Zádverie

uzavretý priestor za vstupnými dverami, oddelený od vnútorného priestoru ďalšími dverami (na rozdiel od závetria s jednými dverami). Zádverie môže byť vtiahnuté do vnútra dispozície stavby, al. môže vystupovať pred fasádu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede