Vežička bastiónová

časť bastiónu, druh vežičky, slúžiacej ako pozorovatelňa. Murovaná jednopriestorová stavba, dimenzovaná pre jedného vojaka, s pravouhlým al. polygonálnym pôdorysom, vysadená na konzolách na hrote koruny bastiónu, dovnútra bastiónu otvorená, ukončená ihlanovou strieškou, má úzke pozorovacie otvory.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede