piesok

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi 0,05 – 2 mm.