Hajná Nová Ves kaštieľ

Kaštieľ má štvorkrídlovú dispozíciu, rozloženú okolo ústredného nádvoria na štvorcovom pôdoryse. Nádvorie je sprístupnené jed…

Galanta neogotický kaštieľ

Kaštieľ je vystavaný v štýle tudorovskej neogotiky. Monumentálnu hlavnú budovu dopĺňajú po oboch stranách bočné krídla. Pôdorys tak …

Jablonica kaštieľ

Trojkrídlovú dispozíciu dopĺňajú na hlavnom priečelí dve nárožné vežičky. Z parkovej časti má kaštieľ štvorosový rizalit s veľk…

Dolná Krupá kaštieľ

Obdĺžnikovú budovu kaštieľa zdobí na oboch stranách priečelia klasicistický portikus. Budovu obklopuje krajinársky pôsobivý anglický p…