Ľubovniansky hrad

Čiastočne rekonštruovaný hrad je dominantou Ľubovnianskej kotliny. Výrazne sa uplatňuje ako krajinotvorný prvok.

Sereď hrad a kaštieľ

Zaniknutý Šintavský vodný hrad bol nájdený až pri archeologickom výskume v rokoch 1983 až 1995. Klasicistický kaštieľ obsahuje staršie…