piesok

tvoria ho drobné zrnká hornín alebo minerálov, drobné telesné schránky planktónových živočíchov alebo úlomky telesných schránok väčších živočíchov. Podľa pôvodu alebo spôsobu získania môže byť…