Zvonica

Zvonica

samostatná cirkevná al. profánna stavba , býva súč. areálov ( kláštor, kostol, cintorín), príp. umiestnená na návsí, na návrší pri dedine a pod. Zvyč. s dispozíciou veže, slúžiacej na zavesenie zvonu, má signalizačnú funkciu. Ako ľudová stavba sa vyskytuje od formy zvoničky až po zvyč. drevenú, menej často kombinovanú al. murovanú vežovitú stavbu. Spodná časť s pravouhlým al. polygonálnym pôdorysom býva tvorená rámovou konštrukciou s debnením, resp. so zrubovou konštrukciou, zriedkavo je otvorená, al. murovaná, a bývalo tu uložené náradie na hasenie ohňa (nahrádzala +požiarnu zbrojnicu . V hornej časti vo zvonovom poschodí býva zvon zavesený voľne v zvonovej stolici pod strieškou al. v uzatvorenej vežovitej nadstavbe so zvukovými otvormi v debnení na dvoch al. štyroch stranách, s rôznymi typmi striech. Funkciu zvonice plní aj kostolná veža, obdobná je klopačka.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede