Asanácia

Asanácia

(plošná asanácia, asanačná prestavba – odstránenie, ozdravenie, z lat. sanus = zdravý) – spôsob, pri ktorom sa v podstatnej miere demolujú existujúce mestské štvrte, stavebné objekty, ich časti alebo zariadenia. Asanácia je určená na vytvorenie priestoru pre novú výstavbu (napríklad asanácia pražského geta) alebo prevádzku. Asanácia môže byť z hľadiska pamiatkovej starostlivosti aj súhrnom zásahov, odstraňujúcich stavebné doplnky určitého obdobia od ostatných častí stavby zhotovených v inom stavebnom období. Niekedy sa nesprávne zamieňa pojmom sanácia.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava, asanacia

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 21. júla 2022 07:07

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede