Dolná Huta, Banská Štiavnica

Objekt je v súčasnosti využívaný ako príležitostný sklad. Súčasný vlastník prisľúbil, zachovanie šachtovej a zháňacej pece.