Asanácia

(z lat. sanus = zdravý) môžeme chápať ako ozdravenie avšak v mohutnejších rozmeroch. Teda odstránenie, demolácia istej rozsiahlej zástavby (mestskej štvrte, stavebné objekty a pod.).…