kamenivo

zrnitý materiál prírodného alebo umelého pôvodu, určený pre stavebné účely. Používa sa ako plnivo na výrobu betónu, mált alebo iných stavebných hmôt. V cestnom a…

štet

nestmelená kamenná podkladová vrstva pozemnej komunikácie, na ktorú sa ukladá štrk. Bola to vrstva z väčších lomových kameňov zhruba ihlanovitého tvaru maximálne 150 x 300…