dedek I/496
  Stefánia Quinzani OP bl. († 1530), 2. 1. MR/13
  Stilla, Abenberg, 21. 7., (1100–) KV
  Sunniva muč., 8. 7., KV (po 900, dcéra írského kráľa)
  Susa muč., 11. 8. (Csete) Dalmácia
  Susanna muč., Puskely KE, 51
  Synesia (Csete) 18. 9.
  Szerémségi muč., Dedek I/420
  Tanka muč., Dedek II/279
  Tarsiczia, Dedek I/62
  Teca 18. 10., BSs.: XII/173
  Tekla, Ikónia, 23/24. 9., Oxf.
  16
  Tekusa muč., Dedek I/535
  Telchida, 10. 10, Iotrensi, M. Néustria, MR/9.
  Teodata, 18. 5., Ancira, BSs.: XII/309
  Teodechilde, 7. 6. (498 – 563) BSs.: XII/213
  Teodóra muč., Dedek I/475
  Teodozia muč., Dedek I/396
  Teofila muč., Dedek II/482
  Teresa Bracco († 1944), Bens II
  Terésia Avilai, 15. 10.
  Teresia di Jesu „Los Andes“, 12. 4. (1900 – 1920)
  Terésia Lisieuxi, 1. 10.
  Terezia Kowalska bl., 25. 7., M. Poľsko, MR/20
  Tertia muč., Dedek I/441
  Tertulla, Dedek I/481
  Tharsilla, Puskely KE, 64
  Thea, 25. 7., Cezarei, MR/4
  Thora (Torekov), Arvirde sestra, BSs.: XII/458
  Thora (13. stor.), Puskely KE, 698
  Tigris muč., Dedek I/609
  Tochumracht, 11. 7., Írsko (pred 700), BSs.: XII/517
  Tréa, 3. 8, Írsko (po 450), BSs.: XII/646
  Triduana (Tradwell, Trollhaena), 8. 10., Oxf.
  Troiecie Rodez, 9. 6, BSs.: XII/680
  Trojecia, Dedek I/580
  Truthilde, 19. 11. Germania (po 1050), BSs.: XII/692
  Tullia (5. stor.), Puskely KE, 98
  Tureta, 1. 5., BSs.: V/862
  Ubaldesca, Pisa in Tuscia, MR/7
  Ugolina, pustovníčka (po 1300), BSs.: XII/782
  Urita Chittlehamptonu, 8. 7., Oxf.
  Ursula Ledóchowska (2003.05.18)
  Valentina, 25. 7., Cezarei, MR/4
  Valeria muč., Dedek I/555
  Valeriána, 15. 11., MR /2
  Vassa muč., Dedek II/107
  Veneranda muč., Dedek II/371
  Verda, Dedek I/210
  Verdiana († 1242), 1. 2. (Viridiana), rekluz, BSs.: XII/ 1023
  Verena, 1. 9., Zurzachu KV (300 – 350)
  Veronika, Dedek I/121
  Victoriana, 15. 11. MR/2
  Viel bl., 4. 3. (1815 – 1877), BSs.: XII/1080
  Viktória muč., za Décia, 23. 12.
  Vincenta Gerosa, 28. 6, Luere, Longobardia, MR/7
  Vinciana, 11. 9., po 650, BSs.: XII/1190
  Viola muč., 3. 5. KV (Itália)
  Virginia Notarit, ACNM, IV/19-4642
  Viridiana, Dedek I/147; 191

 • vlcik-tlcik

  člen
  19. októbra 2009 o 20:33

  A odpovedám si sám:
  Postava svaté Barbory a její život nejsou historicky doloženy a proto byla roku 1969 vypuštěna ze seznamu katolických svatých.

  K tomuto výsledku som sa dopracoval aj ja, ale zaujímavé je, že ešte stále existujú kostoly zasvätané sv. či nesv. Barbore, napr. v meste Žilina.
  Viac sa mi páči tvar Varvara, tých monastirov, či manastirov je tiež požehnane.

Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz