Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú za južným okrajom  mestskej časti Levíc – Horše na pravom brehu riečky Sikenica. Objekt nie …

Vodný mlyn Horša, tzv. horný mlyn

Vodný mlyn v kedysi samostatnej obci, dnes v mestskej časti Levíc – Horši sa nachádza na hornom konci obce na pravom brehu rieky Sikenica. M…

Mudrochov mlyn, Dechtice

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s v…