piesok

piesok

tvoria ho drobné zrnká hornín alebo minerálov, drobné telesné schránky planktónových živočíchov alebo úlomky telesných schránok väčších živočíchov. Podľa pôvodu alebo spôsobu získania môže byť piesok kopaný, potočný alebo riečny, drvený, morský.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Piesok

.

Vytvorené: 08. decembra 2023 05:12

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede