Zvernica

Zvernica

zalesnená plocha, často napojená na park al. situovaná v extraviláne, doplnená malou architektúrou a ďalšími stavbami ( hájovňa, pavilóny, posedy), často s osobitnou cestnou sieťou (mnohouholníková, hviezdicová). Slúži na chov lesnej zveri, príp. býva špecializovaná na jej určitý druh – danielia, zubria, jelenia.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede