hydroxid draselný

Logo hesla v slovniku
hydroxid draselný

Hydroxid draselný (KOH) patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydoxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách.

Teplota topenia je 380 °C, hustota 2,12 g.cm-3. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovaia tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Kategória: Materiály
Tag: KOH, hydroxid draselný

.

Vytvorené: 28. júna 2012 08:06

Upravené: 28. júna 2012 08:06

Autor: jupiter

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede