hydroxid draselný

Hydroxid draselný (KOH) patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydoxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky r…